Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Типологічна класифікація документів

Основними ознаками даної класифікації є матеріал носія та форма носія.

Відповідно до цих ознак розрізняють такі види класифікацій:

- за матеріалом носія інформації;

- за матеріальною конструкцією чи формою носія інформації.

Розглянемо їх детальніше.

1. Класифікація документів за матеріалом носія інформації

Розрізняють групи документів на штучній та природній основі.

Серед найрозповсюдженіших різновидів штучних носіїв розрізняють паперові, полімерні (полімерно-плівкові, полімерно-платівкові), металеві та напівпровідникові.

Природною основою документа можуть бути такі первинні носії інформації: глина, дерево, очерет, шкіра та інші носії, створені природою.

2. Класифікація за матеріальною конструкцією чи формою носія інформації

Кожен документ має відповідну зовнішню форму матеріального носія. Саме за формою (конструкцією) документа відрізняють книгу від газети, грамплатівку від дискети тощо.

Отже, за матеріальною конструкцією носія інформації розрізняють: аркушевий, кодексовий картковий, стрічковий, дисковий, флеш-картковий та комбінований вид "документів.

Класифікаційний аналіз документів за матеріальною складовою відображено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5. Основні види документів за матеріальною складовою документа

Блок-фасет

Вид документа

Характерні ознаки

1

2

3

4

1.

За матеріалом носія інформації

1.1 Паперовий

Паперова основа носія інформації (різні види видань, службові документи, ноти, карти тощо)

1.2 Плівковий

Плівкова основа носія інформації (діапозитив, мікрофіша, діафільм тощо)

1.3 Пластиковий

Пластикова основа носія інформації (грамплатівки, вінілові диски тощо)

1.4 Металевий

Металева основа носія інформації

1.5 Напівпровідниковий

Напівпровідниковий пристрій

2.

За матеріальною конструкцією

2.1 Аркушевий

Носій інформації у вигляді одного чи декількох аркушів будь-якого формату без скріплення (листівка, газета, плакат, географічна карта, афіша, етикетка).

2.2 Кодексовий

Документ у формі блока-кодекса, тобто скріплених між собою по одному краю аркушів-сторінок (журнал, альбом тощо)

2.3 Картковий

Носій інформації, що являє собою перфокарту відповідного формату, магнітну карту, каталог, гральні карти

2.4 Стрічковий

Носій інформації, що являє собою неперервну стрічку (дріт) з феромагнітним покриттям

2.5 Дисковий

Носій інформації у вигляді диску

2.6 Флеш-карта

Покрита захисним шаром мікросхема, здатна запам'ятовувати і видавати інформацію в цифровому вигляді для сприйняття

комп'ютерною технікою

2.7 Комбінований

Дві або більше форми носія інформації (комплект із журнал а та відеокасети тощо)

Вініловий диск - диск, який виробляється з синтетичних матеріалів і на поверхні якого по спіралі розташовані заглиблення (доріжки) із записом звуку.

Зведена класифікація документів за матеріальною складовою наведена на схемі 3.3

Зведена класифікація документів за матеріальною складовою

Класифікація документів за способом документування

Основними ознаками даної класифікації є спосіб створення документа (документування).

За способом створення розрізняють такі види документів: рукописний, графічний, механічний друкований, електромагнітний, цифровий та хімічний.

Класифікаційний аналіз документів за способом документування відображено в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6. Класифікація документів за способом документування

Блок-фасет

Вид документа

Характерні ознаки

1

2

3

4

І.

За ручним способом документування

(рукотворний)

1.1 Рукописний

Письмовий документ, знаки змісту якого особа написала власноруч (рукописна книга, листи, заяви, пояснення тощо)

1.2 Графічний

Зображувальний документ, зміст якого зафіксовано у вигляді малюнка або кресленика лініями, штрихами, світлотінню (карти, креслення, твори образотворчого мистецтва)

2.

За технічним способом документування (технотронні документи)

2.1 Механічний друкований

Письмовий документ, знаки змісту якого зафіксовано друкувальними пристроями (книги, журнали)

2.2 Електромагнітний

Магнітний

Документ, у котрому інформація фіксується шляхом змін магнітного стану поверхні носія під впливом магнітного поля (магнітні стрічки, диски, дискети)

Оптичний

Документ, на якому відтворення інформації здійснюється сфокусованим пучком електромагнітного поля оптичного випромінювання (компакт-диск, CD-ROM, фонодокументи 3 оптичним записом, постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗП), голограма)

2.3 Цифровий

Документ, у якому Інформація подана у цифровому машиночитаному вигляді (гнучкі та жорсткі диски), мікросхеми, побудовані на метало-оксидо-напівпровідникових елементах (карти флеш-пам'яті - різновид твердотілої напівпровідникової енергонезалежної пам'яті з можливістю перезапису)

2.4 Хімічний

Документ, інформація на якому фіксується за допомогою хімічних процесів (кінострічка, фотографія)

Відтворення - запис інформації для тимчасового та постійного зберігання електромагнітним способом, який може зчитувати машина.

Зведена класифікація документів за способом документування наведена у схемі 3.5.

Класифікація документів за способом документування

Схема 3.5 Класифікація документів за способом документування

Класифікація документів за обставинами існування в зовнішньому середовищі

Основними ознаками даної класифікації є:

- регулярність видання;

- час виходу у світ;

- місце виникнення документа в навколишньому середовищі тощо.

A. Класифікація документів за регулярністю видання

Розрізняють за даною класифікацією такі види документів: періодичні та неперіодичні.

Б. Класифікація документів за часом виходу у світ

За часом появи документа у світ розрізняють оригінал та копію.

B. Класифікація документів за місцем виникнення

За місцем виникнення розрізняють місцевий, регіональний, національний (загальнодержавний), закордонний (іноземний) та міжнародний документ.

Класифікаційний аналіз відповідних видів документів за обставинами існування в зовнішньому середовищі наведено в таблиці 3.7.

Таблиця 3.7. Класифікація документів за обставинами існування в зовнішньому середовищі

Блок-фасет

Вид документа

Характерні ознаки

1

2

3

4

1.

За регулярністю видання

1.1 Періодичний

Документ, що виходить через визначений проміжок часу нумерованим та датованим

1.2 Неперіодичний

Документ, що вийшов одним екземпляром і не має продовження

2.

За часом виходу у світ

2.1 Оригінал

Справжній автентичний документ, перший примірник документа

2.2 Копія

Документ, що є точним відтворенням оригіналу

3.

За місцем виникнення

3.1 Місцевий

Документ, що виник для потреб одного чи декількох районів, підприємства, установи, господарства чи навчального закладу, міста, області тощо

3.2 Регіональний

Документ, що виник у межах декількох областей чи автономної республіки

3.3 Національний (загальнодержавний)

Документ, що виник і призначений для використання в межах країни

3.4 Закордонний (іноземний)

Документ, що вийшов або надрукувався за кордоном

3.5 Міжнародний

Документ, підготовлений представниками двох або декількох країн

Зведена класифікація документів за обставинами існування в зовнішньому середовищі подана на схемі 3.5.

Зведена класифікація документів за обставинами існування в зовнішньому середовищі

Типологічна класифікація документів

Типологія документа - це віднесення його за сукупністю ознак до відповідного типу. Критерії поділу документів на види в типологічній класифікації та їх характеристика показані на схемі 3.6 та в таблиці 3.8.

Критерії поділу документів на види в типологічній класифікації

Схема 3.6 Критерії поділу документів на види в типологічній класифікації

Таблиця 3.8. Характеристика критеріїв документів типологічної класифікації

Вид призначення

Характерні ознаки

1.

За цільовим призначенням

Документи, які обумовлені їх використанням у певній сфері суспільної діяльності (науки, освіти, виробництва, управління тощо): офіційні, наукові, науково -популярні, виробничі, навчальні, довідкові, інформаційно літературно - художні

2.

За читацькою аудиторією

Документи, які призначені читачу відповідного віку, рівню загальної чи професійної підготовки. Так, наприклад, науковий документ розрахований на аспірантів та наукових працівників, навчальний - на учнів та студентів

3.

За характером інформації

Документи, які відображають рівень розробки проблеми, предмет інформування, стиль викладу матеріалу, ступінь науковості, нормативності тощо

13. Особливості машиночитаних документів
Машиночитані документи
Електронний документ та його основні специфічні характеристики
Документи на перфорованих носіях інформації
Документи на магнітних носіях інформації
Голографічні документи
Документи на флеш-накопичувачах пам'яті
Модуль 4. Документація офіційного походження
14. Системи документації офіційного походження
Загальні поняття
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru