Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Лекція 1.історія становлення нбу

План

2.1.1. Причини і значення створення НБУ

2.1.2. Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи

2.1.3. Проведення НБУ грошової реформи 1996 р.

2.1.4. Основні етапі формування грошово-кредитної політики НБУ

2.1.1. Причини і значення створення НБУ

Рішення про створення Національного банку України на базі Української республіканської контори Держбанку СРСР прийнято 20 березня 1991 р. (пункт 3 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність"). У жовтні 1991 р. НБУ перереєстрував створені на території України комерційні банки, що були зареєстровані колишнім Держбанком СРСР.

У 1991 році було закладено лише фундамент функціонування Національного банку України як центрального банку держави. У цей період він ще не мав належної структури. Банківська система перебувала в зародковому стані. Власної нормативної бази в Національного банку також не було. Під час здійснення контролю за діяльністю комерційних банків, які створювалися, використовувалися нормативно-правові документи колишнього Держбанку СРСР.

У квітні 1992 р. затверджено склад Правління та структури Національного банку України, у липні цього року було здійснено перехід на розрахунки із центральними банками держав СНД через кореспондентські рахунки, у серпні створено Валютну біржу Національного банку України (у липні 1993 р. її реформовано в Українську міжбанківську валютну біржу). У вересні Україну прийняли до Міжнародного валютного фонду та Світового банку, у жовтні вона вступила до Європейського банку реконструкції та розвитку.

У лютому 1993 р. Урядом України прийнято Декрет "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", згідно з яким Національний банк України визначено головним валютним органом держави. НБУ започатковано обов'язкові економічні нормативи для комерційних банків. У червні цього року введено новий порядок касового обслуговування державного бюджету. Створено Центральну розрахункову палату НБУ; Центр міждержавних розрахунків НБУ; Національну платіжну раду при НБУ. У серпні 1993 р. Національний банк України підключено до міжнародної банківської мережі S.W.I.F.T.

У квітні 1994 р. запроваджено практику щоденного складання зведених балансів Національного банку України та банківської системи в цілому, у травні розроблено проект Платіжної системи України в рамках Інституційної позики Світового банку. У Жовтні створено Банкнотно - монетний двір Національного банку України на базі Банкнотної фабрики та інших допоміжних структурних підрозділів.

У лютому 1995 р. запроваджено класичний механізм обслуговування дефіциту державного бюджету через державні цінні папери. У травні введено в обіг першої ювілейної монети України, присвяченої 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

У січні 1996 р. введено в систему електронних платежів мультивалютного режиму, у липні створено автоматизований Депозитарій державних цінних паперів НБУ, у вересні здійснено грошову реформу з введенням в обіг національної валюти - гривні.

У січні 1997 р. Державною скарбницею започатковано операції з розміщення дорогоцінних металів на "металевих рахунках" у провідних зарубіжних банках. У лютому впроваджено пластикові картки міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки, введено перший пусковий комплекс Фабрики банкнотного паперу в м. Малині. У червні створено Центральний міжбанківський процесинговий центр для виконання інформаційного обслуговування банківських установ, у липні для нього придбано програмний продукт VISA Int.

З 01.01.1998 p. комерційні банки перейшли на бухгалтерський облік за МСБО. У серпні створено музей грошей Національного банку України. У травні 1999 р. прийнято Закону України "Про Національний банк України".

Таким чином, Національним банком України за роки його діяльності зроблено чимало: вдалося подолати гіперінфляцію, яка виникла у перші роки незалежності країни; створити вітчизняний валютний ринок і накопичити власні міжнародні валютні резерви; успішно провести грошову реформу й запровадити повноцінну національну валюту; перейти на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і звітності; створити досконалу платіжну систему; налагодити вітчизняне виробництво банкнот і монет.

Національний банк України веде тісну співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Європейським банком реконструкції та розвитку. Банком міжнародних розрахунків у Базелі (Швейцарія), центральними банками Німеччини, Нідерландів, Австрії, Великобританії, Франції, Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Фінляндії, СІНА, а також провідними комерційними банками Західної Європи та СІНА з питань монетарної політики, організації банківського нагляду, банківської статистики, складання платіжного балансу, впровадження прийнятих у світовій практиці систем розрахунків і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Національний банк України має кореспондентські відносини з понад 40 зарубіжними банками.

Інформаційне забезпечення діяльності НБУ:

· створення інформаційної системи для забезпечення регулюючих та наглядових функцій;

· видання "Бюлетеня Національного банку України", "Платіжного балансу України", "Вісника Національного банку України" з додатком "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності", каталогу "Банкноти і монети України";

· публікація із 1996 року грошово-кредитної статистики і статистики платіжного балансу в збірнику Міжнародного валютного фонду "Міжнародна фінансова статистика";

· відкриття з 1998 року в міжнародній комп'ютерній мережі Інтернет сторінки НБУ.

· приєднання України із січня 2003 року до Спеціального стандарту поширення даних МВФ.

Під керівництвом НБУ в Україні створено сучасну банківську систему.

Лекція 1.історія становлення нбу
2.1.1. Причини і значення створення НБУ
2.1.2. Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи
2.1.3. Проведення НБУ грошової реформи 1996 р.
2.1.4. Основні етапі формування грошово-кредитної політики НБУ
Лекція 2. правові основи діяльності нбу
2.2.1. Правовий статут НБУ та його еволюція
2.2.2. Взаємозв'язок операцій і функцій НБУ
2.2.3. Регіональна і функціональна побудова НБУ
2.2.4. Управління НБУ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru