Фінансовий ринок - Шелудько В.М. - 18.8. Перша фондова торговельна система

Перша фондова торговельна система (ПФТС), яка розпочала свою діяльність в 1996 р., підпадає під поняття торгово-інформаційної системи, Положення про які було прийняте Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в 1996 р. Як і будь-яка торгово-інформаційна система, ПФТС є юридичною особою, що здійснює діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку та володіє електронною торговельною мережею, яка дає учасникам можливість обміну пропозиціями купівлі та продажу цінних паперів. Учасниками ПФТС є торговці цінними паперами, які отримали відповідні ліцензії на діяльність по випуску та обігу цінних паперів, зареєстровані відповідно до встановлених правил і мають право на укладення угод з цінними паперами.

До торгівлі в ПФТС допускаються цінні папери, випущені згідно з чинним законодавством України, які викликають зацікавленість у учасників торгівлі. Корпоративні цінні папери мають бути випущені емітентом, статутний капітал якого становить не менш як 500 тис. грн.

До лістингу та котирування у ПФТС цінні папери допускаються за трьома рівнями, які відрізняються територіальними та кількісними маштабами торгівлі цінними паперами, а також числовими значеннями таких параметрів, як капіталізація, кількість акціонерів тощо.

Для включення цінних паперів до Котирувального листа першого рівня потрібно, щоб емітент цінних паперів крім виконання загальних вимог задовольняв такі умови:

• був широковідомим та визнаним в Україні;

• розмір статутного капіталу його становив не менш як 10 000 000 грн.;

• мав не менш як 1000 акціонерів, причому частка голосуючих акцій, що перебуває у володінні афілійованих осіб* або у власності держави, не перевищувала 80%;

• існує повністю сформований реєстр, який ведеться незалежним реєстратором; реальний термін перереєстрації не перевищує двох робочих днів; оплата послуг перереєстрації за угодами купівлі-продажу здійснюється за фіксованими тарифами, які не прив'язуються

Лфілійовапі особи — особи, частка яких становить понад 10% у статутному капіталі емітента, посадові особи емітента та члени їх сімей, особи, що діють від імені даного емітента, або особи, від імені яких діє емітент, особи, які контролюють діяльність даного емітента, юридичні особи, що контролюються даним емітентом або разом з ним знаходяться під контролем третьої особи, реєстратор, з яким підписано договір про обслуговування, його керівники та посадові особи.

до суми угоди; сума послуг реєстратора щодо зміни прав власності за однією угодою не перевищує 1% від її вартості;

• щодня в ПФТС подається не менш як чотири пропозиції на купівлю та чотири пропозиції на продаж даного цінного папера, причому різниця між найкращими цінами купівлі та продажу не перевищує 20%;

• пропозиції на купівлю-продаж даного цінного папера подаються не менше ніж трьома учасниками торгівлі.

Для включення цінного папера до Котирувального листа другого рівня додатково до загальних вимог необхідно виконання таких умов:

• емітент викликає зацікавленість у учасників торгівлі певних регіонів і викликає обмежений або тимчасовий інтерес;

• статутний капітал емітента становить не менш як 2 000 000 грн.;

• емітент має не менш як 500 акціонерів;

• існує повністю сформований реєстр, який ведеться незалежним реєстратором, реальний термін перереєстрації не перевищує п'яти робочих днів;

• наявність заяв на купівлю-продаж хоча б від одного учасника торгівлі.

Для включення цінного папера до Котирувального листа третього рівня необхідна наявність заяв на купівлю-продаж хоча б від одного учасника торгівлі.

Підставами для розгляду питання про вилучення зі списку ПФТС можуть бути:

1) ліквідація емітента цінних паперів;

2) прийняття регулюючим органом рішення про анулювання випуску цінних паперів;

3) порушення емітентом чинного законодавства України та нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

4) ненадаяня Заявником інформації, обсяг і терміни надання якої встановлені Правилами ПФТС;

5) заява члена ПФТС або емітента цінного папера з обґрунтуванням необхідності виключення цінного папера із списку ПФТС;

6) відсутність у ПФТС заяв на купівлю-продаж цінного папера протягом тридцяти робочих днів.

Торговельні правила ПФТС не передбачають проведення аукціонів. Учасники системи — торговці цінними паперами об'єднані комп'ютерною мережею, на терміналах якої вони знайомляться з попитом-пропозицією на окремі види цінних паперів, вибирають позиції, що задовольняють їх вимоги, і укладають відповідні угоди. Ціни купівлі-продажу цінних паперів нерідко відрізняються від запропонованих на початку цін.

Співробітники ПФТС крім роботи з організації торгів та забезпечення безперебійного функціонування системи періодично розраховують рейтинги цінних паперів, що перебувають у лістингу системи, і рейтинги торговців цінними паперами, які мають технічну можливість працювати в системі. Фахівцями ПФТС розраховується також один із фондових індексів — ПФТС-індекс.

18.9. Професійна діяльність на ринку цінних паперів
18.10. Державне регулювання фондового ринку України
18.11. Фондові індекси
Розділ 19. КРЕДИТНИЙ РИНОК
19.1. Основи організації кредитного ринку
19.2. Державний кредит, його форми та види
19.3. Банківське кредитування
19.4. Основні види кредитів
19.5. Кредити під заставу та гарантію
19.6. Кредитні рейтинги
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru