Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"

Призначення

Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання" розроблено для автоматизації процесу обліку складів тимчасового зберігання в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України, створення і діяльність яких відбувається відповідно до ст. 99—109 Митного кодексу України та Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби від 7 жовтня 2003 р. № 674 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19 листопада 2003 р. № 1061/8382.

ПІК призначено для ведення Реєстру дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання (далі - Реєстр дозволів) (уведення, редагування, анулювання/скасування дозволів) свого митного органу, перегляду інформації та отримання звіту за Реєстром дозволів будь-якого митного органу посадовими особами регіональних митниць, митниць.

Умови застосування

Програмно-інформаційний комплекс базується на концепції розбудови трирівневої мережі з центральним сервером баз даних і серверами Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби, розміщеними в Департаменті інформаційних технологій.

Призначені для користувача процедури зберігаються на web-сервері й запускаються користувачем з робочих станцій (функціональних робочих місць митних органів із застосуванням стандартних засобів операційних систем, наприклад, Internet Explorer Version 5.0 і вище в системі Windows 98/ME/NT/2000/XP).

ПІК "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання" в ЄАІС Держмитслужби розміщено в розділі "Митне оформлення", підрозділах "Митне оформлення", "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання". Оперативний доступ до ЄАІС Держмитслужби здійснюється каналами зв'язку за адресами: XXX.XX.XX.XXX .

Доступ до ПІК "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання" в ЄАІС Держмитслужби з правом ведення і перегляду Реєстру дозволів за інформацією свого митного органу надається посадовим особам регіональних митниць, митниць, зареєстрованим як користувачі ПІК ЄАІС Держмитслужби, яким надано права доступу до цього ПІК (за відповідними кодами задачі та кодами ролей).

Під час роботи з ПІК на екран виводиться запит імені користувача та пароля. Під час введення зазначених параметрів та їх підтвердження здійснюється перевірка прав доступу користувача до ПІК і виводиться головна web-сторінка ПІК.

Режими ПІК

Робота з ПІК "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання" залежно від прав, наданих користувачу, передбачає виконання таких режимів:

внесення інформації про новий дозвіл;

перегляд дозволів;

редагування, анулювання та скасування дозволів;

реєстр дозволів від дати початку до дати закінчення періоду.

Для реалізації кожного з режимів на головній web-сторінці ППС потрібно виконати такі дії: зазначити назву митного органу (програмно наведено назву митного органу користувача ПІК, у разі потреби її можна відкоригувати з довідника) і проставити позначку біля назви необхідного режиму.

Примітка. Під час входу в ПІК програмно здійснюється аналіз коду користувача і визначається належність користувача до певного митного органу.

За наявності помилок у введеній користувачем інформації на екран видається відповідне повідомлення. Порядок дій користувача в таких випадках визначається змістом повідомлення.

У разі повідомлення про помилку слід повернутись до екранної форми, що містить введену користувачем інформацію, візуально перевірити правильність інформації та внести потрібні зміни.

Повідомлення про неправильний формат видається у разі введення символьної інформації в цифрові поля та недотримання розмірності поля. Повідомлення про неправильний формат дати видається під час порушення формату дати.

Якщо видано повідомлення про незаповнене обов'язкове поле, його заповнюють вручну або вибирають потрібне значення з довідника.

Повідомлення "Помилка запису ORACLE, інформація не занесена" видається за наявності у введеній користувачем інформації помилок, що не визначаються ПІК. Правильність інформації в цьому випадку перевіряють візуально.

10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"
Робота з ЄАІС на робочому місці посадової особи пункту пропуску
Робота ЄАІС на робочому місці посадової особи відділу контролю за переміщенням товарів
10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"
10.6. Власні розробки митних органів
Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
11.1. Засоби електронної пошти та їх застосування в ЄАІС Держмитслужби України
11.2. Відомча телекомунікаційна мережа ЄАІС Держмитслужби України
Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
12.1. Електронна митна інформація. Відповідальність за підготовку, використання та поширення електронної митної інформації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru