Україна і світове господарство - Філіпенко А.С.


У книзі з'ясовуються місце і роль економіки України в сучасному світовому господарстві: визначаються кількісні та якісні параметри економічного потенціалу України, який зазнав суттєвих трансформацій унаслідок здійсненим ринкових реформ та економічної модернізації. Велику увагу приділено обґрунтуванню передумов і перспектив участі суб'єктів підприємниці па України в міжнародних ринках товарів і послуг, капіталів і робочої сили. Окремо розглядаються галузеві виміри взаємодії економіки України зі світовим господарством. Геостратегічне становище української економіки аналізується в контексті поглиблення регіонального та планетарного співробітництва. Поглиблено висвітлюються проблеми інтеграції України у світове фінансове середовище.

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців, ділової еліти країни.

Передмова

Вступ

Авторський колектив

1. Українська економіка: стан і перспективи

2. Передумови і перспективи участі України в міжнародних ринках

3. Галузева взаємодія економіки України зі світовим господарством

4. Геостратегічне становище Української економіки

5. Валютно-грошова система України у світовому фінансовому середовищі

6. Співпраця України з міжнародними економічними організаціями

Висновки

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru