Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"

Призначення

Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства" розроблено для автоматизації підготовки статистичних звітів та аналітичної обробки Інформації з питань порушення чинного законодавства і на виконання наказу ДМСУ "Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 13 лютого 2002 р. № 96" від 21 серпня 2002 р. № 460.

Формування статистичних звітів та аналітична обробка інформації з питань порушення чинного законодавства зазначеним програмно-інформаційним комплексом базується на наявній в Єдиній автоматизованій інформаційній системі інформації про контрабанду та порушення митних правил, накопиченій в ЄАІС за допомогою програмно-інформаційного комплексу (ПІК) "Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил", введеного у дослідну експлуатацію з 14 травня 2001 р. наказом Держмитслужби від 28 березня 2001'р. № 217.

ПІК призначено для посадових осіб Департаменту організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ДМСУ, регіональних митниць і митниць.

Умови застосування

Програмно-інформаційний комплекс базується на концепції трирівневої мережі з центральним сервером баз даних і серверами ЄАІС Держмитслужби України. Центральний сервер БД і сервери ЄАІС ДМСУ розміщуються в Департаменті інформаційних технологій та митної статистики (далі - ДІТМС). Призначені для користувача процедури зберігаються на web-сервері й запускаються користувачем з робочих станцій (функціональних робочих місць митних органів із застосуванням стандартних засобів операційних систем, наприклад, Internet Explorer Version 3.0 і вище в системі Windows 98/ME/NT/2000/ ХР). Митні органи повинні мати окрему робочу станцію та засоби оперативного зв'язку каналами супутникового або комутованого зв'язку.

Оперативний доступ до ПІК "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства" в ЄАІС здійснюється каналами супутникового або комутованого зв'язку за адресою: XXX.XX , "Контрабанда", "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства".

Доступ до ПІК "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства" надається посадовим особам митних органів України, зареєстрованим в ЄАІС Держмитслужби як користувачі цього ПІК. Права доступу до ПІК надаються згідно з Порядком регламентованого доступу користувачів до ЄАІС Держмитслужби України, затвердженим Наказом Держмитслужби України під грифом ДСК (для службового користування) 2002 р.

Робота ПІК

Робота з ПІК "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства" передбачає можливість формування таких звітів.

"Інформація про заведення та розгляд справ про ПМП митницею".

"Інформація про розгляд судами справ про порушення митних правил".

"Довідка про правоохоронну діяльність", яка включає кілька звітів, а саме:

· "Предмети, сировина, матеріали, промислові та продовольчі товари сільгосппродукція, валюта, що затримані у справах про ПМП";

· "Автомобілі, затримані під час спроби їх незаконного переміщення через митний кордон України";

· "Дорогоцінні метали, коштовне каміння та вироби з них";

· "Історичні та культурні цінності";

· "Зброя, боєприпаси та вибухові речовини";

· "Наркотики та наркотичні речовини";

· "Радіоактивні та небезпечні матеріали".

Формування звітів

Для формування кожного звіту потрібно на головній web-сторінці ПІК вибрати назву митного органу з довідника, вказати звітний період (початкову та кінцеву дати) і сформувати необхідний звіт. Дата формування вводиться програмно із системної дати.

У ПІК здійснюється аналіз коду користувача. Для користувачів Центрального апарату Держмитслужби доступний весь перелік митних органів. Під час вибору митного органу формується потрібний звіт за ним. Якщо митний орган не вибрано — формується звіт для Держмитслужби.

Для користувачів регіональних митниць доступний перелік митниць свого регіону і звіти формуються за вибраною митницею або для регіону. Для користувачів митниць здійснюється формування звітів для митниці.

10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"
10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"
Робота з ЄАІС на робочому місці посадової особи пункту пропуску
Робота ЄАІС на робочому місці посадової особи відділу контролю за переміщенням товарів
10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"
10.6. Власні розробки митних органів
Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
11.1. Засоби електронної пошти та їх застосування в ЄАІС Держмитслужби України
11.2. Відомча телекомунікаційна мережа ЄАІС Держмитслужби України
Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru