Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 13.4.3. Робота з вантажними митними деклараціями

Програма Diamond Bridge містить розвинений інтерфейс для підготовки, перевірки, друку та виводу на митницю вантажних митних декларацій. Списки ВМД розділено за статусами: які перебувають у роботі, оформленні, анулюванні. Як і в усіх інших списках, у списках ВМД доступні фільтрація, пошук, сортування, друк та вивід в Ехсе1. Зі списків здійснюється створення, відкриття, вивід ВМД на митницю та інші дії над ВМД та супутніми документами (рис. 13.41).

Дії над ВМД доступні через контекстне меню списку ВМД та головне меню форми (рис. 13.42).

ВМД може бути створена:

— з чистого аркуша;

— копіюванням вибраної раніше створеної ВМД;

Дії над ВМД

Меню для роботи з ВМД

Вся робота з ВМД відбувається у окремому вікні. Одночасно може бути відкрито декілька вікон ВМД. Інформація у вікні ВМД розділена на логічні розділи — вкладки: Головна, Товар, Інвойс. Крім того, по краях форми знаходяться допоміжні вкладки — Навігатор, Транспортні засоби, Учасники ЗЕД, Доповнення, Друк, Список помилок, Графа В, Список товарів та ін. (рис. 13.43).

Інформація у вікні ВМД


— через конструктор ВМД шляхом об'єднання інших ВМД

— або їх розділення на дві чи більше нових ВМД;

— з документів митного обліку.

Тип ВМД обирається при створенні, але може бути змінений у будь-який момент у графі 1.

Для зручності використання раніше створеної інформації товари ВМД можуть бути "перетягнуті" мишкою з навігатора однієї ВМД в іншу. Крім того, існують режими простого і складного пошуку товарів у раніше створених ВМД, звідки вони можуть бути додані в поточну ВМД по одному або разом.

З метою забезпечення ефективної роботи зі створення ВМД з різних інформаційних джерел доступні майстри введення з Excel:

— товарів ВМД (включаючи графи 40,44 та електронний інвойс);

— транспортних засобів;

— окремо граф 40 та 44.

Введення можливе з будь-яких програмних засобів, що підтримують роботу з таблицями, — Microsoft Office Excel Microsoft Office Word, Open Office тощо.

Забезпечено також можливість розширеного редагування електронного інвойсу одночасно за всіма товарами в окремому вікні Редактор інвойсу (рис. 13.44).

Вікно Редактор інвойсу

У цьому вікні доступна фільтрація позицій інвойсу за будь-якими критеріями, отримання сум за товаром та за вибіркою, налагодження колонок, двосторонній обмін даними з Excel в режимі Ctrl-C/Ctrl-V.

Після підготовки ВМД здійснюється її перевірка на наявність помилок. Перевірка ВМД у програмі Diamond Bridge є найбільш повною, максимально наближеною до ПЗ "Інспектор-2006" і здійснюється за понад 950 критеріями (рис. 13.45).

Перевірка ВМД на наявність помилок

У "панелі списку помилок зазначаються не тільки суть та місце помилки, а й її рівень. Крім того, користувач має можливість здійснювати додаткову кольорову підсвітку окремих категорій помилок.

Для додаткового опрацювання інформації, що міститься у ВМД, "просунутими" користувачами можуть бути викликані окремі вікна розширеного аналізу:

тарифу за ВМД;

нетарифного регулювання;

країни походження;

подібних та аналогічних товарів;

документів графи 44.

Виведення на митницю ВМД та інших документів здійснюється в пакетному режимі: разом з електронною копією ВМД (або електронною ВМД) в одному файлі містяться електронні копії всіх необхідних документів, які на стороні митниці так само пакетом вводяться в базу даних (рис. 13.46).

Виведення на митницю

Рис. 13.46. Виведення на митницю

Перед виведенням користувач ще раз попереджується про наявність у ВМД грубих помилок, через які її не буде прийнято на митниці. При електронному декларуванні електронні документи підписуються електронним цифровим підписом і можуть бути безпосередньо відправлені на поштову скриньку Регіональної інформаційної митниці, через яку здійснюється прийом ЕВМД. При цьому всі вхідні й вихідні підписані ЕЦП електронні повідомлення зберігаються в базі даних і за необхідності можуть бути повторно переглянуті або вивантажені на диск.

13.4.4. Модуль "Митний облік"

Модуль "Митний облік" є інтегрованою підсистемою програми Diamond Bridge. Він призначений для ведення обліку товарів, які розміщені на склад тимчасового зберігання, митні режими тимчасового ввезення/вивезення, митного складу, магазину безмитної торгівлі тощо. Інформація в цьому модулі

Інформація щодо ВМД з модуля

Рис. 13.47. Інформація щодо ВМД з модуля "Митний облік"

може бути створена з ВМД, і навпаки, ВМД можуть створюватися на основі інформації з модуля "Митний облік". За необхідності здійснюється передача інформації на митницю (рис. 13.47).

Модуль також містить систему звітності, необхідну для всебічного контролю складського обліку, в тому числі звіти про:

— наявність товарів на складі станом на визначену дату;

— прихід за період;

— розхід за період;

— рух товарів за період.

Крім того, наявні спеціалізовані форми звітності, затверджені Держмитслужбою для окремих типів складів.

Інформація бази даних

13.4.5. Звіти програми Diamond Bridge

Програма Diamond Bridge містить систему звітності, необхідну для максимально повного використання інформації, накопиченої декларантами в базі даних (рис. 13.48, 13.49).

Звіт прграми Diamond Bridge

Більшість звітів також містить розшифровку кожної поданої в них суми (рис. 13.50).

Крім того, модуль розширеного пошуку ВМД дає можливість формування вибірок та звітів у широкому діапазоні форматів надання інформації.


13.4.6. Адміністрування програми Diamond Bridge

Адміністрування програми спрямоване на вирішення таких завдань:

— загальне налагодження системи під вимоги конкретної

— митниці та запити користувачів;

— розмежування прав користувачів на окремі модулі та

— сервіс бази даних (створення резервних копій, відновлення індексів тощо). Такі адміністративні завдання можуть також виконуватися в автоматичному режимі;

— налагодження прийняття/передачі інформації, в тому числі з використанням БЦП;

— ведення довідників регулярної інформації, що використовується при заповненні документів;

— створення власних додаткових правил перевірки ВМД;

— введення поновлень програми (можливе також в автоматичному режимі).

Отже, програмне забезпечення Diamond Bridge є найсучаснішим з технологічного погляду інформаційно-технічним рішенням для автоматизації роботи декларантів та ведення зовнішньоекономічної діяльності, а з погляду користувача — найбільш повним засобом задоволення найвибагливіших його потреб. Можна сказати, що це перше програмне забезпечення, яке дозволяє зробити те, чого хоче декларант, так, як це вимагає митниця і диктують вимоги сучасного електронного світу.

13.4.4. Модуль "Митний облік"
13.4.5. Звіти програми Diamond Bridge
13.4.6. Адміністрування програми Diamond Bridge
Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ
14.1. Концепція створення Електронної митниці
14.2. Обґрунтування та мета створення Електронної митниці
14.3. Основні завдання, які вирішує Електронна митниця
14.4 Напрям, створення Електронної митниці
14.5. Принципи побудови багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"
14.6. Структура та інфраструктура Електронної митниці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru