Основи охорони праці - Жидецький В.Ц. - 3.2.4. Контрольно-вимірювальні прилади, запобіжні пристрої та арматура

Для забезпечення нормальних умов експлуатації та запобігання аварій і вибухів посудини, апарати та трубопроводи, що працюють під тиском, повинні бути оснащені запірною або запірно-регулювальною апаратурою, запобіжними пристроями, приладами для вимірювання тиску, температури, покажчиками рівня рідини і т. ін. Кількість, тип і місце встановлення контрольно-вимірювальних приладів, запобіжних пристроїв, арматури обирається організацією-розробником проекту, виходячи з конкретних умов експлуатації.

Посудини, що споряджені швидкознімними затворами, повинні мати запобіжні пристрої, які виключають можливість вмикання посудини під тиск при неповному закритті кришки і відкриття її при наявності у посудині тиску. Для запобігання підвищення тиску вище допустимого в посудинах, апаратах та трубопроводах встановлюють пружинні або важільно-вантажні запобіжні клапани (рис. 3.1, а, б). Вони автоматично відкриваються при підвищенні тиску вище значення, що задається (регулюється) гвинтом стиснення пружини або вантажем, який встановлюється на важіль клапана. Для того щоб запобігти дії газу чи пари на обслуговуючий персонал при спрацюванні запобіжного клапана, до нього під'єднують пристрої, що відводять пар чи газ у безпечне місце. Встановлювати запірну арматуру (крани, засувки) між посудиною та запобіжним клапаном не допускається.

Посудини для вибухо- та пожежонебезпечних речовин, речовин 1-го і 2-го класів небезпеки за ГОСТом 12.1.007-76, а також випарники з вогневим чи газовим обігрівом повинні мати на підвідній лінії від насоса або компресора зворотний клапан, який автоматично закривається тиском з посудини і запобігає виходу з неї речовин у разі падіння тиску в підвідній лінії. За принципами роботи клапани поділяються на підйомні (пружинні) та поворотні (див. рис. 3.1, в).

Якщо посудина під'єднана до джерела живлення, в якому тиск більший за робочий тиск у посудині, то на підвідній лінії встановлюють редукційний клапан (див. рис. 3.1, ґ), який автоматично підтримує задане значення робочого тиску. Регулюючи маховичком 4 зусилля пружини 3, можна одержати на лінії за золотником 2 пару чи газ необхідного тиску.

У разі необхідності контролю рівня рідини в посудинах, що мають межу поділу середовищ застосовують покажчики рівня рідини (див. рис. 3.1, г). На посудинах, що обігріваються полум'ям або гарячими газами, в яких можливе зниження рівня рідини нижче дозволеного, має бути встановлено не менше двох покажчиків рівня прямої дії. На кожному покажчику рівня повинні бути вказані допустимий верхній і нижній рівні. Крім покажчиків рівня, на посудинах можуть бути встановлені звукові, світлові та інші сигналізатори і блокування за рівнем рідини.

Кожну посудину і самостійну порожнину з різним тиском необхідно опоряджувати манометрами - приладами для вимірювання тиску. Манометри

Контрольно-вимірювальні прилади та запобіжні пристрої

Рис. 3.1. Контрольно-вимірювальні прилади та запобіжні пристрої: а - пружинні запобіжні клапани; б - важільно-вантажний запобіжний клапан: 1 - кожух; 2 - важіль; З - вантаж; 4 - сідло; 5 - золотник; в - поворотний зворотний клапан: 1 - корпус; 2 - засув; 3 - кришка; 4 - серга; г - покажчик рівня води: 1 - скло; 2 - ручка спускного крана; 3 - ручка запірного крана; ґ - редукційний клапан: 2 - канал; 2 - золотник; 3 - пружина; 4 - маховичок; 5 - поршень

повинні мати клас точності не нижче: 2,5 - при робочому тиску посудини до 2,5 МПа; 1,5 - при робочому тиску посудини понад 2,5 МПа. Треба вибирати манометри з такою шкалою, щоб межа вимірювання робочого тиску знаходилась у другій третині шкали. На шкалу манометра наноситься червона риска, яка вказує на робочий тиск у посудині. Манометр встановлюється так, щоб його покази було чітко видно обслуговуючому персоналу.

3.2.5. Безпека під час експлуатації котельних установок
3.2.6. Безпека під час експлуатації компресорних установок
3.2.7. Безпека під час експлуатації трубопроводів
3.2.8. Безпека під час експлуатації балонів
3.2.9. Безпека під час експлуатації установок кріогенної техніки
3.3. Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та застосування підіймально-транспортної техніки
3.3.1. Загальні вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт
3.3.2. Основні причини нещасних випадків під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт
3.3.3. Безпека вантажопідіймального обладнання
3.3.4. Безпека внутрішньозаводського транспорту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru