Фінансовий ринок - Шелудько В.М. - 19.6. Кредитні рейтинги

Необхідною складовою інфраструктури кредитного ринку є рейтингові агентства, які регулярно проводять оцінювання кредитоспроможності позичальників і за результатами оцінювання присвоюють позичальникам певні кредитні рейтинги. Рейтинги, присвоєні найвідомішими реЙтинговими агентствами, враховуються банками-кредиторами при наданні позик і учасниками ринку при інвестуванні коштів у боргові зобов'язання емітентів-позичальників. Рейтинги присвоюються як безпосередньо позичальникам, так і борговим зобов'язанням, які вони емітують. Усі рейтинги характеризують спроможність позичальників вчасно і в повному обсязі відповідати за своїми зобов'язаннями. Рейтинги різних видів боргових зобов'язань одного й того самого позичальника можуть відрізнятись. При цьому, звичайно, всі рейтинги, пов'язані з одним позичальником, не дуже відрізняються між собою. Одним із основних кредитних рейтингів, що надаються відомими реЙтинговими агентствами "Moody's" та "Standard & Poor's", є рейтинги облігацій (табл. 19.2), які досить точно відображають кредитний рейтинг самих емітентів-позичальників.

Таблиця 19.2. Рейтинги облігацій

Категорія облігації

Дохід при погашенні

"Standard & Poor's"

"Moody'в"

Високої якості

Найнижчий

AAA, АА, А

Aaa, Aa, A

Середньої якості

Середньо-низький

ВВВ, ВВ, В

Baa, Ba, В

Спекулятивні

Середньо-високий

ССС, СС, С

Caa, Ca, С

Ризикові

Найвищий

DDD, DD, D

He оцінюються

Більш докладну систему рейтингу довгострокових боргових зобов'язань наведено в табл. 19.3.

Граничними для інвестування коштів вважаються рейтинги ВВВ, Ваа. Бажано інвестувати кошти в боргові зобов'язання вищих рейтингів. Ймовірність невиконання зобов'язань з боку позичальників класів AAA — АА становить 0—0,005%, класів А — ВВВ — 0,05—1%.

У 1990 р. в США дохідність боргових зобов'язань різного кредитного рейтингу становила, %:

казначейські білети — 8,71;

облігації класів AAA / АА — 9,74;

облігації класів А / ВВВ — 10,41;

спекулятивні облігації — 17,72.

Таблиця 19.3. Рейтинги довгострокових боргових зобов'язань

Ранг

"Moody's"

"Standard & Poor's"

Інвестиційний

Винятковий

Aaa, Aaal, Ааа2, АааЗ

AAA+, AAA, AAA-, AA+

Відмінний

Aa, Aal, Aa2, Aa3

АЛ, ЛА-, A+

Добрий

A, AI, A2, A3

A, A-, ВВВ+

Достатній

Baa, Baal, Baa2, ВааЗ

ВВВ, ВВВ-, ВВ+

Спекулятивний

Сумнівний

Ba, Bai, Ba2, Ba3

ВВ, ВВ-, В+

Низький

В, Bl, B2, B3

В, В-, ССС+

Дуже низький

Caa, Caal, Caa2, СааЗ

ССС, ССС-, СС+

Гранично низький

Ca, Cal, Ca2, Ca3

СС, СС-, с+

Найнижчий

С

с

Крім рейтингів облігацій, на кредитному ринку дуже поширеними є рейтинги кредитів і рейтинги позичальників. Системи рейтингу кредитів за якістю є важливим інструментом систематичного оцінювання ступеня кредитного ризику при наданні різних видів кредитів. Такі системи часто створюються самими банками. Причому одні системи досить прості, інші — складніші. Мета створення таких систем — спростити та полегшити процес прийняття рішення про надання кредитів співробітниками банку. В таких системах проводиться класифікація ризиків. Певним ступеням ризику відповідає визначена цифра або буква.

Усі рейтингові системи базуються на основних характеристиках кредиту та позичальника, а також на специфіці взаємовідносин клієнта з банком. Практично всі системи рейтингу включають інформацію про ціль, розмір кредиту, фінансове становище позичальника та галузь, в якій він працює. Часто рейтинги присвоюються без застосування кількісних оцінок до показників фінансової звітності позичальника, як, наприклад, у номерній системі рейтингу якості кредиту, що ґрунтуються на якісній характеристиці позичальника та кредиту (табл. 19.4).

У системі рейтингу, основаній на кількісному аналізі фінансового становища позичальника, використовуються конкретні значення фінансових показників. Сукупності конкретних значень фінансових показників відповідає визначений кредитний рейтинг.

Ще одним рейтингом якості кредиту є рейтинг, що розраховується за бальною системою. Такі параметри, як призначення і сума кредиту, фінансове становище позичальника, застава, термін і механізм погашення кредиту, кредитна інформація про позичальника, взаємовідносини з позичальником та вартість кредиту оцінюються певною кількістю балів. Загальний рейтинг визначається на основі суми балів за всіма показниками.

Таблиця 19.4. Рейтинги якості кредиту

Рейтинг

Класифікація

Опис

1

"Прайм"

Позичальник із найвищим кредитним рейтингом. Відмінно обслуговує борг, має потужний грошовий потік, першокласну заставу, привабливі характеристики позики

2

Високої якості

Позичальник з добрим фінансовим становищем, посереднім обслуговуванням боргу та заставою. Має привабливі для банку характеристики кредиту

3

Задовільний

Позичальник із задовільним фінансовим становищем та задовільною заставою, добре обслуговував борг у минулому

4

Граничний

Слабкий позичальник, недостатня застава, сума кредиту велика відносно капіталу позичальника

5

Нижчий від граничного

Фінансове становище позичальника незадовільне, повернення боргу сумнівне

6

Втрати

Обслуговування боргу припинено і не очікується його відновлення

Крім звичайних рейтингів, у практиці кредитування застосовуються також так звані розщеплені рейтинги. Вони використовуються для кредитів, різні частини яких мають різні характеристики. При цьому кожній із частин кредиту присвоюється окремий рейтинг, а розщеплений рейтинг розраховується на основі рейтингів окремих частин.

Систему кредитних рейтингів доповнюють рейтинги позичальників, у яких проводиться класифікація позичальників залежно від їх можливостей по залученню коштів на ринку банківських кредитів обслуговуванню боргу тощо. Одна з таких класифікацій наведена в табл. 19.5. Крім опису класів позичальників у таблиці подано також кредитні рейтинги агентств, що відповідають конкретним класам позичальників, і ризики неповернення позики для різних класів позичальників.

Слід зазначити, що існують не тільки рейтинги корпорацій-пози-чальників, а й рейтинги країн-позичальників, що залучають кошти на міжнародному фінансовому ринку.

Таблиця 19.5. Класифікація позичальників — клієнтів банку

Клас

Опис

"Моо-аУв"

"Зіап-сіагсі & Роог'в"

Ризик неповернення,

%

1

Клієнти найвищої якості. Доступ до альтернативного фінансування забезпечений при будь-яких економічних умовах. Грошовий потік стабільний і потужний. Структура капіталу та структура балансу відмінні

Лаа.Ла

ААА, АА

0

2

Клієнти високої якості. Доступ на альтернативні фінансові ринки незначною мірою обмежений. Грошовий потік та покриття процентів значні відносно зобов'язань та процентних виплат

А

А

0—0,5

3

Клієнти вищі від середньої якості. Доступ на альтернативні ринки може бути обмеженим у періоди економічної нестабільності. Грошовий потік та покриття процентів значні, але можуть бути знижені в періоди економічного спаду

Ваа

ВВВ

0,5—1

4

Клієнти середньої якості. Доступ до альтернативних фінансових ринків можливий лише в сприятливі економічні періоди. Грошовий потік та покриття процентів адекватні, але можуть бути знижені в періоди економічного спаду

Ва

ВВ

1—2

5

Клієнти нижчі від середнього рівня. Доступ до альтернативних ринків обмежений навіть при сприятливих економічних умовах. Грошовий потік і покриття процентів прийнятні, але можуть сильно коливатись залежно від ситуації на ринку

Са

ссе

2—5

6

Клієнти з високим рівнем ризику. В багатьох випадках закриття кредиту може завершуватись частковим продажем активів. Грошовий потік та покриття процентів обмежені

сс

5—10

19.7. Управління кредитним ризиком у банках
19.8. Управління процедурою кредитування
19.9. Оцінювання кредитоспроможності підприємства
19.10. Оцінювання кредитоспроможності банку
19.11. Вартість кредитних інструментів
19.12. Комерційний кредит
Розділ 20. ВАЛЮТНИЙ РИНОК
20.1. Валюта і валютний курс
20.2. Основи функціонування валютного ринку
20.3. Види операцій з валютою
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru