Історія світової культури - Левчук Л. Т. - Рекомендована література

Баран В. Д. Давні слов'яни. Київ, 1998.

Барокко в славянских культурах. Москва, 1992.

Голубенко Петро. Україна і Росія: У світі культурних взаємин. Київ, 1993.

Грушевський М. С. Культурно-національний рух на Україні в XVI—XVII віці // Духовна Україна: Збірка творів. Київ, 1994.

Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы. Москва, 1995.

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Санкт-Петербург, 1995.

Драгоманов М. П. Вибране. Київ, 1991.

Енциклопедія українознавства: Репринтне відтворення

видання 1949 р. Київ, 1995.

Культура и обшественная мысль славянских и балканских народов в XVIII веке // История Європы в 8 т. Москва, 1994. Т. 4.

Культура українського народу. Київ, 1994.

Литература и культура Древней Руси. Москва, 1994.

Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. Москва, 1996.

Мыльников А. С. Картина славянского мира: вигляд из Восточной Европы. Санкт-Петербург, 1999.

Нидерле Л. Славянские древности. Москва, 1956.

Огієнко І.І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. Київ, 1991.

Огієнко І. І. Історія української літературної мови. Київ, 1995.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. Київ, 1993.

Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. Москва, 1971.

Січинський В. Ю. Чужинці про Україну. Київ, 1992.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Київ, 1993.

Топоров В. Н. Предистория литературы у славян. Москва, 1998.

Українська культура: історія і сучасність. Львів, 1994.

Уханова Е. В. У истоков славянской письменности. Москва, 1998.

Передмова
Розділ 1. Проблемне поле історії культури
1.1. Місце історії культури у генезі культурологічного знання
Етап перший. Виникнення культурологічної проблематики
Етап другий. Філософія культури
Етап третій. Культурологія - наука про культуру
1.2. Історія культури у структурі суміжних дисциплін
Історія культури України і філософія культури
Культурологія та історія культури України
Історія та історія культури
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru