Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 14.5. Принципи побудови багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця"

Принципами побудови Електронної митниці є:

— законність;

— достовірність, цілісність та доступність інформації;

— єдність форматів даних, технічних і технологічних параметрів;

— уніфікованість документів;

— багаторівневість зберігання та доступу до інформації.

Електронна митниця повинна функціонувати в єдиному інформаційному середовищі зі ступеневою системою обробки інформації та доступу до неї.

За основу створення Електронної митниці слід брати структурний принцип побудови, що забезпечує модульну організацію і поетапне нарощування її функціональних можливостей. Це допоможе сконцентрувати технічні та фінансові ресурси ЄАІС на розв'язанні завдань поетапного переходу від діючого механізму подання документів (вантажної митної декларації) до митного оформлення до механізму електронного декларування і одночасно започаткувати проектування, створення і впровадження програмно-технічних комплексів для автоматизації обробки всіх типів документів, які повинні надаватися як суб'єктом ЗЕД, так і іншими органами виконавчої влади виключно в електронному вигляді.

Основою Електронної митниці є інтегрована база даних та телекомунікаційне середовище.

Інтегрована база даних Електронної митниці формується на базі центральної бази даних ДМСУ, центрів обробки даних митних органів.

Передбачається функціонування резервного комплексу збереження та обробки даних, який з міркувань безпеки повинен бути територіально віддаленим від інтегрованої бази даних, розміщеної в приміщенні PIM.

Відповідно до організаційних та економічних умов створення, а також враховуючи необхідність гарантування безпеки інформації, Електронна митниця повинна формуватися відповідно до таких засад:

— забезпечення повного циклу збирання, обробки, відображення, реєстрації, зберігання та розподілу інформації;

— використання обладнання з високою надійністю, реалізація принципу розподілених обчислень для підвищення надійності Електронної митниці;

— оперативність забезпечення зовнішніх користувачів Електронної митниці необхідною інформацією, надання її в зручному для сприйняття вигляді, надання допомоги в проведенні аналізу та виробленні можливих варіантів рішень з використанням сучасних інтерфейсів і процедур прийняття рішень;

— відповідність технологічного обладнання, що використовується в Електронній митниці, державним та міжнародним стандартам;

— єдність загальнодержавного і відомчих інформаційних просторів, захист національного інформаційного ресурсу під час забезпечення взаємодії із зовнішніми інформаційно-аналітичними системами.

— Програмно-технічний комплекс Електронної митниці повинен базуватися на проектних рішеннях, які опрацьовано під час створення ЄАІС ДМСУ: — робота з великими обсягами даних;

— підвищена стійкість до відмов, резервування даних, відновлення даних у разі їх руйнування;

— підтримання гетерогенного середовища даних;

— захист інформації як на рівні доступу до баз даних, так і під час її циркуляції в мережах;

— підтримання одночасної роботи з інформацією різних категорій;

— підтримання цілісності баз даних;

— спільна обробка та зберігання різних типів даних;

— формування інформації державною мовою, латинськими літерами для транслітерації українського алфавіту, відповідних форматів дат.

Уведення в дію Електронної митниці повинне передбачати максимальне використання програмно-апаратних комплексів

вузлів ЄАІС ДМСУ.

Це суттєво зменшить витрати та прискорить процес уведення в дію Електронної митниці, дасть змогу поетапно оптимізувати програмно-апаратний комплекс як за продуктивністю обладнання, так і за його вартістю.

14.6. Структура та інфраструктура Електронної митниці
14.7. Інформаційна безпека Електронної митниці
Інформаційна безпека під час використання ЄАІС Держмитслужби
Політика інформаційної безпеки (ІБ) Держмитслужби України
Рівні інформаційної безпеки
14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"
14.9. Очікувані результати реалізації Концепції
14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs
ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru