Товарна інноваційна політика - Сумець О.М. - Етап 1. Дослідження ринків

Ефективна інноваційна діяльність фірми полягає, насамперед, у плануванні поставок матеріальних запасів вже на перших етапах розробки нового товару. Першочерговими завданнями такого планування є:

o визначення і підтримка відповідності матеріальних запасів планованому обсягу виробництва нового товару;

o ув'язування календарних термінів надходження матеріальних запасів із термінами запуску їх у виробництво;

o визначення умов своєчасної поставки матеріальних запасів при мінімальних витратах за їх заготовку, доставку і зберігання. Головною метою планування матеріальних запасів є забезпечення гарантії поставок при мінімальних витратах. Воно включає:

o дослідження ринку сировини і матеріалів;

o визначення потреби фірми в матеріальних ресурсах;

o складання плану закупівлі матеріальних ресурсів;

o вартісний аналіз матеріального забезпечення виробництва нового товару.

Розвиток нових галузей економіки, постійно розширювана номенклатура матеріальних ресурсів, поява зовсім нових видів сировини з новими фізичними і хімічними властивостями - все це робить ринок менш оглядним. 1 в той же час повна інформація про ринок є умовою ефективної інноваційної діяльності фірми.

Дослідження ринку сировини і матеріалів - це систематичний збір, опрацювання і аналіз даних по проблемах, що стосуються поставок матеріальних ресурсів.

Мета досліджень ринку сировини і матеріалів - забезпечення фірми-розробника надійною і достовірною інформацією про ринок, структуру і динаміку попиту на сировину, матеріали та комплектацію, бажання покупців та можливість отримати такі ресурси, що дозволять розробити і випускати новий товар, який відповідає вимогам ринку краще, аніж товар конкурента, задовольнити попит.

Завдання досліджень ринку сировини і матеріалів - створення умов для пристосування виробництва до змінюваної пропозиції та попиту і підтримка розробки системи організаційно-технічних заходів з підвищення конкурентоспроможності нового товару і інтенсифікації збуту. Така робота передбачає:

o відпрацювання чіткої "стратегії постачання";

o системний збір, опрацювання, аналіз і оцінку інформації про потенційних постачальників, асортимент матеріальних ресурсів, про нові технології виготовлення важливих для споживача матеріалів, про ціни на сировину, матеріали, паливо, напівфабрикати;

o зберігання інформації.

У зміст "стратегії постачання" вкладається вирішення основного питання: чи буде фірма сама виробляти матеріали, деталі, напівфабрикати або ж буде купувати їх на стороні. При цьому визначальними моментами є:

o загальний стан ринку сировини і матеріалів;

o рівень цін;

o виробничі можливості самої фірми.

Розробка "стратегії постачання" здійснюється на основі порівняльного вартісного аналізу, тобто порівнюється вартість власного виробництва з ціною постачальника.

Поточне планування поставок матеріальних ресурсів складається з двох етапів.

Етап 1. Дослідження ринків

Це, насамперед, маркетингові дослідження ринків сировини, матеріалів та комплектації, які полягають в наступному: о систематичне збирання, обробка, оцінка інформації про потенційних постачальників та асортимент матеріальних ресурсів;

отримання інформації про нові технології виготовлення найважливіших для споживача матеріалів та ціни на них. Отримання інформації відбувається за допомогою прямих і непрямих методів.

Первинне дослідження ринку матеріальних ресурсів - це отримання інформації за рахунок:

o контактів із постачальниками;

o контактів із посередниками;

o збереження інформації;

o відвідування ярмарок і виставок з отриманням інформації про технічні розробки, ціни, якість запасних частин і можливість отримати каталоги та інші рекламні матеріали;

o відвідування підприємств-постачальників, знайомство з їх діяльністю, оцінкою їх виробничого рівня та можливості надання необхідних послуг.

Вторинне дослідження ринку матеріальних ресурсів передбачає використання вже наявних документів. В якості вихідних даних для вивчення ринку служать:

o огляди стану кон'юнктури ринку, біржові бюлетені, що містять дані про зміни цін;

o журнали, газети, радіо, телебачення;

o фірмові журнали, що випускаються торгово-промисловими палатами, а також постачальниками сировини, матеріалів та комплектації;

o пропозиції продажу, що містяться в спеціальних журналах, каталогах, брошурах, проспектах;

о галузеві адресні книги, технічні довідники.

Результати дослідження ринку матеріальних запасів мають дати відповіді на питання за певними групами. Маркетингові:

o хто і що поставляє на внутрішньому і зовнішньому ринках?

o які ціни на необхідні матеріали?

o які можливі постачальники?

o наскільки велика конкуренція серед покупців?

o хто з покупців купує ці матеріали дешевше і в яких обсягах?

o які можуть бути найбільш вірогідні умови поставки матеріалів?

Логістнчні:

o де розташовані потенційні постачальники і які види транспорту можливо використати для доставки продукції?

o які логістичні канали поставок продукції є?

o чи потрібні додаткові умови з організації складського господарства?

Виробничі:

o чи з'являються нові технології у постачальників щодо удосконалення виробництва матеріалів та комплектуючих?

o чи є можливість заміни матеріалів та комплектуючих у постачальників?

o чи є можливість заміни матеріалів та комплектуючих за узгодженням з виробником основної продукції?

o які реальні виробничі потужності у постачальників та перспективи їх нарощування чи скорочення?

Етап 2. Розробка плану забезпечення матеріальними ресурсами
Розділ 7. Сучасні методи і засоби генерування ідей продуктових інновацій
7.1. Визначення та оцінка джерел інноваційної інформації
7.2. Характеристика методів генерування ідей
7.3. Системи автоматизованого проектування продукції
Розділ 8. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту
8.1. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту
8.2. Значення функціонально-вартісного аналізу в маркетинговій діяльності
8.3. Форми і процедури функціонально-вартісного аналізу
Розділ 9. Дизайн нового товару
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru