Митні інформаційні технології - Пашко П.В. - 14.6. Структура та інфраструктура Електронної митниці

В основу проектування і формування Електронної митниці повинні закладатися системотехнічні принципи, що були основою під час створення ЄАІС Держмитслужби України, у тому числі мережева архітектура, відкритість, системне управління

тощо.

Застосування сучасних технологій обробки інформації з потужним програмно-апаратним комплексом Регіональної інформаційної митниці надає широкі можливості для вибору оптимальних технологій обробки даних для кожного типу документів Електронної митниці, спрощення технологічних

схем обробки даних.

При цьому забезпечується принципова можливість спільного функціонування програмно-технічних компонентів, розроблених самостійно співробітниками митних органів та офіційно придбаних у різних виробників.

Важливими умовами існування Електронної митниці повинні бути ліцензійна чистота програмних і технічних засобів, їх відповідність нормам і вимогам технічного захисту інформації, уніфікація протоколів обміну інформацією.

Структура Електронної митниці повинна забезпечувати централізований моніторинг і управління центральною та резервною базами даних ДМСУ, вузлами ВТМ, серверами, робочими станціями, програмно-технічними комплексами, телекомунікаційним обладнанням, а також взаємодію із зовнішніми системами.

Функціонально Електронна митниця складається з окремих підсистем, які працюватимуть на різних рівнях і взаємодіятимуть.

Передбачається поступове введення в експлуатацію та подальший розвиток цих підсистем.

Підсистема електронного декларування, та електронного документообігу

Підсистема електронного декларування та електронного документообігу — це сукупність програмно-апаратних засобів та інформаційно-телекомунікаційних комплексів, що забезпечує взаємодію підсистем декларанта (брокера) і митного органа, а також співробітників різних митних органів під час здійснення процедур митного контролю та митного оформлення вантажів.

Головними перевагами електронного декларування є прискорення митних процедур, підвищення вірогідності відомостей, заявлених у декларації, і усунення "людського фактора", тобто зведення до мінімуму безпосередніх контактів посадових осіб митних органів і учасників ЗБД.

Підсистема аналізу ризиків і керування ними Підсистема аналізу ризиків і керування ними становить комплекс програмних засобів, які дають можливість в автоматичному режимі аналізувати інформацію, яка надходить в електронній копії вантажної митної декларації, що, у свою чергу, допоможе підвищити ефективність митного контролю й одночасно реалізувати принцип вибірковості у цій сфері. Підсистема контролю за транзитом Підсистема контролю за транзитом повинна забезпечувати можливість в автоматичному режимі отримувати та передавати інформацію про транзитні вантажі до нової комп'ютерної транзитної системи (NCTS), яка використовується в усіх країнах членах Європейського Союзу, тобто забезпечувати організацію сумісності діючої (вдосконаленої) в митних органах України системи щодо контролю за переміщенням вантажів із загальноєвропейською системою.

Єдина міжвідомча автоматизована система збору, збереження й обробки інформації

Комплексний аналіз інформації повинен забезпечувати Операційний центр, головне завдання якого — безперервний моніторинг усієї інформації, що надходить, її аналіз з використанням системи керування ризиками й оперативне керування митними органами ДМСУ.

Збір і аналіз повинні здійснюватись від обробки попередньої інформації до результатів постконтролю протягом усього переміщення товарів.

З метою забезпечення цілісності даних, оперативності надання користувачам Електронної митниці необхідної довідкової інформації повинне забезпечуватися ведення бази даних нормативно-довідкової інформації. Нормативно-довідкова інформація має надаватися центральними органами виконавчої влади та установами, які згідно з відповідними нормативними актами відповідальні за її підтримання в актуальному стані.

14.7. Інформаційна безпека Електронної митниці
Інформаційна безпека під час використання ЄАІС Держмитслужби
Політика інформаційної безпеки (ІБ) Держмитслужби України
Рівні інформаційної безпеки
14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"
14.9. Очікувані результати реалізації Концепції
14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs
ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ
Предметний покажчик
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru