Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Введення інформації з митних підрозділів

Введенню підлягає інформація у форматі csnmsg, що була виведена з інших митних підрозділів. Введення інформації доступно тільки користувачам з повноваженням Оператор вводу. Введення документів з інших підрозділів здійснюється за допомогою режиму Документи/Ввід/Ввід інформації. У вікні Ввід інформації (рис. 9.17) необхідно встановити:

— джерело інформації: ІТК Держмитслужби України "Електронна пошта", папка або файл;

— спосіб відправлення повідомлень про отримання в підрозділ, з якого надійшла інформація засобами ІТК Держмитслужби України "Електронна пошта": відразу автоматично будуть відправлятися поштою адресату або будуть вміщатися в окрему встановлену користувачем папку на диску для відправлення їх поштою вручну;

— умову обробки вдало введених файлів: вилучати або зберігати (на місці, звідки вибирались для введення, або в установлену користувачем папку);

— умову обробки файлів, введених з помилками: вилучати або зберігати (на місці, звідки вибирались для введення, або в установлену користувачем папку).

За допомогою кнопки Додаткові параметри можна вказати кількість днів, протягом яких програма зберігає на сервері некомплектні багатофайлові повідомлення.

Під час введення повідомлень, які були виведені з черг виведення, програма формує повідомлення — відповіді (повідомлення про отримання). Такі повідомлення необхідно відправляти в підрозділ, з якого надійшла інформація, — тільки після їх отримання документи там будуть вилучені з черги.

Процес введення починають натисканням кнопки Ввести інформацію. Після завершення введення активізується сторінка Результати, на якій розміщуються два вікна.

Вікно введення інформації х інших митних підрозділів

У першому вікні відображається список сформованих у процесі введення протоколів, серед яких можуть бути такі:

— загальний протокол — містить список оброблених файлів із загальною інформацією про кожен з них;

— поштовий протокол — формується, якщо введення здійснювалося з поштової скриньки, та призначений для налагодження пошти;

— протоколи оброблених файлів — формується для кожного файлу та містить список документів і результати їх обробки.

Результатом обробки документа можуть бути:

— запис документа в базу даних;

— помилка (рядок виділяється червоним кольором).

Крім того, якщо документ вже існував у базі даних, залежно від налагодження довіри до резюме відправника, можуть бути такі результати введення:

— документ пропущено;

— документ перезаписано;

Режими налагодженя захисту передачі інформації


— документ розміщено в карантин. Рішення про введення таких документів повинен прийняти користувач. Відповідні рядки в протоколі виділено жовтим кольором.

У режимі Документи/Ввід/Протоколи вводу користувач з правами Оператор вводу може переглянути список усіх протоколів, сформованих під час введення документів, або виконати пошук протоколів за типом та діапазоном дат формування:

CSNDOC*.csnmsg — протокол прийому документів;

CSNREPL*.csnmsg — протокол обробки підтвердження про отримання документів.

Обмін інформацією

Під час обміну інформацією програма "Інспектор-2006" використовує її криптографічний захист, вбудований в операційну систему Windows та інфраструктуру Microsoft MET Framework.

Такий механізм криптографічного захисту інформації застосовується тільки для повідомлень у форматі програми "Інспектор-2006".

Захист інформації виконується за допомогою симетричного шифрування. Програмно один раз на етапі формування нової бази даних для митного підрозділу створюється пара ключів — власний криптографічний ключ та його резюме (зовнішній ключ).

Власний ключ дає змогу підписати повідомлення з вашого підрозділу таким чином, що його отримувачі (за допомогою резюме ключа вашого підрозділу) можуть переконатися, що воно справді створено у вашому підрозділі. Криптографічний ключ, створений у підрозділі митної установи, є унікальним.

Резюме вашого ключа дає змогу іншим підрозділам зашифрувати для вашого підрозділу повідомлення таким чином, що ніхто, крім вас, не зможе його прочитати. Адже розшифрувати повідомлення можна лише за допомогою власного ключа вашого підрозділу.

Власний ключ необхідний для захисту інформації в процесі передачі даних між підрозділами митної установи. За допомогою ключів повідомлення шифруються таким чином, що розшифрувати їх може лише той отримувач, кому вони призначені, саме він може перевірити цілісність повідомлення та ідентифікувати відправника.

Для обміну інформацією у захищеному режимі митні підрозділи повинні здійснити обмін своїми резюме та сформувати перелік підрозділів, між якими планується обмін інформацією. Резюме не містить секретної інформації та може бути передано в інший підрозділ.

Налагодження режиму обміну інформацією виконує користувач з повноваженнями Адміністратора бази даних, а можливість перегляду надається користувачам з повноваженнями Оператор вводу або Оператор виводу.

Для передачі резюме вашого ключа в інший підрозділ використовують режим Сервіс/Передача інформації/Власний ключ (рис. 9.18). У вікні режиму вибирається посилання Вивести резюме, після чого вказується шлях до файлу резюме вашого ключа.

Для отримання резюме власних ключів інших підрозділів, які працюють з іншими екземплярами бази даних програми "Інспектор-2006" та здійснюють обмін інформацією з таким підрозділом, використовують режим Сервіс /Передача інформації/Сторонні резюме (рис. 9.18). Для збереження резюме власного ключа іншого підрозділу в панелі режиму вибирається посилання Ввести резюме, після чого вказується шлях до файлу резюме. За допомогою контекстного меню командою Відкрити (F2) надається можливість перегляду резюме, для якого на вкладниці Довіра виставляється позначка "•" для дій над тими типами повідомлень, які будуть прийматися програмою від його власника.

Сторонні резюме надають можливість вашому підрозділу визначати автора надісланого повідомлення та шифрувати повідомлення таким чином, щоб його зміг прочитати власник такого резюме.

Для створення переліку місць (адресатів), в якими планується здійснювати обмін інформацією використовують режим Сервіс/Передача інформації/Місця обміну інформацією (митні адресати). У вікні цього режиму за допомогою посилання Створити місце (адресата) для обміну інформацією відкривається вікно для заповнення відомостей для місця (адресата) обміну інформацією.

Після обміну резюме між митними підрозділами та створення переліку адресатів, з якими буде здійснюватись обмін інформацією, програма "Інспектор-2006" в автоматичному режимі (без втручання користувачів) виконує криптографічний захист інформації в такому порядку.

Відправник

1. Шифрує інформацію, що виводиться, за допомогою резюме власного ключа одержувача.

2. Додає до повідомлення свій цифровий підпис
(ключ) та відправляє одержувачу

Одержувач

1. Одержує пошту та перевіряє підпис відправника
за допомогою його резюме.

2. Розшифровує інформацію своїм власним ключем
та виконує введення

9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками
Основні поняття
Індикатори ризиків
Застосування нечіткої логіки під час оцінювання ризику
Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ
10.1. Програмно-інформаційний комплекс "Квитанції МД-1"
Умови застосування та запуск ПІК
10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"
10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"
10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru