Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 14.3. Основні завдання, які вирішує Електронна митниця

Основними завданнями Електронної митниці є:

— автоматизація процесів митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

— забезпечення функціонування системи електронного документообігу;

— забезпечення функціонування системи аналізу ризиків;

— сприяння захисту прав інтелектуальної власності в процесі зовнішньоекономічної діяльності шляхом ведення відповідних автоматизованих систем;

— забезпечення інформаційної взаємодії митної служби України з правоохоронними органами та іншими органами державної влади України в межах двосторонніх угод або спільних наказів про обмін інформацією;

— формування банку даних Електронної митниці;

— забезпечення інформаційної безпеки під час формування і функціонування банку даних Електронної митниці;

— накопичення інформації в результаті проведення митного контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

— забезпечення інформаційної взаємодії та співпраці відповідно до укладених Україною міжнародних договорів;

— проведення єдиної науково-технічної політики під час створення Електронної митниці.

Електронна митниця як автоматизована система обліку зовнішньоекономічних операцій юридичних та фізичних осіб повинна забезпечувати виконання таких функцій:

— накопичення інформації про зовнішньоекономічні операції юридичних та фізичних осіб у відповідних базах даних (на центральному та регіональному рівнях);

— взаємодія з іншими зовнішніми інформаційними системами;

— уведення інформації про можливу зовнішньоекономічну операцію юридичної або фізичної особи безпосередньо з первинних документів, включаючи їх відцифрований образ;

— хронологічне накопичення інформації про зовнішньоекономічні операції юридичних та фізичних осіб;

— формування аналітичних звітів про експортно-імпортні операції країни;

— дотримання необхідного рівня технічного захисту інформації.

— Власником Електронної митниці є ДМСУ, яка володіє, користується і розпоряджається основними структурними компонентами Електронної митниці, необхідними для забезпечення її функціонування.

— Власник Електронної митниці:

— реалізує державну політику з питань реєстрації, ідентифікації та обліку зовнішньоекономічних операцій юридичних та фізичних осіб, забезпечує оформлення та видачу відповідних документів Електронної митниці;

— здійснює керівництво та контроль за роботами, пов'язаними зі створенням, веденням і забезпеченням функціонування Електронної митниці;

— визначає організаційні та методичні засади ведення Електронної митниці.

Уповноваженою особою Власника Електронної митниці для виконання робіт із створення, ведення і забезпечення функціонування Електронної митниці є Регіональна інформаційна митниця (далі — РЩ).

14.4 Напрям, створення Електронної митниці

Основні напрями створення Електронної митниці як подальшого інформаційно-технічного розвитку ЄАІС ДМСУ такі.

1. У сфері розвитку системи технічних та програмних комплексів автоматизації технологічних процедур митного контролю та митного оформлення:

— вдосконалення системи автоматизованого контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів відповідно до заявлених митних режимів;

— розвиток та вдосконалення процесів автоматизації митного оформлення товарів, транспортних засобів та громадян;

— розвиток та вдосконалення процесів автоматизації митного оформлення товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

— подальша автоматизація процесів митного контролю;

— вдосконалення системи аналізу ризиків та її інтеграція з автоматизованими системами митного оформлення;

— вдосконалення системи обліку учасників ЗЕД в напрямі її взаємодії з інформаційними системами органів державної влади України;

— створення автоматизованої системи адміністрування
митних платежів як складової АСМО;

— вдосконалення автоматизації процесів виявлення та обліку порушень митних правил;

— розробка автоматизованої системи формування, збору, обробки та накопичення інформації для формування митної статистики (показники діяльності митних органів);

— створення автоматизованої системи застосування передбачених законом заборон та обмежень щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України.

2. У сфері розвитку системи електронного документообігу.

— впровадження електронного цифрового підпису для усіх працівників митних органів;

— ведення та постійне оновлення Рубрикатора нормативних документів;

— створення електронної бібліотеки Митної служби України;

— побудова системи електронного документообігу та електронного декларування на базі системи ІТК "Електронна пошта";

— поетапне впровадження системи електронного документообігу в ДМСУ, інтегрованої в систему електронного документообігу органів державної влади.

3. У сфері накопичення та адміністрування відомчих інформаційних ресурсів:

— модернізація архітектури ЄАІС та баз даних в напрямі забезпечення відмовостійкості (створення резервного інформаційного центру), цілісності, несуперечності, достовірності, актуальності та доступності інформації;

— розробка єдиної інформаційної моделі ЄАІС ДМСУ з використанням механізмів системної інтеграції об'єктів інформаційно-технічної інфраструктури;

— модернізація та вдосконалення механізмів доступу до інформаційних ресурсів органів державної влади України;

— зміна системи накопичення статистичних показників та формування БД статистичних показників ;

— розвиток та вдосконалення функціональних підсистем ЄАІС для автоматизації діяльності структурних підрозділів ДМСУ.

4. У сфері телекомунікацій:

— організація каналів зв'язку між центральними офісами митних органів та їх віддаленими підрозділами шляхом подальшої розбудови ВТМ на базі сучасних технологій передачі даних на засадах отримання послуг у телекомунікаційних операторів України;

— організація міжнародних каналів зв'язку для реалізації угод з інформаційного обміну на базі сучасних технологій передачі даних на засадах отримання послуг у телекомунікаційних операторів;

— створення системи відомчого телефонного зв'язку та системи передачі відеозображення у складі ВТМ на базі сучасних технологічних рішень;

— модернізація та оснащення митних органів сучасними обчислювальними мережами, засобами обробки та передачі інформації.

5. У сфері розвитку систем захисту інформації:

— побудова комплексної системи захисту інформації (в подальшому — КСЗІ) шляхом упровадження типових рішень КСЗІ на різних рівнях обробки та збереження інформації на об'єктах інформаційної діяльності;

— організація та проведення атестації об'єктів інформаційної діяльності митних органів відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації.

14.4 Напрям, створення Електронної митниці
14.5. Принципи побудови багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"
14.6. Структура та інфраструктура Електронної митниці
14.7. Інформаційна безпека Електронної митниці
Інформаційна безпека під час використання ЄАІС Держмитслужби
Політика інформаційної безпеки (ІБ) Держмитслужби України
Рівні інформаційної безпеки
14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"
14.9. Очікувані результати реалізації Концепції
14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru