Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. - ЛІТЕРАТУРА

Нормативно - правові акти

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -2002. - Вин. 7. - С. 4-48.

2. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2002. - Вил. 5. - С. 42-64.

3. Про запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом: Закон України від 28.11.2002 p. № 249-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 1. - ст. 2.

4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5.04.2001 p. № 2346-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 29, ст.137

5. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено Постановою Правління НБУ від 16.08.2006 № 320.

6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368.

7. Положення про валютний контроль: затверджено Постановою Правління НБУ від 08.02.2000 № 49.

8. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 369.

9. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління НБУ від 14 травня 2003 р. № 189.

10. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затверджене постановою Правління НБУ від 17 липня 2001 р. № 276.

11. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 17 липня 2001 р. № 275.

12. Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам, затверджене постановою Правління НБУ від 16 серпня 2001 р. № 344.

13. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS, затверджене постановою Правління НБУ від 8 травня 2002 р. № 171.

14. Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності: затверджено Постановою Правління НБУ від 09.09.2003 № 389.

15. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: затверджено Постановою Правління НБУ від 31.08.2001 № 375.

16. Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України "Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей" від 28.08.2001 р. № 1124.

17. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України: затверджено Постановою Правління НБУ від 17.11.2004 № 547.

18. Про затвердження Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України: Постанова Правління НБУ від 21.04.2004 № 172.

19. Про затвердження Положення про порядок реєстрації договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах: Постанова Правління НБУ від 5.05.2005 р. № 470/10750.

20. Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України: Постанова Правління НБУ від 18.08.2004 № 389.

21. Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України: Постанова Правління НБУ від 26.09.2006 № 378.

22. Правила Національної системи масових електронних платежів: затверджені Постановою Правління НБУ від 10.12.2004 № 620.

Нормативно - правові акти
Підручники і навчальні посібники
Статті у періодичних виданнях
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ
1.1. ВСТУП
1.2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
1.2.1. Конституційні основи безпеки життєдіяльності: право на життя і здоров'я, працю, свободу та державний захист
1.2.2. Закони, законодавчі та нормативні акти, кодекси та інші регламентуючі БЖД документи. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують рівень індивідуального ризику
1.2.3. Система правового захисту та нагляду за її дотриманням. Державні органи по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності населення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru