Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д.


Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми напряму підготовки 6.050100 "Банківська справа", враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників.

ПЕРЕДМОВА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1.Сутність, типи, функції центральних банків

ТЕМА 1. СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Операції центральних банків

Тема 3. емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу

ТЕМА 4. РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

Тема 6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

TEMA 7. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Тема 8. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ЯК БАНКІР І ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ УРЯДУ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Монетарна політика Центрального банку

Тема 9. грошово-кредитна політика

Тема 10. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

TEMA 11. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ

ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru