Фінансовий облік у банках - Табачук Г.П. - 8.3. Облік витрат на поліпшення та підтримку основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані

Облік витрат, пов'язаних із поліпшенням основних засобів та вдосконаленням нематеріальних активів, здійснюється за рахунками обліку капітальних інвестицій.

Початкова вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо). Початкова вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів, підвищенням їх можливостей та строку використання, що сприяє збільшенню первинно очікуваних економічних вигід.

У разі поліпшення об'єкта основних засобів шляхом уведення в дію комплектуючих (наприклад, додаткової пам'яті до системного блока), такі комплектуючі обліковують у складі цього об'єкта основних засобів із віднесенням їхньої вартості на збільшення вартості відповідного об'єкта основних засобів. Уведення в дію таких комплектуючих оформлюється актом приймання-передачі. До поліпшення об'єкта основних засобів зазначені комплектуючі зберігають на складі й обліковують як окремі предмети.

Облік витрат, пов'язаних із поліпшенням основних засобів та вдосконаленням нематеріальних активів, здійснюють за рахунками обліку капітальних інвестицій.

Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів відображується в обліку:

► Оплата витрат поліпшення основних засобів

Дт 4310 Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами (4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами)

Кт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

► Віднесення суми поліпшення та удосконалення на збільшення вартості об'єкта

Дт Рахунки для обліку необоротних активів

Кт 4310 Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами (4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами).

► Придбання обладнання, що потребує монтажу

а) оплата обладнання

Дт 4430 Капітальні інвестиції

б) передавання обладнання для монтажу

Дт 4431 Обладнання, що потребує монтажу

Кт 4430 Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами

в) уведення в експлуатацію обладнання після монтажу

Дт 4400 Основні засоби

Кт 4431 Обладнання, що потребує монтажу.

Витрати для підтримання об'єкта основних засобів і нематеріальних активів у придатному для використання стані та одержання початково визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання включають до складу витрат звітного періоду і вони не впливають на його залишкову вартість.

Під час проведення робіт для підтримання об'єкта основних засобів і нематеріальних активів у робочому стані здійснюють такі проведення:

► Передоплата

Дт 3519 Дебіторська заборгованість за послуги

Кт Рахунки грошових коштів, поточні рахунки

► Виконані роботи

Дт 7420 Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів

Кт 3519 Дебіторська заборгованість за послуги.

Витрати, що здійснюються для підтримання (капітального, поточного ремонту) об'єкта основних засобів і нематеріальних активів у придатному для використання стані та отримання початково визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включають до складу витрат звітного періоду і вони не впливають на його залишкову вартість.

У разі здійснення ремонту об'єкт а основних засобів шляхом заміни комплектуючих (клавіатури, миші, мережевого адаптера у складі системного блока тощо), які окремо не обліковуються і вартість яких під час придбання об'єкта входить до його вартості, вартість нових комплектуючих відносять на поточні витрати.

До здійснення ремонту об'єкта основних засобів зазначені комплектуючі зберігають на складі та обліковують за рахунками запасів матеріальних цінностей на складі.

Витрати банку на проведення робіт для підтримання об'єкта необоротних активів у робочому стані господарським способом відображають у бухгалтерському обліку такими проведеннями:

► Передоплата

Дт 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів

Кт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

► Отримання матеріалів на склад і в підзвіт

Дт Рахунки для обліку запасів матеріальних цінностей

Кт 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів (3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати)

► Видача матеріалів у підзвіт і в переробку

Дт 3402 Господарські матеріали у підзвітних осіб та в переробці

Кт 3400 Господарські матеріали на складі

► Вартість матеріалів, використаних для ремонту

Дт Рахунки для обліку витрат на утримання основних засобів

Кт 3402 Господарські матеріали у підзвітних осіб та в переробці.

У разі проведення робіт для підтримання об'єкта необоротних активів у робочому стані за цивільно-правовими договорами здійснюють такі бухгалтерські записи:

► Передоплата виконаних робіт та/або матеріалів

Дт 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів (3519 Дебіторська заборгованість за послуги)

Кт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

► Отримання матеріалів на склад або в підзвіт

Дт Рахунки для обліку запасів матеріальних цінностей

Кт 3510 Дебіторська заборгованість з придбання активів (3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати)

► Видача матеріалів у підзвіт і в переробку

Дт 3402 Господарські матеріали у підзвітних осіб та в переробці

Кт Рахунки для обліку запасів матеріальних цінностей

► Вартість матеріалів, використаних на ремонт

Дт Рахунки для обліку витрат на утримання основних засобів

Кт 3402 Господарські матеріали у підзвітних осіб та в переробці

► Вартість виконаних робіт

Дт Рахунки для обліку витрат на утримання основних засобів

Кт 3519 Дебіторська заборгованість за послуги

► Оплата виконаних робіт особам, залученим до їх виконання за договорами цивільно-правового характеру

Дт Рахунки для обліку витрат на утримання основних засобів

Кт 3652 Нарахування працівникам банку за заробітною платою (3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток).

8.4. Облік необоротних активів, що утримуються для продажу
8.5. Облік інвестиційної нерухомості
8.6. Порядок нарахування та обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів
8.7. Облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів
8.8. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів
Тема 9. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
9.1. Структура капіталу і вимоги до його відображення у фінансовій звітності
9.2. Облік операцій із формування статутного капіталу банку
9.3. Облік операцій із власними акціями
9.4. Облік розрахунків з акціонерами
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru