Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Структура книги

Функціональність сучасної книги визначається її структурою, яка розуміється як ціле, що складається з пов'язаних між собою елементів. Розрізняють зовнішні та внутрішні елементи книги.

Внутрішні елементи книги, що розкривають інформацію, яка міститься в ній, показано на схемі 5.4.

Внутрішні елементи книги

Схема 5.4. Внутрішні елементи книги

Характеристика внутрішніх елементів книги подана в таблиці 5.21.

Таблиця 5.21. Внутрішні елементи книги

Внутрішні елементи книги

Загальна характеристика

1.

Текст

Головний елемент книги, що передає зміст книги, семіотичну інформацію, зафіксовану за допомогою певної послідовності знаків (переважно словесних), що сприймаються візуально (виняток-книги для людей, позбавлених зору)

2.

Апарат книги

Додаткові тексти або реквізити, що вміщені в ній, з метою створити читачу більш зручні умови для користування книгою (довідково допоміжний апарат) та для кращого розуміння змісту (науково-довідковий апарат)

3.

Ілюстрація

Графічні зображення у виданні, що пояснюють або доповнюють текст і € засобами прикраси.

4.

Декоративні елементи

Прикраси: візерунки, орнаменти, емблеми тощо. Прикрашають книгу, слугують засобом поділу тексту на змістові частини

Основні складові апарату книги наведено на схемі 5.5.

Складові апарату книги

Схема 5.5. Складові апарату книги

Апарат книги, що несе інформацію - вихідні зведення на титульному аркуші, звороті титулу, кінцевій смузі. Він являє собою короткі основні дані, що характеризують книгу.

До пошукового, довідково-допоміжного апарату книги відносяться титульний аркуш, зміст, покажчики, колонтитули, випускні відомості, анотація, реферат. Детальна характеристика елементів довідково-допоміжного апарату книги дана в таблиці 5.22.

Таблиця 5.22 Складові елементи довідково-допоміжного апарату

Назва елементу

Загальна характеристика

1

2

3

1.

Титульний аркуш

Перший двосторінковий аркуш книги, на лицьовій стороні якого розмішується необхідна читачеві, продавцеві книжкового магазину, спеціалісту галузі інформації, бібліотекарю, бібліографічна інформація

2.

Шмуцтитул

Окремий аркуш у книзі з назвою частини або розділу. Його вміщують перед окремими частинами або розділами книги. Щоб зекономити папір, а також кошти на оформлення книги, шмуцтитул, у якому зазначається частина чи розділ книги, замінюють складною рубрикацією - "шапкою", яку вмішують у верхній частині першої сторінки тексту даного розділу (частини)

3.

Фронтиспис

Малюнок, уміщений поруч із титулом, на лівій сторінці. Він відображає характер всієї книги або є ілюстрацією до кульмінаційного, найважливішого епізоду твору. Це може бути також портрет автора або персонажа

4.

Вихідні відомості

Сукупність даних, що характеризують видання, призначені для його оформлення, інформування споживачів, бібліографічної обробки та статистичного обліку; містять відомості про осіб, які брали участь у створенні видання, заголовок, підзаголовкові, вихідні та випускні дані, видавничу анотацію, реферат тощо, розміщені на титульному листі, його іншому боці, кінцевій смузі, на обкладинці або палітурці, суперобгортці

5.

Вихідні дані

Частина вихідних відомостей (місце випуску видання, назва видання, рік випуску видання)

6.

Випускні дані

Частина вихідних відомостей, що включають дату здачі видавничого оригіналу у набір, дату підписання видання в друк, формат паперу тощо, розміщені на кінцевій смузі видання або на іншому боці титульного аркуша

7.

Зміст

Дає уявлення про сутність книги та її склад, а також допомагає читачеві знаходити потрібні розділи та підрозділи, пункти, параграфи

8.

Колонтитул

Довідковий текст над основним текстом смуги, що пояснює читачеві, який матеріал надрукований на сторінці (у збірнику -твір і автор; у моновиданні - слово або початкові букви чи буква алфавіту тощо)

9.

Анотація та реферат

Допомагають читачеві під час вибору книги в магазині чи бібліотеці, являють собою характеристику книги з погляду тематики, призначення, форми та інших особливостей

До науково-довідникового апарату книги входять: вступна стаття, передмова автора, редактора, видавця; післямова, коментарі, що дають тлумачення твору в цілому та тих місць, які можуть бути незрозумілими читачам; примітки (пояснюють терміни, дають короткі відомості про героїв, значення іншомовних термінів); бібліографічні посилання на джерела цитат; систематизовані списки видань на тему книги чи її частини.

Характеристика перерахованих елементів науково-довідкового апарату книги подана в таблиці 5.23.

Таблиця 5.23 Складові елементи науково-довідкового апарату

Назва

елементу

Загальна характеристика

1

2

3

1.

Передмова

Попередження читачів про те, що їм треба взяти до уваги, читаючи, вивчаючи чи переглядаючи книгу. Передмова зазвичай містить матеріали: а) про значення теми книги; б) про особливості змісту і форми чи добутку видання; в) про джерела твору; г) про принципи добору матеріалу; д) про принципи побудови книги; е) про змінні і невисвітлені проблеми і теми (щоб читач не розраховував на те, чого в книзі немає); ж) про відмінності від книг на ту ж чи інші близькі теми

2.

Вступна стаття

Відносно самостійний твір, у якому широко трактується творчість автора чи видаваний добуток як частина цієї творчості заради того, щоб допомогти читачу краще, глибше, тонше сприйняти зміст книги, розібратися в її складностях, познайомитися з її історією, читацькою долею й змінами в оцінках

3.

Післямова

Розміщено за текстом книги (або видавець не хоче впливати на читача до знайомства з творчістю автора, або саме тлумачення творчості автора і його добутків неможливо без досконалого знання його читачем, або потрібно доповнити матеріали новими і свіжими даними)

4.

Примітки й коментарі

Пояснення, доповнення до основного тексту, коли він може бути незрозумілий читачем у всьому обсязі чи зрозумілий перекручено.

Різниця між цими термінами в тому, що примітка - це коротка довідка до слова (слів), а коментарі - тлумачення добутку в цілому з тієї чи іншої сторони (історико -літературної, текстологічної, видавничої і т.д.) чи його фрагментів

5.

Бібліографічні посилання

Опис джерел, цитат, запозичень, що згадуються в літературі, що рекомендуються, які диктуються змістом тексту з його фрагментом (знаками чи виносок винесень, прізвищ автора і роком видання); при книжкові бібліографічні списки й покажчики - тематичні відібрані описи джерел, зв'язані з текстом

Зовнішні елементи книги.
Книга як вид медіа
22. Періодичні та продовжувані видання
Класифікація видань за періодичністю
Особливості періодичних видань
Газета як джерело оперативної інформації.
Структура та реквізити газети
Журнал як вид періодичного видання
Класифікація журнальних видань
Бюлетені, періодичні збірники, календарі та експрес-інформація
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru