Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - 2.2.3. Регіональна і функціональна побудова НБУ

Структура Національного банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.

До системи Національного банку входять центральний апарат, філії (територіальні управління), розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади й інші структурні одиниці і підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності Національного банку.

Національний банк в межах, визначених законодавством, самостійно вирішує питання організації, створення, ліквідації та реорганізації структурних підрозділів та установ Національного банку, його підприємств, затверджує їх статути та положення.

Для інкасації та охорони цінностей та об'єктів Національний банк має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю.

Філії (територіальні управління) Національного банку не мають статусу юридичної особи і не можуть видавати нормативні акти, діють від імені Національного банку в межах отриманих від нього повноважень. Завдання і функції філій Національного банку визначаються Положенням, що затверджується Правлінням Національного банку.

Центральна розрахункова палата - установа Національного банку України, яка забезпечує функціонування системи електронних платежів (СЕП) у цілому, ведення бази даних для інформаційно-пошукової системи щодо електронних міжбанківських розрахунків, виконаних через СЕП, а також здійснює функції РП для банківських установ м. Києва та Київської області, обслуговує інші віртуальні банківські регіони.

Банкнотну фабрику Банкнотно-монетного двору Національного банку України введено в експлуатацію в Ц994 році. Це - одне з найсучасніших підприємств такого профілю. Його технічні і технологічні можливості постійно зростають.

Найсучасніша система комп'ютерної графіки дає змогу оперативно втілювати дизайнерські проекти будь-якої складності на найвищому технічному рівні. Сучасні технології забезпечують виготовлення високоякісних друкарських форм для сухого та вологого офсетного друку, інтагліосету та інтагліодруку.

Завдяки використанню друкарських машин останнього покоління серії "Супер", "Супер Сімул-тан", "Супер-Орлов-Інтагліо". "Супер-Нумеро-та" при друкуванні банкнот і цінних паперів застосовуються такі сучасні технології, як райдужний орловський офсетний друк, орловський інтагліо (рельєфний) друк. Це надійно захищає продукцію Банкнотної фабрики від підробки.

Додатковий захист віддрукованої продукції забезпечує нанесення голографічних знаків - голограм, кінеграм, ексельграм - на високопродуктивній машині "Опти-Нота Н".

Контроль якості та кінцева обробка продукції здійснюється на автоматичних технологічних лініях "Нота-Чек", "Кутпак", "Нота-Сорт-Нота-Нам-бер". "Автокат".

Виробництво забезпечене спеціальними захисними фарбами, які виготовляються у цеху фарб Банкнотної фабрики за сучасними технологіями. Банкнотна фабрика виконує замовлення на виготовлення банкнот, цінних паперів і документів суворого обліку: розрахункових та грошових чеків; облігацій внутрішньої державної позики; акцій; українських віз; приватизаційних і земельних сертифікатів; марок акцизного збору; сувенірних поштових марок.

Потужності Банкнотної фабрики - 1,5 млрд. банкнот або іншої захищеної друкованої продукції - дають змогу забезпечувати внутрішні потреби України та виконувати замовлення інших держав.

Монетний двір Національного банку України введено вдію у 1998 р. За технологічним рівнем, ступенем організації виробництва та професіоналізмом працівників він належить до провідних монетних дворів світу. Міжнародним визнанням Монетного двору НБУ стало надання йому статусу повноправного члена впливової організації "Конференція директорів монетних дворів". Це відкрило для представників Монетного двору НБУ доступ до конфіденційної інформації, що дає змогу тримати руку на пульсі світового монетного виробництва, обмінюватися передовим досвідом, своєчасно реагувати на новітні тенденції у цій специфічній галузі.

На Монетному дворі виготовляють: монети масового обігу з моно-металів і сплавів; ювілейні та пам'ятні монети з дорогоцінних і недо-рогоцінних металів; інвестиційні монети - на замовлення зарубіжних держав; монети з дорогоцінних металів найвищої колекційної якості "пруф"; монети типу "біколор"; державні та відомчі нагороди; жетони для ігрових автоматів із монометалів і сплавів; значки.

Технологічні можливості Монетного двору:

o комп'ютерне моделювання із використанням лазерного сканера та гравірувального верстата із числовим програмним управлінням;

o особлива підготовка карбувального інструменту;

o широка гама кольорових покриттів та патіювання;

o захисне покриття виробів лаками;

o комп'ютерне нанесення написів на вироби (рант, реверс);

o електронний банк шрифтів (понад 600 видів);

o широкий вибір штифтів та застібок;

o пакування в сувенірну упаковку.

На Монетному дворі НБУ освоєно карбування обігових і розмінних монет великих і малих діаметрів із написом на гурті. Впроваджено технологію нанесення написів на криволінійній поверхні виробів; методику контролю питомої електропровідності сплавів на основі міді (шо є суттєвим фактором розпізнавання монет); технологію виготовлення виробів із застосуванням дорогоцінного каміння; нанесення на вироби глянцевого гальванічного покриття зі сплаву "золото - кобальт". Уведено в дію сучасний програмний продукт "Компас-графік" для виконання конструкторських робіт із використанням системи тримірного твердотільного моделювання "Компас-3Б".

Нині на Монетному дворі НБУ освоюється технологія нанесення на поверхню монети латентного (прихованого) зображення. Тобто один із елементів дизайну, наприклад, номінал, залежно від кута зору буде то з'являтися, то зникати. Налагоджено випуск біколорних монет масового обігу.

Цех виготовлення орденів і медалей забезпечує потреби держави в нагородах, відомчих відзнаках, пам'ятних медалях та іншій сувенірній продукції.

У цеху карбування монет масового обігу створено автоматизований складський комплекс, який працює без втручання людини, а також найсучаснішу систему логістики - автоматизовану систему управління виробничими процесами. В комплексі з високопродуктивним карбувальним обладнанням ці системи дають змогу підтримувати високий рівень організації та продуктивності праці.

Продукція Монетного двору гідно представляє Україну на міжнародних нумізматичних форумах у СІНА, Німеччині, Чехії, Швейцарії.

З 1996 р. в Малині почала діяти Фабрика банкнотного паперу - єдине в Україні підприємство, що забезпечує країну банкнотним папером, на якому друкуються українські гривні. Зараз фабрика, крім основної продукції, робить усі види цінних паперів, папір для національної валюти, папір для паспортів як українських, так і паспортів дипломатичних представництв, для акцизних марок, залізничних квитків, акцій. Відкрите акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика" у 2001 р. відзначила своє 130-річчя. Сьогодні це одне з найбільших підприємств у Європі, що виробляє понад 200 видів паперу.

На Державну скарбницю покладено зокрема такі функції:

забезпечення виконання основної функції - накопичення і зберігання дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших коштовностей;

купівля і продаж дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, інших коштовностей на внутрішньому й зовнішньому ринках (на підставі відповідних рішень Національного банку України);

розміщення золотого запасу (у тому числі в іноземних банках) згідно з рішеннями НБУ;

проведення операцій із розміщення банківських металів на рахунках у зарубіжних банках, визначених постановами НБУ, тощо.

До складу НБУ входять Львівський банківський інститут, Українська академія банківської справи (УАБС), Харківська філія УАБС, Черкаська філія УАБС.

2.2.4. Управління НБУ
2.2.5. Кадрове забезпечення діяльності НБУ
Лекція 3.фінансові основи діяльності нбу
2.3.1. Характеристика балансу НБУ
2.3.2. Доходи і витрати НБУ
2.3.3. Організація бюджетного процесу, принципи та суб'єкти кошторисної діяльності
2.3.4. Внутрішній контроль і аудит в системі НБУ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Операції центральних банків
Тема 3. емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу
3.1. Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru