Педіатрія - Тяжка O.B.


У навчальному посібнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (частина І) та дитячих хвороб (частина II та III) у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на III-V курсах. До кожного заняття наведено актуальність теми, мету заняття, перераховано питання, які має знати студент внаслідок домашньої підготовки до заняття, вказано перелік практичних навичок, якими студент повинен оволодіти після вивчення теми. Окрім переліку необхідної для засвоєння теми літератури, наведено допоміжні матеріали, навчальні тести й ситуаційні задачі.

У додатку подано перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти студент, вивчаючи пропедевтичну, факультетську та госпітальну педіатрію. Окрім того, дається повний обсяг питань, які винесено на диференційований залік після III курсу та на екзамени, що складають студенти за IV і V курси.

Для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації і викладачів.

Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям

Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

Частина І. Пропедевтична педіатрія

Частина II. Факультетська педіатрія

Частина III. Госпітальна педіатрія

Додатки

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru