Ринкове ціноутворення - Мазур О.Є. - Класифікація цін залежно від порядку відшкодування транспортних витрат з постачання вантажів

В основу цієї класифікації цін покладено особливості покриття споживачем або постачальником транспортних витрат на доставляння товару. Залежно від цього розрізняють чотири види цін.

Ціна у місці виробництва продукції - ціна, за якою товар передається покупцеві в тому місці, де він був вироблений, а покупець власним коштом покриває всі фактичні витрати з транспортування продукції до місця призначення.

Єдина ціна з включенням витрат на постачання (уніфікована ціна) - фірма пропонує єдину ціну для усіх покупців, незалежно від їх місцеположення, із включенням до неї однакової суми транспортних витрат. Ця сума розраховується як усереднена вартість усіх перевезень. Така ціна вигідна віддаленим від виробника покупцям, індивідуальні транспортні витрати яких значно перевищують середні.

Зональні ціни - виділяють кілька географічних зон і в межах кожної зони встановлюють єдину ціну, тож для клієнтів однієї зони пропонують окрему ціну. У міру віддаленості зони від виробника ціна зростає, оскільки підвищуються і транспортні витрати.

Ціни базисного пункту - в кількох географічних пунктах виробник (постачальник) встановлює базисні ціни на одну й ту саму продукцію. Фактичні ж ціни продажу формуються індивідуально шляхом додавання до базисних цін витрат з постачання товару від базисного пункту безпосередньо до замовника. З метою економії витрат покупець має змогу обрати найближчий до нього базисний пункт, хоча він може й не знати, звідки реально поставляється товар.

Приклад 2.12

Виробнича собівартість 1 од. товару - 50 грн, рентабельність виробництва - 15% до витрат, ПДВ - 20%. Продукція доставляється п'ятьом гуртовим організаціям, розташованим в різних населених пунктах регіону, інформація про які зведена в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Дані про споживачів продукції

Показник

Споживачі (гуртові організації)

"Мрія"

"Захід"

"Оріон"

"Доніс"

"Черемша"

Відстань від складу виробника до споживача, км

16

80

120

180

250

Обсяг продаж, од.

5000

9000

8000

14 000

13 000

Загальні витрати на доставляння

від складу виробника

до споживача (з ПДВ), грн

10 000

58 500

72 000

196 000

260000

Підприємство-виробник має кілька варіантів встановлення відпускної ціни.

Варіант 1. Встановлення ціни у місці виробництва продукції, за якої кожен покупець сплачує транспортування товару власним коштом. Ціна виробництва = 50 • 1,15 • 1,2 = 69 грн.

Варіант 2. Встановлення для кожного покупця індивідуальних цін, які враховують індивідуальні транспортні витрати залежно від відстані постачання. Для цього діленням загальних транспортних витрат на обсяг продажу розрахуємо витрати на перевезення 1 од. товару і додамо до них ціну виробництва. В результаті отримаємо такі індивідуальні ціни (табл. 2.3).

Таблиця 2.3. Розрахунок індивідуальних цін

Показник

Споживачі (гуртові організації)

"Мрія"

"Захід"

"Оріон"

"Доніс"

"Черемша"

Витрати на доставляння 1 од. від складу виробника до споживача (з ПДВ), грн Індивідуальні ціни, грн

2 71

6,5 75,5

9

78

14 83

20 89

Варіант 3. Встановлення єдиної ціни для всіх покупців, незалежно від місцезнаходження. Єдина ціна включає усереднені транспортні витрати, які розраховують так:

Усереднені Сумарні транспортні витрати 10 000 + 58 000 + 72 000 + 196 000 + 260 000

витрати = ---------------------=---------------------------------=

на транспортування Сумарний обсяг продажу 5000 + 9000 + 8000 + 14 000 + 13 000

596 500

=--------= 12,17 грн

49 000

Єдина ціна = 69 + 12,17 = 81,17 грн.

Така ціна невигідна споживачам, які розташовані поблизу (це підприємства "Мрія", "Захід" і "Оріон"), а вигідна тим, що знаходяться на далекій відстані ("Доніс" і "Черемша").

Варіант 4. Встановлення зональних цін. Припустімо, що виробник може виділити дві зони: А - в межах відстані 100 км і Б - понад 100 км. Таким чином, до зони А належать "Мрія" і "Захід" , а до зони Б - "Оріон", "Доніс" і "Черемша". В межах кожної зони виробник має призначити єдину ціну, яку розрахуємо також за методикою усереднення.

10 000 + 58 500

Усереднені витрати зони А =--------------= 4,89 грн

5000+9000 Ціна в межах зони А = 69 + 4,89 = 73,89 грн

72 000 + 196 000 + 260 000

Усереднені витрати зони Б =-----------------------= 15,09 грн

8000 + 14 000 + 13 000

Ціна в межах зони А = 69 + 15,09 = 84,09 грн

Вочевидь, організаціям "Мрія" і "Оріон" буде вигідною встановлення індивідуальних цін, підприємству "Захід" - зональної ціни, а покупцям "Доніс" і "Черемша" - єдиної ціни.

Щодо економічного інтересу виробника, то остаточний вибір цінової стратегії залежатиме від цін конкурентів, розміру потенційних прибутків, зацікавленні у залученні того чи іншого покупця та ін. Наприклад, якби виробник мав одного конкурента з ціновою пропозицією єдиної ціни на рівні 80 грн, то за інших рівних умов довелося б втратити покупців "Доніс" і "Черемша", а для інших гуртових організацій доцільно було б встановити: зональну ціну для покупців "Мрія" і "Захід" та індивідуальну - для "Оріона".

Класифікація цін залежно від базисних умов постачання на внутрішньому ринку
Види цін залежно від базисних умов постачання на міжнародному ринку
Види цін за мірою фіксації ціни в контракті
Види цін за терміном дії
Види цін залежно від суб'єкта їх формування
Види цін в залежності від урахування податків та інших платежів
Види цін за характером цінової інформації
Види цін за формою організації торгівлі
Види цін за використанням у маркетингу
Види цін, які використовуються в обліку, статистиці, аналізі, плануванній оподаткуванні
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru