Педіатрія - Тяжка O.B. - Додаткова література

Актуальність теми. Протягом останніх 10-15 років відзначається зростання патології кровотворної системи, у тому числі й апластичних анемій. Апластична анемія – це порушення гемопоезу, якому притаманна редукція еритроїдних, мієлоїдних, мегакаріоцитарних елементів у кістковому мозку та панцитопенія в крові. Відомо, що причинами розвитку набутих апластичних анемій можуть бути радіація, інтоксикація бензином та інсектицидами, медикаментозні засоби (протисудомні та сульфаніламідні препарати, хлорамфенікол, цитостатики та ін.), вірусні інфекції (гепатит А, вірус Епштейна – Барр, парвовірус В19, СНІД), спадкові імунодефіцити, хромосомні аномалії, пароксизмальна нічна гемоглобінурія. Механізмами розвитку апластичної анемії є зниження кількості та аномалії гемопоетичних стовбурових клітин, дефект структур мікрооточення (відсутність клітинних і гуморальних факторів, аномалії стромальних клітин). Дискутується роль посилення апоптозу, імунопатологічних механізмів у генезі набутих апластичних анемій. Апластичні анемії з ізольованим ураженням лише еритроїдного ростка звичайно мають аутоімунний характер.

Мета заняття. На основі знань етіології та патогенезу вміти оцінити клініко-лабораторні дані, що притаманні різним формам апластичних анемій, навчитися діагностувати та лікувати аплазії кровотворення.

Основна література

Шабалов Н.П. Детские болезни. – СПб. и др.: Питер, 1999. – С. 736-746.

Майданник В.П. Педиатрия. – Харьков, Фолио, 2002. – С. 775-782.

Додаткова література

Руководство по гематологии / Под ред. А.И. Воробьева: В 2 т. – М.: Медицина, 1985. – Т. 2. – С. 135-146.

Гематология детского возраста / Под ред. H.A. Алексеева. – СПб.: Гиппократ, 1998. – С. 221-236.

Гематологические болезни у детей / Под ред. М.П. Павловой. – Минск: Вышэйшая шк., 1996. – С. 47-62.

Допоміжні матеріали

1. Класифікація апластичних та гіпопластичних анемій.

2. Перелік медикаментозних засобів, що найчастіше сприяють розвитку апластичної анемії.

3. Порівняльна характеристика спадкових і набутих форм апластичної анемії.

4. Принципи лікування апластичних анемій

Класифікація апластичних та гіпопластичних анемій

І. Спадкові анемії.

1. Спадкові гіпопластичні анемії з загальним ураженням гемопоезу:

а) спадкова гіпопластична анемія з загальним ураженням гемопоезу та вродженими аномаліями розвитку (анемія Фанконі);

б)спадкова родинна гіпопластична анемія з загальним ураженням гемопоезу без вроджених аномалій розвитку (анемія Естрена-Дамешека).

2. Спадкова парціальна гіпопластична анемія з вибірковим пошкодженням еритропоезу (анемія Блекфена-Даємонда).

II, Набуті гіпо- та апластичні анемії.

1. Із загальним пошкодженням гемопоезу:

а) гостра апластична анемія;

б) підгостра гіпопластична анемія;

в) хронічна гіпопластична анемія.

2. З вибірковим пошкодженням еритропоезу (парціальна червоно-клітинна гіпопластична анемія).

Перелік медикаментозних засобів, що найчастіше сприяють розвитку апластичної анемії

Цитостатичні препарати: метотрексат, 6-меркаптопурин, циклофосфан та ін.

Протисудомні препарати: триметин, гексомідин.

Препарати золота, органічні сполуки миш'яку.

Сульфаніламідні препарати: сульфадиметоксин, сульфатіазол.

Антибіотики: хлорамфенікол (левоміцетин), стрептоміцин, тетрациклін.

Анальгетики (фенілбутазон), антитиреоїдні препарати.

Порівняльна характеристика спадкових і набутих форм апластичної анеміі

Народження дитини з апластичною анемією вказує, що шкідливі фактори діяли антенатально. Так, анемія Фанконі – це спадкове аутосомно-рецесивне захворювання із загальним ураженням гемопоезу, вродженими аномаліями розвитку та порушеними репаративними можливостями організму при пошкодженнях ДНК, що проявляється в хромосомній нестабільності, виявленні численних аномалій хромосом (транслокації, перебудови, розриви хроматид). Дефект гемопоезу при анемії Фанконі локалізований на рівні стовбурової клітини. Анемія Блекфена-Даємонда характеризується раннім початком та ізольованим ураженням еритроїдного ростка кісткового мозку. Механізмами розвитку захворювання є аномалія еритроїдних клітин-попередників, дефект їх мікрооточення в кістковому мозку, супресія еритропоезу. При анемії Естрена-Дамешека відбувається загальне ураження гемопоезу на рівні стовбурової клітини. У дітей з цим захворюванням спостерігається панцитопенія, але відсутні вади розвитку органів і систем. Незважаючи на досягнуті успіхи в терапії, прогноз при цьому захворюванні залишається дуже серйозним з достатньо високою летальністю. Тому знання етіопатогенезу та клінічних ознак захворювання сприяє ранній діагностиці, а усунення етіологічних факторів дозволить запобігти патологічному процесу або перервати його. Своєчасно призначена патогенетична терапія продовжує життя до 10 років, сприяє досягненню повної ремісії та повної репарації кістково-мозкового кровотворення.

Диференціальна діагностика спадкових і набутих апластичних анемій

ОзнакиСпадкові анеміїНабуті

анемії
ФанконіЕстрена-ДамешекаБлекфена- Даємонд
Родинний характер+++-
Вік появи

захворювання
4-7 років у хлопчиків, 6-10 років з дівчатокНе раніше ніж 4 рокиЗ перших

місяців

життя
Будь-який вік
Статеве

співвідношення
60 %

хлопчиків
ОднаковеОднаковеОднакове
Відставання у

фізичному розвитку
++--
Розумова відсталість+---
Статеве недорозвинення+---
Аномалії великих

пальців рук
+---
Синдактилія+---
Сповільнення росту

І кісток
+-Аномалії скелета-
Аномалії нирок+-Рідко-
Вроджені вади серця++-
Мікроцефалія+---
Широке перенісся--+-
Блідість шкіри,

слизових оболонок
-+++
Гіперпігментація

шкіри
+---
Геморагічний

синдром
++-+
Кровотечі зі слизових

оболонок
++-+
Клітинність кісткового

мозку
Кількість клітин зниженаЗнижений еритроцита- рний ростокАплазія
Збільшення лімфатичних

вузлів
----
Гепатомегалія--+-
Спленомегалія--+-
Панцитопенія++-+
Еритропенія++Різко ++
ЕритропоезМегало-бластнийМегало-бластнийВідсутнійВідсутній
РетикулоцитозДоЗ%ДоЗ%До 3 %Менше ніж 1 %
Фетальний гемоглобін6-12 %6-12 %6-12 %3-15 %
АміноацидуріяУ 50% хворихУ 50 % хворихУ 50% хворих-

Допоміжні матеріали
Класифікація апластичних та гіпопластичних анемій
Перелік медикаментозних засобів, що найчастіше сприяють розвитку апластичної анемії
Принципи лікування апластичних анемій
Цукровий діабет у дітей
Визначення і типи цукрового діабету; особливості цукрового діабету у дітей
Критерії діагностики цукрового діабету та порушення толерантності до глюкози у дітей
Складові формулювання діагнозу "цукровий діабет", прийняті в клінічній практиці
Лікування цукрового діабету в дітей
Критерії оптимальної ефективності терапїі цукрового діабету у дітей:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru