Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

Призначення

Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України" розроблено для вдосконалення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, згідно з вимогами Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17 листопада 2005 р. № 1118, та Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом, затвердженого наказом Держмитслужби від 25 липня 2006 р. № 630.

ПІК призначено для посадових осіб регіональних митниць і митниць, до функціональних обов'язків яких належить здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.

Умови застосування

ПІК "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України" базується на концепції розбудови трирівневої мережі з центральним сервером баз даних і серверами Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби, розміщеними в Департаменті інформаційних технологій і митної статистики.

Призначені для користувача процедури зберігаються на web-сервері й запускаються користувачем з робочих станцій (функціональних робочих місць) з використанням стандартних засобів операційних систем, наприклад Internet Explorer 5.0 і вище в системі Windows 98/ME/NT/2000/XP.

ПІК "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України" в ЄАІС Держмитслужби розміщено в розділі "Митне оформлення", підрозділі "Транспортні засоби". Оперативний доступ до ЄАІС Держмитслужби здійснюється каналами зв'язку за адресами: XXX.XX.XX.XXX

Доступ до ПІК "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України" в ЄАІС Держмитслужби з правом ведення, перегляду інформації надається посадовим особам регіональних митниць і митниць, зареєстрованим як користувачі ШК ЄАІС Держмитслужби, яким надано відповідні права доступу до цього ПІК.

Права регламентованого доступу до ПІК надаються посадовим особам регіональних митниць, митниць згідно з Порядком регламентованого доступу користувачів до ЄАІС Держмитслужби України, затвердженим наказом Держмитслужби у 2002 р. під грифом "ДСК".

Опис роботи програми

Робота з ПІК "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України" залежно від прав, наданих користувачу, передбачає виконання таких режимів:

— доставка в митницю призначення;

— видача Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІМВС України;

— вивезення за межі митної території України;

— інформація про продовження строку доставки;

— підтвердження отримання інформації про продовження строку доставки;

— інформація про втрату транспортного засобу;

— підтвердження отримання інформації про втрату транспортного засобу;

— інформація про справу про порушення митних правил;

— зворотне вивезення;

— транспортні засоби, для яких строк доставки у митницю призначення не вичерпано;

— транспортні засоби, для яких строк доставки у митницю призначення подовжено та не вичерпано;

— транспортні засоби, для яких наявна інформація про втрату;

— транспортні засоби, для яких наявна інформація про порушення митних правил;

— транспортні засоби, для яких строк доставки у митницю призначення порушено;

— перегляд інформації про ввезення/вивезення транспортних засобів.

За наявності помилок у введеній користувачем інформації на екран видаються відповідні повідомлення. У разі будь-якого повідомлення про помилку слід повернутись до екранної форми, що містить введену користувачем інформацію (за допомогою Internet Explorer), візуально перевірити правильність інформації та внести потрібні зміни.

10.6. Власні розробки митних органів
Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ
11.1. Засоби електронної пошти та їх застосування в ЄАІС Держмитслужби України
11.2. Відомча телекомунікаційна мережа ЄАІС Держмитслужби України
Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ
12.1. Електронна митна інформація. Відповідальність за підготовку, використання та поширення електронної митної інформації
12.2. Засоби захисту інформації в ЄАІС ДМСУ
Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
13.1. Програмні комплекси для декларування товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
13.2. Програмне забезпечення MD Office
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru