Західноєвропейський банківський бізнес - Кравець В.М. - 14.10.4. Державні органи

Органи державної влади на рівні Співтовариства і національних держав покликані стати головним провідником реформ на рівні окремих громадян та суспільства. Сценарієм Комісії графік їх переходу на євро залишено на розсуд національних держав. Незважаючи на те, що їм надано достатньо часу для підготовчих робіт, ніякі зволікання з їх боку, на думку Комісії, неприпустимі — для простих громадян саме поводження державних установ буде головним індикатором успіху чи невдачі проекту економічного і валютного союзу. При цьому органи державної влади повинні виявити гнучкість у зв'язку з асинхронністю переходу різних сегментів суспільства на євро: хоча основна частина громадян почне використовувати євро у своїх відносинах з державою тільки наприкінці фази "В", мають бути створені необхідні умови також для тих, хто побажає перейти на євро раніше.

Перед органами державної влади поставлено два технічні завдання:

1) замінити посилання на національні валюти посиланнями на євро в законодавчих і підзаконних актах;

2) ввести євро в усі бюджетні операції.

На рівні Співтовариства потрібно буде змінити близько 1600 документів — актів Комісії і Ради, які потребують і не потребують внесення наступних змін у національні законодавства. Не виключено, що це завдання буде вирішене шляхом прийняття одного регламенту, яким буде змінено все, що можна змінити у такий спосіб. Інше буде зроблено за допомогою додаткових актів. Бюджет ЄС у принципі давно вже складається в ЕКЮ. Однак цілий ряд статей дохідної і видаткової його частин цілком чи частково деномінуються в національних валютах. З початком фази "Б" цей відступ буде повністю подолано.

На рівні центральних урядів, регіональної та місцевої влади національних держав має бути проведено набагато більший обсяг роботи. Особливої уваги потребуватиме перебудова бюджетної системи. Як уже зазначалося, відповідно до принципу "ніякого примусу, ніяких заборон" органи державної влади зобов'язані забезпечувати перехід на євро тих громадян і організацій, хто цього побажає, вже на початку фази "Б". Крім того, потрібно встановити строки і порядок переходу всіх інших фізичних та юридичних осіб, що не обійдеться без величезних змін у програмному забезпеченні, бухгалтерському обліку й архівних документах.

Зрозуміло, що найбільш гостро проблеми переходу постануть перед податковими органами, які мають якомога швидше дати всі необхідні роз'яснення платникам податків. У цьому особливо зазнають труднощів підприємства, що повинні завчасно мати повну ясність у питаннях виплати податку на прибуток, податку на додану вартість, митних платежів тощо. Ідеальним варіантом був би одномоментний перехід на нову валюту з початком нового бюджетного року (наприклад, 1 січня 2002 р.). У цьому разі після здійснення всіх платежів балансові залишки були б конвертовані в євро і весь наступний облік та звітність велися б у новій валюті. Однак не можна виключати також інші варіанти переходу, розтягнутого аж до останніх днів фази "В".

Хоча, на перший погляд, ця проблема уявляється чисто бухгалтерською, насправді тут приховуються невирішені принципові питання. Наприклад, у більшості західноєвропейських держав не обкладаються податком активи, деноміновані в іноземній валюті. Якщо йдеться про валюту держави, що входить до економічного і валютного союзу, відповідні активи будуть конвертовані в євро і, отже, підлягатимуть оподатковуванню. Не виключено, що при цьому виявиться суттєва відмінність між паритетною величиною активу в момент його створення і ставкою конвертування, встановленої ЄСЦБ. Перед податковою владою постане питання: чи підлягає оподатковуванню виявлена різниця (позитивна або негативна)? Або ще одна проблема. Західноєвропейські податкові органи, як правило, суворо карають підприємства за помилки у звітній документації. Чи будуть податкові органи й у даному випадку дотримуватися своєї традиційної практики, незважаючи на те, що перехід на євро відбувається не за бажанням підприємств, а самі податкові органи несуть відповідальність за ефективність роз'яснювальної роботи? Це лише два гіпотетичних приклади. Легко уявити собі, скільки подібних проблем виникне в реальному житті, якою плутаниною буде супроводжуватися перехід на євро в податковій сфері.

14.10.5. Підприємства
РЕКОМЕНДОВАНА І ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru