Педіатрія - Тяжка O.B. - Сучасна класифікація вегетативних дисфункцій

Актуальність теми. Вегетативні дисфункції – це одна з найбільш частих патологій дитячого віку. Вона має місце у 20 % загальної популяції дитячого населення. Нині відповідно до МКХ 10-го перегляду (Женева, 1995)назви "вегетативно-судиннадистонія", "нейроциркуляторна дистонія", "вегетативний невроз", "вегетативна дизрегуля-ція", які раніше використовували для позначення функціональних порушень вегетативної нервової системи, рекомендовано замінити на "вегетативні дисфункції". Вегетативна дисфункція – це захворювання організму, що характеризується симптомокомплексом розладів психоемоційної, сенсомоторної та вегетативної активності, пов'язане з над сегментарними та сегментарними порушеннями вегетативної регуляції діяльності різних органів і систем.

Мета заняття. На основі знань про особливості клінічних проявів і діагностичних досліджень навчитися виявляти в дитини вегетативну дисфункцію; визначати її форму, вихідний вегетативний тонус, оцінювати вегетативну реактивність і вегетативне забезпечення діяльності; призначати відповідне лікування і надавати невідкладну допомогу при вегетативному кризі.

Основна література

Майданник В.Г. Педиатрия. – К.: АСК, 1999. – С. 255-279.

Додаткова література

Вейн А.М. Вегетативные расстройства. – М.: Медицинское информационное агенство, 1998. – 749 с.

Мачерет Е.Л., Мурашко Н.К., Писарук A.B. Методы диагностики вегетативной дисфункции // Український медичний часопис. – 2000. – № 2. – С. 89-94.

Допоміжні матеріали

1. Сучасна класифікація вегетативних дисфункцій.

2. Дослідження стану вегетативної нервової системи за допомогою клінортостатичної проби та кардіоінтервалографії.

3. Клінічні прояви нейроциркуляторної дисфункції в дітей.

4. Клінічні прояви вегетативно-судинної дисфункції в дітей.

5. Клінічні прояви вегетативно-вісцеральної дисфункції в дітей.

6. Основні клінічні ознаки симпато-адреналового і вагоінсулярного кризів у дітей.

7. Основні принципи лікування вегетативних дисфункцій.

Сучасна класифікація вегетативних дисфункцій

І. Клініко-патогенетичні форми.

1. Нейроциркуляторна дисфункція.

2. Вегетативно-судинна дисфункція:

• за кардіальним типом;

• за васкулярним типом (гіпертензивним або гіпотензивним).

3. Вегетативно-вісцеральна дисфункція.

4. Пароксизмальна вегетативна недостатність:

• генералізована форма (вагоінсулярні, симпато-адреналові або змішані кризи);

• локалізована форма (церебральний, кардіальний, абдомінальній тощо).

ІІ. Рівень ураження.

1. Надсегментарний (центральний).

2. Сегментарний (периферичний).

ІІІ. Характеристика вегетативного гомеостазу

1. Вихідний

вегетативний тонус:

* амфотонія;

* ваготонія;

* симпатикотонія
2. Вегетативна

реактивність:

* нормальна

(симпатикотонічна);

* гіперсимпатикотонічна;

* асимпатикотонічна
3. Вегетативна

забезпеченість:

* нормальна

(достатня);

* недостатня;

* надмірна

Серед етіопатогенетичних факторів розрізняють:

- спадкову схильність;

- перинатальні фактори (гіпоксія, внутрішньочерепна гіпертензія);

- ювенільну вегетативну дисфункцію, зумовлену гормональним дисбалансом у пре- і пубертатний період дитинства;

- стрес-емоційну вегетативну дисфункцію, пов'язану з психоемоційним і фізичним перенапруженням, гострим і хронічним стресом;

- інтоксикаційну вегетативну дисфункцію, зумовлену впливом вогнищ хронічної інфекції, соматичних і інфекційних захворювань на вегетативні структури, які регулюють серцеву діяльність.

Дослідження стану вегетативної нервової системи за допомогою клінортостатичної проби та кардіоінтервалографій
Клінічні прояви нейроциркуляторної дисфункції в дітей
Клінічні прояви вегетативно-судинної дисфункції в дітей
Клінічні прояви вегетативно-вісцеральної дисфункції в дітей
Основні клінічні ознаки симпатоадреналового і вагоінсулярного кризів у дітей
Основні принципи лікування вегетативних дисфункцій
Первинні та вторинні імунодефіцитні стани
Показання до проведення імунологічного дослідження на наявність імунної недостатності
Класифікація первинних імунодефіцитних станів (за даними Д.В. Стефані, Ю.Є. Вєльтіщева)
Основні захворювання, які супроводжуються вторинними імунодефіцитними станами та імунними дефектами
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru