Україна і світове господарство - Філіпенко А.С. - Етапи розвитку ЧЕС

Минуло понад вісім років з моменту першої зустрічі на вищому рівні в Стамбулі глав держав і урядів 11 країн: Азербайджану, Албанії, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Молдови, Росії, Румунії, Туреччини, України, які підписали Декларацію про Чорноморське економічне співробітництво. Декларація визначила пріоритетні напрями й основні механізми взаємодії в межах ЧЕС як великої регіональної ініціативи добросусідського партнерства. Декларація передбачила підтримку розвитку співробітництва в різних галузях діяльності країн-учасниць ЧЕС, які становлять взаємний інтерес, і спрямування об'єднаних зусиль держав на підтримання в цьому турбулентному регіоні економічної стабільності.

Під час другої зустрічі глав держав і урядів країн — учасниць ЧЕС, проведеної в Бухаресті в 1995 р., була прийнята спільна заява, котра містить настанови для країн ЧЕС на майбутні роки. Зокрема, в ній говориться про готовність країн-учасниць приступити до другого етапу розвитку ЧЕС як повномасштабної регіональної організації. Зміст цього етапу — розробка й реалізація конкретних проектів, розширення промислового співробітництва та торгівлі, а також поліпшення добробуту народів, які населяють Чорноморський регіон.

Діяльність ЧЕС на сучасному етапі визначила Московська зустріч глав держав та урядів країн — учасниць ЧЕС, на якій 25 жовтня 1996 р. було підписано Московську декларацію глав держав та урядів країн — учасниць Чорноморського економічного співробітництва. В Декларації відображено спільні позиції чорноморських держав щодо стратегії розвитку ЧЕС у контексті інтеграційних процесів у Європі та прилеглих регіонах. Представники держав висловилися за підтримку розвитку Чорноморського регіону як простору, де панують принципи відкритого міжнародного співробітництва та партнерства, демократії та ринкової економіки, з тим, щоб регіон Чорного моря посів належне місце в європейській інтеграції. Московська декларація визначила принципове політичне рішення про трансформацію ЧЕС у міжнародну економічну організацію.

Нового імпульсу розвиткові чорноморського економічного співробітництва надала позачергова зустріч у 1997 р. у Стамбулі міністрів закордонних справ країн ЧЕС з участю міністрів економіки. Результатом зустрічі стало підписання Декларації про наміри створення Чорноморської зони вільної торгівлі та прийняття Плану дій, спрямованих на реалізацію положень Московського саміту.

У цьому ж році на дев'ятій зустрічі міністрів закордонних справ підтверджено взятий країнами курс на трансформацію ЧЕС у міжнародну економічну організацію регіонального співробітництва та прийнято рішення до кінця 1997 р. завершити роботу над її статутними документами.

Десята зустріч міністрів закордонних справ країн ЧЕС, що відбулася у жовтні 1997 р. в Києві, мала на меті вписати ідею чорноморського співробітництва в баланс інтересів системи європейської безпеки. Під час роботи в Україні міністрів закордонних справ країн-учасниць розглянуто питання надання ЧЕС правового статусу організації з відповідною інституційною структурою. Цей крок дасть змогу оптимізувати відносини ЧЕС з іншими міжнародними організаціями та фінансовими інститутами і забезпечить кращу взаємодію на міжурядовому та міжпарламентському рівнях.

У квітні 1998 р. в Єревані пройшла одинадцята сесія міністрів закордонних справ країн ЧЕС. Міністри парафували Статут ЧЕС% зробивши завершальний крок у підготовці саміту країн — учасниць ЧЕС. У зв'язку з трансформацією ЧЕС у міжнародну економічну організацію регіонального співробітництва особливу увагу на сесії було приділено початку діяльності Чорноморського банку торгівлі й розвитку, а також реформуванню Ділової ради ЧЕС.

27—29 січня 1999 р. в штаб-квартирі ЧЕС (м. Стамбул) відбулася чергова зустріч Робочої групи з торгівлі та економічного розвитку. Разом із представниками країн — учасниць ЧЕС у засіданні взяли участь у статусі спостерігачів представники Єгипту. Італії, Словаччини, Ділової ради ЧЕС та Міжнародного чорноморського клубу. Як гості були присутні представники БРАСС (Асоціація суднобудівельників та судноремонтиків Чорноморського регіону). Експерти узгодили проект Плану дій щодо створення зони вільної торгівлі ЧЕС. Він передбачав такі заходи:

1. Створити юридичні та економічні передумови для укладання і реалізації двосторонніх угод щодо вільної торгівлі між країнами — учасницями ЧЕС.

2. Провести порівняльний аналіз наявних контрактних двосторонніх та багатосторонніх відносин країн — членів ЧЕС з іншими країнами і між собою. Європейським Союзом та Світовою організацією торгівлі (СОТ).

3. Проаналізувати зовнішньоторговельне законодавство країн-членів з метою визначення наявних тарифних та нетарифних перепон і надати рекомендації з успішного їх подолання.

4. Зберегти як початковий пункт традиційний обмін сільськогосподарськими товарами; проаналізувати наявні можливості та перспективи щодо торгівлі іншими сільськогосподарськими товарами між країнами-членами з метою майбутнього розширення торгівлі шляхом прогресивного надання на взаємовигідній основі преференційного режиму в межах зони вільної торгівлі.

5. Забезпечити процес вступу країн-членів до СОТ та інших міжнародних організацій; сприяти приведенню національних законодавчих систем у відповідність з вимогами ГАТТ.

6. Поступово гармонізувати митне, зовнішньоторговельне законодавство країн-учасниць, ужити необхідних заходів з метою розробки правил проходження в рамках зони вільної торгівлі.

7. Вдосконалити процедуру сертифікації, сприяти взаємному визнанню сертифікатів відповідності, а в довготерміновій перспективі — гармонізації стандартів.

8. Налагодити тісне співробітництво між закладами статистики країн-членів і сприяти їх активному та довготерміновому співробітництву з Центром обміну статистичних баз даних та економічної інформації ЧЕС.

9. Поліпшити систему прикордонних перевезень і стимулювати просування товарів та послуг через кордони, включаючи сприяння транзитним перевезенням.

10. Розвивати прикордонну торгівлю.

11. Приступити до укладання двосторонніх угод між країнами — учасницями ЧЕС зі сприяння й захисту іноземних інвестицій та уникнення подвійного оподаткування, стимулювати розвиток механізмів обміну технологіями.

12. Реформувати і модернізувати економічну та соціальну структури, віддаючи пріоритет реалізації програм технічної підтримки середніх і малих підприємств з метою повного використання можливостей, які виникають на території вільної торгівлі, створити відповідні інституційні умови для розвитку ринкової економіки.

Під час засідання Робочої групи ЧЕС у Стамбулі учасники розглянули і схвалили також ідею створення Центру торгівлі та інвестицій ЧЕС.

Слід зазначити, що Україна була координатором Робочої групи ЧЕС з торгівлі та економічного розвитку протягом двох років (1998—2000 рр.). Виходячи з практики координування робочих груп іншими країнами ЧЕС, планується розробити відповідний план заходів щодо подальшого координування цієї Робочої групи українською стороною.

Економічні пріоритети ЧЕС
Глава 4. Економічне співробітництво між Україною і США: невикористаний потенціал
Глава 5. Україна — латинська Америка: економічна взаємодія
Концептуальні основи української стратегії щодо Латинської Америки
Україна — Латинська Америка: проблеми економізації двосторонніх відносин
Досвід структурних реформ у Латинській Америці: уроки для України
Глава 6. Світогосподарські зв'язки України з країнами азійсько-тихоокеанського регіону
Сучасний стан зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами Азії
Перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин України з деякими країнами Азії
Глава 7. африканський вектор зовнішньоекономічної політики України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru