Фінансовий ринок - Шелудько В.М.


Спираючись на десятки вітчизняних та зарубіжних досліджень фінансового ринку, досвід викладання економічних дисциплін у провідних університетах США, Німеччини, Великої Британії, автору вдалося створити сучасний підручник для студентів, які вивчають нормативний курс "Фінансовий ринок". Теоретичний матеріал ілюструється необхідними статистичними даними, таблицями, схемами, діаграмами. До кожного розділу додаються список рекомендованої літератури і запитання для контролю засвоєних знань. До розділів практичного спрямування додаються задачі для самостійної роботи. В цілому матеріали підручника дають студентам необхідні знання для здійснення практичної діяльності на фінансовому ринку України та міжнародному фінансовому ринку.

Розраховано на студентів економічних факультетів, які вивчають навчальні дисципліни "Фінансовий ринок», "Ринок цінних паперів", "Міжнародні фінансові ринки", "Біржова діяльність", "Фінансовий менеджмент у банках", "Фінансові ризики", "Банківські ризики". Підручник буде корисним також спецеалістам-практикам фондового, кредитного та валютного ринків, підприємцям, керівникам підприємств і організацій.

ЧАСТИНА І. ВСТУП

Розділ 1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Розділ 2. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

ЧАСТИНА II. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Розділ З. ЦІННІ ПАПЕРИ

Розділ 4. ОБЛІГАЦІЇ

Розділ 5 . АКЦІЇ

Розділ 6. Акціонерні товариства — емітенти акцій

ЧАСТИНА III. ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Розділ 7. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Розділ 8. Ф'ЮЧЕРСНІ УГОДИ

Розділ 9. ФОРВАРДНІ УГОДИ

Розділ 10. Опціони

Розділ 11. Свопи

ЧАСТИНА IV. ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ, РИЗИК І ДОХІД

Розділ 12. РИЗИК І ДОХІД

Розділ 13. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

ЧАСТИНА V. ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Розділ 14. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

Розділ 15. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

Розділ 16. ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ

Розділ 17. ІНШІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Розділ 18. ФОНДОВИЙ РИНОК

Розділ 19. КРЕДИТНИЙ РИНОК

Розділ 20. ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Розділ 21. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Грамотний вибір та здійснення мрії: туристичні рюкзаки

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru