Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 7.3. Інтегрована система Lotus Domino та Notes

Lotus Domino та Notes — це інтегрована система для колективної роботи, призначена для збирання, організації й розподілення інформації та знань, багатобічний програмний продукт, до складу якого входять такі інформаційні технології:

документоорієнтована база даних;

засоби розробки додатків;

система електронної пошти;

система реплікування (тиражування) документів, інформації і додатків;

засоби захисту інформації і розмежування доступу;

засоби календарного планування і складання розкладів;

web-технології і технології інтернету/інтранету;

засоби інтеграції з реляційними базами даних, системами керування ресурсами підприємств (ERP) і транзакційними системами.

Domino/Notes — це клієнт-серверна технологія, де сервером є Lotus Domino, а клієнтською частиною — Lotus Notes. Унікальність сервера Domino полягає в тому, що це ще і web-сервер, і поштовий сервер, який підтримує стандарти Інтернету, тому клієнтською частиною для роботи з додатками Domino

й електронною поштою можуть бути web-браузери та інші поштові клієнти Інтернету.

Документоорієнтована база даних Domino/Notes

Сховищем об'єктів, в яких зберігаються дані, є NSF-файли (Notes Storage File).

Бази даних Domino і Notes відрізняються від реляційних систем управління базами даних (СУБД), де дані описуються за допомогою таблиць. Реляційна база даних твердо структурована, а кожний запис у таблиці має однаковий набір полів, обсяг пам'яті під який визначений і виділений заздалегідь.

У більшості випадків люди працюють з документами, які є слабо структурованими об'єктами. Notes проектувався саме для роботи з такою інформацією. Це й визначило структуру бази даних Notes. Основною одиницею збереження інформації в базі даних Lotus Domino/Notes є окремий документ. Він не обов'язково має такі самі поля, що й інші документи, під поле виділяється стільки пам'яті, скільки необхідно для збереження конкретних даних; поля в документи можуть додаватися динамічно, у міру виникнення необхідності в них або змін розробників і користувачів. Наприклад, документ, що стосується обслуговування клієнтів, може містити дату, ім'я та ідентифікаційний номер клієнта, ім'я оператора, текстове поле для опису запиту клієнта, а також поле статусу запиту.

Структура документа Notes визначається формою, що містить набір полів різних типів. База даних Notes може зберігати будь-які типи даних — від простого тексту, чисел, часу і дати до форматованого тексту, графічних образів, звуку, відео і довільних даних, що можуть зберігатися у вигляді приєднаних об'єктів у своєму рідному форматі. Наприклад, це може бути приєднаний файл формату MS Word або електронної таблиці Lotus 1-2-3.

Документ може мати як структурований, так і неструктурований формат, тому Notes може зберігати й обробляти такі масиви даних, обробка яких важко піддається реляційним та іншим системам баз даних.

Завдяки використанню документоорієнтованої моделі обробки Notes надає користувачам такі можливості.

• Збереження форматованого тексту, приєднаних і впроваджених об'єктів. Сховище об'єктів Notes оптимально підходить для ефективного керування і розподілу ділової інформації: таблиці, отримані з реляційної бази даних, електронні таблиці, відформатований текст, web-сторінки, графіка, приєднані або впроваджені об'єкти, скановані зображення і факси, звукові та відеофрагменти. Таким чином, Notes може бути універсальним сховищем об'єктів і центральною точкою доступу до будь-якої корпоративної інформації.

• Документи можуть мати стосунок один до одного як "батьківський" і "дочірній". Наприклад, якщо створено додаток для відстеження зовнішніх контактів, то батьківським документом може бути опис організації, дочірніми до нього картки співробітників, наступним рівнем дочірніх документів — звіти про зустрічі зі співробітниками або листи тощо.

Повнотекстовий пошук. Lotus Notes дає змогу користувачам індексувати документи і проводити їхній пошук за запитами, Notes наводить документи, що задовольняють критерії пошуку за ступенем їхньої відповідності або в заданому користувачем порядку.

Керування версіями. Lotus Notes містить функцію, що відстежує численні зміни, внесені в документ різними користувачами. Автоматичне керування версіями реалізовано таким чином, що під час кожного сеансу редагування документ позначається або як основний, або як похідний від оригіналу. Зміни, внесені в документ Notes одним користувачем, не затираються, коли інший користувач зберігає свої зміни в документі. Функцію керування версіями Notes можна модифікувати відповідно до потреб будь-якої робочої групи. Крім того, користувачі мають можливість подавати додаткові коментарі до оригіналу документа, працюючи з ним як із похідним, тобто не зберігаючи оригінал повторно.

Посилання на документи. Notes має засоби підтримки гіпертексту, тобто кожний документ може містити посилання на інші документи в будь-якій базі даних Notes або на документи у web-форматі.

Бази даних Notes зазвичай розташовуються на серверах Domino, однак можуть перебувати і на клієнтських машинах з Notes, що дуже важливо з погляду підтримки роботи користувачів у режимі оф-лайн і мобільних користувачів. Користувачі одержують доступ до даних на сервері за допомогою мережі чи модема або, працюючи з даними локально за допомогою клієнта Notes. Однак як клієнти для роботи з даними і додатками на сервері Domino можуть використовуватися web-браузери, поштові клієнти Інтернету та ін.

У користувачів є можливість перегляду списків документів, що зберігаються в базі даних Domino/Notes, їх відображення називають поданням (view). Коли користувач Notes відкриває подання, назви полів виводяться як заголовки стовпців даних. Якщо, наприклад, користувач бажає переглянути документи за датою, Notes відсортовує їх за значеннями в цьому полі, відкриває подання, лівий крайній стовпець якого містить дату, а інша інформація з полів виводиться у стовпцях праворуч від основного. Різні подання можуть виконувати різні вибірки документів, а також їхнє сортування і/чи категоризацію (групування) за певними критеріями. Якщо продовжити приклад бази даних відстеження зовнішніх контактів, то одним з подань може бути перегляд усіх документів з катетеризацією за назвою організацій, іншим поданням може бути тільки список особових карток співробітників, відсортований за прізвищами та ін.

Документоорієнтована база даних Domino/Notes
Система реплікації
Система електронної пошти і передачі повідомлень
Засоби розробки додатків
Захист інформації
Засоби календарного планування
Domino як web-сервер та інтернет/інтранет-технології
Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
8.1. Захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу
8.2. Методи і засоби захисту інформації в інформаційних системах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru