Безпека життєдіяльності - Запорожець О.І. - Основні поняття корпоративної безпеки

Жорстока боротьба за місце на світовому ринку, вдосконалення економічного захисту відбувається в останні роки у всіх країнах. Наприклад, у США з метою прийняття відповідних заходів щодо забезпечення економічної безпеки країни затверджено меморандум, в якому викладено основний зміст Національної програми забезпечення економічної безпеки. Результатом реалізації програми було створення єдиної системи економічної безпеки, направленої на збереження лідерства США в технологічних областях і забезпечення економічних інтересів країни. Міжвідомчою робочою групою були визначені параметри загальної політики в області економічної безпеки; запропоновані проекти нових інструкцій і директив; внесені зміни до системи підготовки і перепідготовки кадрів; запропоновано випуск, як допоміжного довідкового матеріалу, єдиного "Каталогу загроз економічної безпеки і їх оцінка".

Не відстають у цьому питанні і західноєвропейські країни: в останні роки західноєвропейські засоби масової інформації постійно знайомлять своїх читачів з методами та прийомами, які використовуються в економічній боротьбі із конкурентами.

Історичні дані свідчать про постійний підвищений інтерес до України у всі віки, не є виключенням він і сьогодні, адже в Україні з'явилися і активно діють багато структур економічної розвідки, міжнародної організованої злочинності.

Корпоративна безпека передбачає забезпечення захисту об'єктів економіки від найрізноманітніших зовнішніх та внутрішніх факторів.

Основні об'єкти забезпечення кримінологічної безпеки:

- особистість, її права ї свободи;

- суспільство, його матеріальні та духовні цінності;

- держава, її конституційний устрій, суверенітет та територіальна цілісність.

Основним суб'єктом забезпечення безпеки громадян, громадських організацій, об'єднань, об'єктів економіки є держава, її законодавчі, виконавчі, судові органи влади

Фундаментом в забезпеченні корпоративної безпеки є комплексний системний підхід в створенні та функціонуванні служб безпеки, їх взаємодія між собою та з правоохоронними організаціями.

Основні поняття корпоративної безпеки

Із зникненням так званої радянської загрози між державами знову починається суперництво, але вже за місце на світовому ринку. Сучасна світова економічна війна набирає масштабності в найрізноманітніших формах як між державами, так і між підприємствами та організаціями. Її характерними рисами є ліберальні промови з однієї сторони і протекціоністська практика з іншої, прагнення домінувати в валютній сфері, нерівноправні тарифні угоди, безмірний торговий експансіонізм і конкуренція з порушенням економічних норм.

Одночасно ростуть і ставки: в надто слабких країнах під загрозу стає навіть їхня економічна незалежність, їх соціальній стабільності загрожує безробіття. Більше того, на карту поставлена стабільність загальної ситуації в світі і вже в самому найближчому майбутньому.

Кримінологічна злочинна діяльність в сфері економіки найбільш взаємозв'язана з багатьма іншими видами злочинної діяльності, тому найбільш важливою на сьогодні є проблема економічної безпеки.

Джерела загроз об'єкту економіки

Зовнішні загрози:

- ринкові (економічні) фактори

- надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру

- політико-правові фактори.

Внутрішні загрози пов'язані з:

- недодержанням правил безпеки, недбалістю персоналу;

- ненадійністю та недосконалістю обладнання, технологічних процесів;

- протиправними діями працівників підприємства;

- незадовільною організацією роботи підприємства та недостатньою кваліфікацією персоналу.

Кримінологічна загроза безпеки економіки - це сукупність факторів і умов, що становлять небезпеку для нормального функціонування будь-яких об'єктів економіки.

Суб'єктами кримінологічних загроз безпеки об'єктів економіки є:

- спецслужби іноземних держав, діяльністю яких є добування цінної інформації, здійснення підривних акцій відносно об'єктів економіки;

- недержавні організації та окремі особи, які спеціалізуються на проведенні промислового шпіонажу;

- організована злочинність;

- підприємства - конкуренти;

- окремі особи, що виконують протиправні та інші деструктивні наміри відносно об'єктів економіки.

Джерела загроз об'єкту економіки
Війна в сфері економіки і технології
Стратегія економічної розвідки
Основні принципи та складові економічної розвідки
Промислове шпигунство
Внутрішні загрози кримінологічної безпеки об'єкта економіки
Система забезпечення корпоративної безпеки об'єкта економіки
Служба безпеки об'єкта економіки
Розділ 5. Ризик. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку. Небезпечних ситуацій
5.1. Ризик - як характеристика небезпеки. Концепція прийнятного ризику
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru