Загальне документознавство - Палеха Ю.І. - Журнал як вид періодичного видання

Журнал - періодичне журнальне видання, що містить статті або реферати з різноманітних суспільно-політичних, наукових, виробничих та ін. питань, а також літературно-художні твори, що мають постійну рубрикацію, яка офіційно затверджена в даному виданні [4].

Перші журнальні видання (від французького слова "jornal" - щоденник) з'явилися в Західній Європі (у Відні та у Франкфурті на-Майні) в 1615р.

Ідея створення першого літературного журналу належала знову ж таки французу Теофрасту Ренодо, який опублікував у своєму "Bureau d'Adresse" реферати з літературних і наукових тем. Хронологічно першою організувала видання журналу родина паризького парламенту Дені де Салло (1626-1669 p.p.)) який випустив у світ "Journal des Savants" (1672 p.), першим юридичним часописом був "Journal du Polais", медичним - "Nouveless Deconvertes dans toutes les perties de la Medecine" (1679 p.)" історико-літературний - "La Clet du Cabinet des Princes de J Europe" (1704-1706 pp.).

За майже 400 років свого існування періодичний журнальний друк значно виріс. Від ізольованих поодиноких органів він виріс до тисяч видань, що стали невід'ємною частиною сучасної культури. Навколо журнальних видань почали концентруватися політичні, літературні та наукові сили, посилювався їх вплив на громадське життя.

Традиційно журнальне видання виходить у вигляді блоку скріплених палітуркою аркушів друкованого матеріалу визначеного формату в обкладинці та з палітуркою. Специфічні риси журналу як періодичного видання наведено нижче (схема 5.10).

Специфічні риси журналу як періодичного видання

Схема 5.10 Специфічні риси журналу як періодичного видання

Класифікація журнальних видань

Видова класифікація журналів базується на двох принципах:

1) читацькій адресі;

2) функціональному призначенні видань (таблиця 5.28).

Таблиця 5.28. Видова класифікація журналів

Ознака

Вид

Різновид

1.

За читацькою

Для читачів-спеціалістів

адресою

Для читачів - неспеціалістів

2.

За функціональним призначенням

Суспільно-політичний

Науковий

Науково-теоретичний

науково-практичний

науково-методичний

Науково-популярний

Виробничо-практичний

Популярний

Літературно-мистецький

Реферативний

Журнальна або аркушева форма

За читацькою адресою розрізняють журнали, призначені читачам-спеціалістам та читачам-неспеціалістам, дорослим та дітям. Наприклад, журнал "Секретар-референт" відноситься до розряду професійних журналів, призначений працівникам офісів, помічникам керівника, референтам.

За функціональним призначенням розрізняють сім видів журналів, які детально розглянуті в таблиці 5.29.

Таблиця 5.29. Класифікація журналів за функціональним призначенням

Вид

Характерні ознаки

1

2

3

1.

Суспільно-політичний

Журнал, що містить статті та матеріали з актуальної суспільно-політичної тематики, призначений для широкого кола читачів

2.

Науковий

Журнал, призначений науковим працівникам, містить статті та матеріали про теоретичні дослідження прикладного характеру. Залежно від цільового призначення наукові журнали поділяють на науково-теоретичні, науково-практичні та науково-методичні. Такий вид журналів видається переважно академіями наук, університетами, окремими міністерствами. Ілюстрацій мало або у вигляді схем, графіків, таблиць

3.

Науково-популярний

Журнал, що містить статті та матеріали про теоретичні, експериментальні дослідження в галузі науки, культури та практичній діяльності з метою дати знання та самоосвіту. До цього виду відносяться й журнали для дітей. Функціональне призначення: формування наукового світобачення читача, його світогляду, популяризація досягнень науки та техніки. Ілюстровані фотографіями та малюнками

4.

Виробничо-практичний

Журнал, що містить статті та матеріали з технології, техніки, економіки, організації виробництва або практичної діяльності, методичні розробки тощо. Призначений фахівцям окремо визначеної галузі діяльності. Відрізняється невеликим обсягом публікацій та їх вільним викладом, незалежно від типу, стилю, теми

5.

Популярний

Журнал, що містить статті та матеріали з питань культури, спорту, побуту тощо. Призначений широкому колу читачів. Структура й специфіка публікацій визначаються конкретною тематикою журналу. Матеріал подається у формі, яка легко сприймається та запам'ятовується читачами

6.

Літературно-художній

Журнал, що містить твори художньої літератури, а також публіцистичні та критичні статті та матеріали

7.

Реферативний

Періодичне реферативне видання, офіційно затверджене у якості журналу, основний текст якого складається з переліку бібліографічних записів, що супроводжуються рефератами

За матеріальною конструкцією (структурою) журнал - тип видання, для якого є типовим великий формат, невеликі береги (поля), набір шрифтом одного кегля, малюнки, рухомі колонтитули, двошпальтові смуги (полоси). Титульний аркуш не є обов'язковим елементом журналу. У деяких видах він взагалі відсутній. Усі журнали скріплюються обкладинкою, на якій обов'язково зазначаються вихідні дані видання.

Структура та основні реквізити журналу розглянуто в таблиці 5.30.

Таблиця 5.30 Структура та основні реквізити журналу

Визначені постійні елементи журналу

Основні реквізити журналу

- заголовок журналу;

- зображення нагород (якщо є);

заголовки рубрик;

назва організації вищого рівня

нумерація сторінок;

(якщо є);

текстові матеріали, їх

назва виду документа (журнал);

заголовки;

- довідкові дані про організацію;

ілюстрації, рекламні

- реєстраційний індекс;

матеріали;

- місце складення або видання;

зміст;

заголовки;

бібліографічні відомості;

дата та номер;

реферат;

- тексти публікацій

- обкладинка;

- палітурка тощо

Класифікація журнальних видань
Бюлетені, періодичні збірники, календарі та експрес-інформація
Модуль 6. Іконічні та ідеографічні документи
Основні поняття модуля
23. Картографічні документи
Характеристика та класифікація картографічних документів
Карта як один із видів картографічних документів
Властивості та принципи класифікації карт
24. Музичні документи
Основні визначення та класифікація музичних документів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru