Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Додаткове завдання

1. Характеризує досягнення цілі діяльності підприємства за рахунок кращого використання трудового потенціалу:

1. Економічна ефективність управління персоналом.

2. Соціальна ефективність управління персоналом.

3. Організаційна ефективність управління персоналом.

4. Загальна ефективність управління персоналом.

2. Показниками для оцінки економічної ефективності управління персоналом підприємства є:

1. Співвідношення витрат, необхідних для забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, і результатів, отриманих від їхньої діяльності.

2. Відношення бюджету підрозділу підприємства до чисельності персоналу цього підрозділу.

3. Вартісна оцінка розходжень у результативності праці (визначається різницею оцінок результатів праці кращих і середніх працівників, що виконують однакову роботу).

4. Ваш варіант відповіді.

3. Виражає виконання очікувань і задоволення потреб і Інтересів працівників підприємства:

1. Економічна ефективність управління персоналом.

2. Соціальна ефективність управління персоналом.

3. Організаційна ефективність управління персоналом.

4. Загальна ефективність управління персоналом.

4. Показниками для оцінки організаційної ефективності управління персоналом підприємства є:

1. Плинність кадрів, співвідношення чисельності управлінського апарату і інших категорій працівників.

2. Надійність роботи персоналу, рівномірність завантаження персоналу.

3. Рівень трудової дисципліни, укомплектованість кадрового складу.

4. Ваш варіант відповіді.

5. Показниками для оцінки соціальної ефективності управління персоналом підприємства є:

1. Стан морально-психологічного клімату в трудовому колективі, середні витрати на кадрові заходи у розрахунку на одного працівника.

2. Показники, що характеризують вплив соціальних програм на результативність діяльності робітників і підприємства в цілому.

3. Ступінь задоволеності персоналу роботою.

4. Ваш варіант відповіді.

6. Задача оцінки ефективності управління персоналом підприємства полягає у визначенні:

1. Економічної ефективності.

2. Соціальної ефективності.

3. Організаційної ефективності.

4. Ваш варіант відповіді.

7. Заробітна плата відрядна, оплата праці сумісників, оклади штат" них співробітників – це:

1. Загальні трудові витрати підприємства.

2. Основні трудові витрати підприємства.

3. Додаткові трудові витрати підприємства.

4. Соціальні трудові витрати підприємства.

8. Відрахування на соціальне страхування, страхування від нещасних випадків; оплата відпусток, листів тимчасової непрацездатності, інвалідності; витрати на техніку безпеки, організацію виробництва, преміювання – це:

1. Загальні трудові витрати підприємства.

2. Основні трудові витрати підприємства.

3. Додаткові трудові витрати підприємства на основі тарифів і законодавства.

4. Соціальні трудові витрати підприємства.

9. Оплата побутово-комунальних послуг, транспортні витрати, оплата медично-оздоровчих послуг, навчання і підвищення кваліфікації – це:

1. Додаткові соціальні витрати підприємства.

2. Основні трудові витрати підприємства.

3. Додаткові трудові витрати підприємства на основі тарифів і законодавства.

4. Загальні трудові витрати підприємства.

Обов'язкове завдання

Завдання №1 [16]

TOB "ОЛС" – порівняно молода фірма, що працює у сфері виробництва зубних щіток близько 5 років. її річний чистий прибуток за 2000 рік склав $ 785 тис. (зріс у порівнянні з попереднім роком на 10 %) при загальних витратах на персонал $ 568 тис. Фірма в 2001 році планує зростання прибутку на 13 %, для цього збільшує витрати на персонал до $ 780 тис. При цьому структура витрат залишається незмінна: 65 % – заробітна плата, 20 % – премії і заохочення, 15 % – навчання і підвищення кваліфікації персоналу.

Визначте раціональність даної пропозиції, ґрунтуючись на розрахунку ефективності витрат на персонал (у 1999 році вона становила 165%).

Визначте, які фактори могли обумовити дану ситуацію і запропонуйте свої варіанти розвитку подій.

Додаткове завдання

Завдання № 1

Проаналізуйте існуючі методики оцінки ефективності управління персоналом підприємства та здійсніть їх порівняльну характеристику.

Вступ
РОЗДІЛ I. Управління персоналом в системі менеджменту організацій
1.1. Роль та значення управління персоналом як науки
1.2. Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами
1.3. Цілі функціонування системи управління персоналом
1.4. Суб'єкти системи управління персоналом
1.5. Фактори впливу на людей у процесі виробництва
1.6. Класифікація і зміст системи управління персоналом
Зміст принципів, які характеризують вимоги до системи управління персоналом
1.7. Методи аналізу та побудови системи управління персоналом
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru