Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Розділ 5. СТРУКТУРА, СКЛАД І ФУНКЦІЇ ЄАІС

Пріоритетні інформаційні митні технології реалізовані за допомогою ЄАІС у митних органах усіх рівнів (центральний апарат Держмитслужби, регіональні митниці, митниці, митні пости, підрозділи митного оформлення тощо), центром якої є Регіональна інформаційна митниця. ЄАІС складається з 5 основних підсистем:

· автоматизована підсистема митного оформлення;

· митна адміністративно-правова підсистема;

· митна підсистема інформаційної безпеки;

· митна зовнішня інформаційна підсистема;

· митна телекомунікаційна підсистема.

Автоматизована підсистема митного оформлення охоплює безпосередньо діяльність митних органів у двох основних напрямах — торгового й неторгового обігу, вирішуючи завдання автоматизації процесів;

· оформлення ВМД;

· обліку і контролю транзитного переміщення вантажів територією України;

· обліку й контролю перебування товарів на ліцензійних і митних складах;

· обліку й контролю зворотного ввезення-вивезення майна інофірм, представництв і виставок;

· обліку й контролю поштових відправлень;

· обліку автомобілів і засобів власного транспорту;

· обліку й контролю несупроводжуваного багажу;

· обробки даних комерційних доповнень (електронний обмін інформацією з учасниками зовнішньоекономічної діяльності).

Митна адміністративно-правова підсистема забезпечує управління митними органами на всіх рівнях, контроль і дотримання законності під час автоматизованого митного оформлення.

Основними завданнями підсистеми є автоматизація процесів:

· боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

· тарифного регулювання й управління;

· експортно-імпортного контролю;

· антидемпінгового й антимонопольного контролю;

· фінансово-валютного контролю;

· оперативної служби;

· бюджетного фінансування;

· збирання коштів у бюджет;

· кадрової служби;

· статистичної служби;

· правової та нормативної служби;

· канцелярії та контролю документопотоку;

· матеріально-технічного забезпечення.

Митна підсистема інформаційної безпеки забезпечує контроль і оперативне управління функціонуванням системи в цілому. її основними завданнями є:

· забезпечення безпеки ЄАІС;

· поділ рівня привілеїв і доступу до системи;

· доступ до системи за паролем;

· контроль доступу до системи;

· контроль логічного стану системи;

· контроль і управління цілісністю системи;

· статистика роботи системи.

Митна зовнішня інформаційна підсистема забезпечує обмін необхідною інформацією з іншими організаціями України, іноземними державами і міждержавними організаціями, встановлює необхідний рівень повноважень доступу та підтримує його.

Митна телекомунікаційна підсистема є базовою транспортною системою і складається з Відомчої телекомунікаційної мережі (ВТМ) ЄАІС Держмитслужби України та Інформаційно-телекомунікаційного комплексу Держмитслужби України "Електронна пошта".

Митна телекомунікаційна підсистема також є базовою транспортною системою і контролює маршрутизацію й роботу запитів (отримання повідомлень у глобальній мережі в он-лайн режимі та передачу повідомлень в оф-лайн режимі електронної пошти).

Підсистема забезпечує:

· роботу і взаємозв'язок усіх підсистем ЄАІС Держмитслужби України, об'єднує всі митні органи, спеціалізовані митні установи, організації та їх підрозділи;

· цілодобову роботу головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу;

· з'єднання головного інформаційно-телекомунікаційного комплексу, регіональних інформаційно-телекомунікаційних комплексів та їх користувачів через наземні цифрові, супутникові, низькошвидкісні комутовані та радіоканали зв'язку;

· цілодобову адресацію, маршрутизацію й доставку повідомлень у відомчій телекомунікаційній мережі митної служби в режимі реального часу;

· підтримку поштових функцій з використанням наявних стандартних протоколів обміну (експлуатується система електронної пошти Lotus Domino/Notes);

· транспортний рівень для підсистем автоматизованого митного оформлення, митної адміністративно-правової підсистеми, митної зовнішньої інформаційної підсистеми;

· можливість підключення до міжнародних обчислювальних мереж (Інтернет та ін.).


Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ
Розділ 6. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
6.1. Вимоги до уніфікованої системи документів
6.2. Системи класифікації та кодування
Нові міждержавні класифікатори
Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
7.1. Міжнародні стандарти електронного обміну даними
Міжнародний стандарт електронного обміну даними для адміністрації, торгівлі і транспорту (EDIFACT)
Міжнародний стандарт відкритої торгівлі через Інтернет (OBI)
Міжнародний стандарт електронного обміну даними EANCOM
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru