Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Класифікація видань за періодичністю

Класифікація видань за періодичністю

Класифікацію видань за періодичністю показано на схемі 5.7.

Види видань за періодичністю

Схема 5.7. Види видань за періодичністю

Кожен із зазначених видів видань має відповідне читацьке спрямування виходить з визначеною метою. Наприклад, допомагає у вивченні конкретного питання, інформує про результати проведених наукових досліджень, пояснює у доступній формі основи наукових знань тощо.

Цільове призначення - головна ознака, що визначає відмінні особливості конкретного видання. Від цільового призначення залежить обсяг, характер викладу матеріалу, структура та оформлення того чи іншого видання.

Особливості періодичних видань

"Періодика" - грецьке слово, що означає "той, що знову приходить, наступає або повертається".

Періодичне видання виходить через визначені проміжки часу постійним для кожного року числом випусків (номерів), що не повторюються змістом, типово (однотипно) оформлені, нумерованими та/або датованими випусками, які мають загальну назву.

Характерні риси періодичних видань наведено на схемі 5.8.

Характерні риси періодичних видань

Схема 5.8. Характерні риси періодичних видань

Періодичне видання є одним із основних засобів системі масової комунікації. Класифікацію періодичних видань за регулярністю виходу у світ, місцем випуску та сферою розповсюдження показано на схемі 5.9.

Класифікація періодичних видань

Схема 5.9. Класифікація періодичних видань

Газета як джерело оперативної інформації.

Газета - основний вид періодичного видання, що виходить через невеликі проміжки часу, яке містить офіційні матеріали, оперативну інформацію та статті з актуальних суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературні твори та рекламу [4].

Замовником першої газети був французький лікар і філантроп Гефраст Ренодо (1586-1653 рр.)

Традиційно газетне видання випускається у вигляді одного або декількох аркушів друкованого матеріалу визначеного формату, видавничо пристосоване до певної специфіки.

Обсяг газети може складати від 2 до 100 і більше сторінок.

Класифікацію газетних періодичних видань показано в таблиці 5.25.

Таблиця 5.25 Класифікація газетних періодичних видань

Ознака

Вид

Різновид

1.

За функціональністю

Загальнополітичні Спеціалізовані

Спеціальні випуски

Професіональна, профспілкова, партійна тощо. З питань культури, літератури, мистецтва, релігійна. Рекламна, для відпочинку, для дітей та юнацтва

2.

За видавцем (засновником)

Державні, партійні, профспілкові, кооперативні, комерційні, творчої спілки, товариства та ін.

3.

За часом випуску

Ранішні, вечірні

4.

За

періодичністю

Щоденні, щотижневі, щомісячні

5.

За місцем видання

Загальнонаціональні, регіональні, місцеві, корпоративні

6.

За

матеріальною конструкцією

Окремі одиничні номери (випуски), комплекти

Види газет за функціональними ознаками наведено в таблиці 5.26.

Таблиця 5.26 Види газет за функціональними ознаками

Вид

Характерні ознаки

1.

Громадсько-політична

Систематично висвітлює питання внутрішньої та зовнішньої політики країни, міжнародне життя ("Голос України", "Демократична Україна")

2.

Спеціалізована

Систематично висвітлює окремі проблеми суспільного життя, науки, техніки, культури та інших галузей діяльності та направлена визначеним категоріям читачів ("Освіта України", "Директор школи", "Спортивна газета" тощо).

За читацьким призначенням спеціалізовані газети поділяють на професіональні; профспілкові; партійні тощо.

За тематикою цільовим призначенням спеціалізовані газети розрізняють: з питань культури, літератури, мистецтва; релігійні; рекламні; для дозвілля; для дітей та юнацтва, для жінок

3.

Спеціальний

газетний

випуск

Газетне видання, підготовлене виїзною редакцією на суспільних засадах від основної газети з метою оперативного доведення необхідної інформації до читача. Має поточний та валовий номер, рік та дату видання; виходить протягом обмеженого терміну

Газета може мати додаток чи додатки у вигляді окремих газетних випусків і у вигляді газетно-журнальних видань, які мають самостійну назву, а також платівок, дискет, магнітофонних плівок або інших матеріальних носіїв аудіовізуальної інформації.

Структура та реквізити газети

Кожен номер газети має сукупність визначених постійних елементів:

- заголовок газети;

- сторінки номера;

- текстові матеріали, їх заголовки;

- ілюстрації тощо.

На вигляд газети суттєво впливає її формат, обсяг, кількість сторінок.

Формат газети визначається розмірами паперу, на якому вона друкується. Для газет з великим накладом використовується аркушевий папір. Загальноприйнятими для газет є такі формати А2, АЗ, А4.

Основні реквізити газети наведені в таблиці 5.27.

Таблиця 5.27. Основні реквізити газети

Найменування реквізиту

1.

Зображення нагород (якщо є)

2.

Назва організації вищого рівня (якщо є)

3.

Назва виду документа(газета)

4.

Довідкові дані про організацію видавця

5.

Реєстраційний індекс

6.

Місце складання або видання

7.

Заголовок газети

8.

Дата та/або номер видання

9.

Текст, що поділяється на рубрики тощо.

Особливості періодичних видань
Газета як джерело оперативної інформації.
Структура та реквізити газети
Журнал як вид періодичного видання
Класифікація журнальних видань
Бюлетені, періодичні збірники, календарі та експрес-інформація
Модуль 6. Іконічні та ідеографічні документи
Основні поняття модуля
23. Картографічні документи
Характеристика та класифікація картографічних документів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru