Економічна безпека підприємств, організацій та установ - Ортинський В.Л. - 1. Стратегія ґрунтовних рішень

Визначає глобальну мету і напрям розвитку організацій на 10-15 років. Топ-менеджери, що мислять стратегічно, здатні передбачати зміни зовнішніх умов і своєчасно переорієнтовувати використання своїх ресурсів.

Стратегічному мисленню керівників сприяє використання синергізму і правильне визначення життєвого циклу організації. У реалізації цього виду стратегічного менеджменту беруть участь і працівники служби безпеки . Збереження виробничих і комерційних таємниць, маркетингова розвідка на ринках, профілактична й контррозвідувальна робота в конкурентному середовищі, пошук нових рішень і розроблення програм надійного захисту об'єктів компанії - все це спрямоване на пошук нових підходів в ухваленні обґрунтованих рішень щодо діяльності як компанії, так і служби безпеки.

2. Стратегія ризику

Життєво необхідна підприємствам для швидкого економічного зростання. Згідно з економічним законом Боема, існуючі засоби виробництва забезпечують якнайкращі результати підприємницької діяльності за рахунок великого ризику. Реалізація стратегії ризику доступна топ-менеджерам з високим рівнем управлінської культури, оскільки вимагає відповіді на запитання "Яким має бути бізнес у майбутньому?". Кращі світові фірми завжди мають у своєму штаті експертів, які визначають, коли треба припинити вкладання коштів у будь-яке ризиковане підприємство. Давня мудрість проголошує: "Якщо ви програєте тигрові в перетягуванні каната, віддайте йому мотузок, поки він не дістався до ваших рук. Адже ви завжди зможете дістати інший мотузок".

Ризик у стратегічному менеджменті безпеки - особлива категорія. Особливість діяльності персоналу служби безпеки полягає в тому, що вона завжди пов'язана з ризиком, але цей ризик професійний і до нього фахівці підготовлені. Нерідко вони сприймають його усвідомлено. Інша справа - зняти своєчасно ризикову ситуацію в діяльності компанії. Тут важливу роль відіграє систематичне забезпечення надійного захисту від можливих небезпек, глибокий прогноз і організація своєчасної підготовки до таких ситуацій і фактів загроз. Саме ця робота і характеризує професіоналізм менеджера безпеки та інших фахівців служби безпеки.

3. Стратегія нових ідей і нововведень

Основною цінністю кожного бізнесмена і зокрема фахівця у галузі безпеки є не гроші і товари, устаткування або будівлі, а нові ідеї. Кожний менеджер, який реалізує стратегію ідей менеджменту, має володіти основами творчого мислення. По-перше, потрібно ставити під сумнів статус-кво і відкидати загальноприйняте. По-друге, слід визначати схожість з іншими ідеями, застосовними до проблеми, над якою працює менеджер, і використовувати новий погляд на добре відоме. По-третє, треба приділяти пильну увагу своїм передчуттям, які зазвичай є фактами, що скупчилися у підсвідомості. І по-четверте, не можна намагатися обдумувати ідеї й оцінювати їх одночасно: треба спочатку обдумати, потім оцінити, інакше можна зруйнувати кращу ідею. Крім того, менеджер, який успішно реалізує стратегію ідей, повинен:

o проводити внутрішню підготовку всіх працівників;

o використовувати методи "номінальної групи" і "мозкового штурму" для генерування ідей;

o використовувати ідеї працівників, безпосередньо пов'язаних з тим чи іншим видом роботи, для розвитку підприємства;

o виявляти терпимість до невдач;

o створювати вільну, неформальну робочу атмосферу; платити власникові патенту відрахування від нововведення;

o заохочувати внутрішньофірмову конкуренцію між групами для розвитку новаторства;

o підтримувати фанатиків, прихильників стратегічних цілей;

o навчити кожного працівника основ творчого мислення;

o проводити групові інноваційні пошуки, створюючи проектні структури, творчі команди однодумців і новаторів організації.

У менеджменті безпеки інноваційна діяльність має бути спрямована передусім на пошук нових можливостей у використанні засобів, методів і способів захисту від загроз, застосування нової спецтехніки, протидію промисловій і ринковій розвідці та ін.

2. Стратегія ризику
3. Стратегія нових ідей і нововведень
4. Стратегія дієвості
5. Стратегія ефективних працівників-професіоналів
6. Стратегія спрощення
7. Стратегія якості
8. Стратегія лояльності і відданості
9. Стратегія співпраці
Режим функціонування системи економічної безпеки
2.2. Концепція безпеки підприємства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru