Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - Умови застосування та запуск ПІК

10.1. Програмно-інформаційний комплекс "Квитанції МД-1"

Призначення

Розробку програмного забезпечення "Квитанція МД-1" (далі — режим МД-1) виконано для обліку операцій із застосуванням уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі — У МК), Порядок застосування якої затверджений наказом Держмит-служби України "Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1" від 4 січня 2005 р. № 1, що передбачає:

прийняття на зберігання митним органом товарів відповідно до законодавства;

справляння митним органом з фізичних осіб та підприємств платежів, якщо законодавством не передбачено складання вантажної митної декларації на переміщувані через митний кордон України товари;

справляння митним органом з фізичних осіб грошової застави у випадках, установлених законодавством.

Режим МД-1 призначений для заповнення уповноваженими особами митного органу бланків УМК і додаткових аркушів, формування в електронному форматі інформації з УМК з можливістю її перегляду, редагування, вилучення, а також для списання коштів для торгового обігу та перегляду інформації списання коштів.

Режим МД-1 дає можливість посадовим особам митних органів передавати електронні копії УМК до центральної бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмит-служби України та бази даних митного органу.

База даних УМК митного органу використовується митними органами для здійснення контролю за правильністю справляння за УМК платежів і грошової застави, аналізу й прогнозування обсягів надходжень до Державного бюджету України.

Умови застосування та запуск ПІК

Режим МД-1 доступний у навігаторі програми "Інспектор-2006". Доступ до режиму МД-1 можливий за наявності у користувача повноваження Перегляд МД-1 або повноваження Адміністратор бази даних і містить такі підпорядковані режими: МД-1 та Ввід-вивід.

Робота в режимі МД-1. Підрежим Створити призначений для введення в базу даних інформації УМК. На екран виводиться робоче вікно для заповнення полів документа:

на сторінку Загальні відомості заноситься загальна інформація УМК;

на сторінку Товари заноситься інформація про товари. Поля цієї сторінки доступні для занесення інформації тільки для певних типів МД-1.

Кнопка Розрахунок загальної суми платежів на панелі інструментів призначена для перенесення (з підсумовуванням) платежів за товарами з розділу Нарахування платежів та зборів сторінки Товари у розділ Подробиці підрахунків сторінки Загальні відомості.

Кнопка призначена для створення нової МД-1 шляхом копіювання поточної МД-1. У створеній таким чином копії МД-1 поля Серія, Номер не заповнені, дата у графі Дата оформлення замінена на поточну дату, платежі перераховані станом на поточну дату. Для запису нового документа в базу даних необхідно заповнити поля Серія, Номер та, за потреби, внести зміни в інші поля.

Інші кнопки панелі інструментів цього вікна мають таке саме призначення, що й відповідні кнопки панелі інструментів вікна режиму перегляду ВМД.

Підрежим Відкрити призначений для завантаження на екран електронної копії позначеного у переліку документа для перегляду або редагування.

Підрежим Вилучити призначений для вилучення з бази даних електронної копії документа.

Підрежим Списання коштів (наводиться в меню за наявності у користувача повноважень роботи з платежами) призначений для списання платежів за вказаною МД-1. Під час входження в цей підрежим відкривається вікно з інформацією про ті платежі, які підлягають списанню. Кнопки панелі інструментів цього вікна мають таке саме призначення, що й відповідні кнопки панелі інструментів вікна режиму списання платежів за ВМД.

У процесі входження в режим Списання коштів за умови, що списання платежів уже відбувалось, на екран виведеться вікно для редагування списання платежів.

Підрежим Вивід МДЛ в ЦБД призначений для виведення у зовнішній файл позначеної у переліку МД-1. На екран виводиться вікно Вивід МДЛ (не автотранспорт) в ЦБД, у якому слід указати місце виведення інформації: директорію на диску або адресу електронної пошти. Після натиснення кнопки ОК на екрані формується протокол вихідної інформації.

Підрежими Вивід в Excel, Попередній перегляд. Друк списку призначені для виконання зазначених дій з виведеним на екран переліком документів.

Режим Ввід Вивід призначений для виведення оформлених МД-1 у зовнішній файл або на поштову скриньку для пересилання їх у ЦБД чи інший підрозділ митного органу. Для здійснення введення-виведення інформації користувач повинен мати повноваження Перегляд МДЛ або Адміністратор бази даних.

У робочому вікні режиму надаються такі варіанти виведення:

— Вивід оформлених МДЛ (крім автотранспорту) в ЦБД;

— Вивід інформації по МДЛ в інший підрозділ митниці.

Після вибору одного з варіантів виводиться вікно Критерії відбору, в якому вказується необхідний діапазон дат. За клавішею "Далі" послідовно відкриваються вікна Отримувач повідомлення (у випадку виведення в інший підрозділ). Місце виводу та Формат виводу (у випадку виведення в інший підрозділ) для занесення відповідної інформації. Після натиснення клавіші ОК останнього вікна відкривається протокол виведення інформації, в якому зазначається ім'я сформованого файлу.

10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"
10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"
10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"
Робота з ЄАІС на робочому місці посадової особи пункту пропуску
Робота ЄАІС на робочому місці посадової особи відділу контролю за переміщенням товарів
10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"
10.6. Власні розробки митних органів
Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
11.1. Засоби електронної пошти та їх застосування в ЄАІС Держмитслужби України
11.2. Відомча телекомунікаційна мережа ЄАІС Держмитслужби України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru