Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Вимоги до працівників кадрових служб

Від кандидата на посаду керівника кадрової служби вимагається:

1) спеціальна підготовка у галузі обчислювальної техніки;

2) знання іноземної мови;

3) юридична підготовка;

4) досвід роботи з кадрами протягом кількох років.

Якісні вимоги до керівника з менеджменту персоналу показані на схемах 6, 7.

Для управління службою персоналу прийнятним вважається вік від 31 до 40 років. Найважливішими завданнями, які вирішуються керівниками кадрових служб, є:

o розвиток персоналу;

o планування штатного розкладу;

o підбір кадрів та їх адаптація;

o консультування лінійних менеджерів з кадрових питань;

o співробітництво з виробничою радою фірми;

o організація оплати праці;

o розстановка кадрів та ін.

У службі персоналу працюють референти, які мають спеціальну підготовку. Третина кількості референтів займається заробітною платою, а решта - вирішують питання кадрової політики фірми.

Вимоги до референтів з менеджменту персоналу показані на рис. 6.10-6.12.

Референту мають бути притаманні не тільки властивості менеджера по персоналу, але й додаткові:

o готовність брати на себе відповідальність;

o вміння переконувати співрозмовника;

o гнучкість.

Якісні вимоги до менеджера по персоналу

Рис. 6.11. Вимоги до перспективного сучасного менеджера за Бокхофом

Якісні вимоги до референта по персоналу

Функції служби управління персоналом зарубіжної фірми

1. Прогнозування потреби у кадрах.

2. Планування кількісної і якісної структури кадрів у підрозділах фірм.

3. Пошук кваліфікованих кадрів.

4. Добір співробітників у навчальних закладах.

5. Проведення конкурсів на вакантні місця.

6. Атестування осіб, які поступають на роботу.

7. Організація процесу адаптації нових співробітників.

8. Організація навчання персоналу.

9. Розробка рекомендацій для підвищення кваліфікації.

10. Організація перепідготовки персоналу.

11. Організація щорічної атестації персоналу.

12. Організація підготовки менеджерів.

13. Тарифікація робочих місць.

14. Оцінка рівня безпеки праці.

15. Оцінка рівня комфортності праці.

16. Розробка правил оцінки результатів праці.

17. Узгодження правил оплати праці.

18. Узгодження умов соціального забезпечення.

19. Контроль витрат на кадри.

20. Сприяння поліпшенню психологічного клімату в колективі.

21. Ведення особових справ працівників.

22. Організація стажування і навчальних практик.

23. Підготовка звітів про стан і зміни кадрів.

Структура робіт відділу управління персоналом зарубіжної фірми

Трудові відносини 17 %

Облік і діловодство 10 %

Програми управління персоналом 24 %

Організація оплати праці 16 %

Умови праці і безпека 18 %

Навчання персоналу 9 %

Охоронні служби 5 %

Інші роботи 1 %

Посадова інструкція менеджера персоналу

1. Загальні положення.

1.1. Виконує загальні адміністративні функції і керує кадровою роботою у великій державній організації або установі.

1.2. Відповідає за планування і виконання програми в галузі кадрової політики, у тому числі за підбір, проведення випробування, призначення, просування по службі, переведення і рекомендації щодо зміни статусу службовців організації, а також за систему доведення необхідної інформації до працівників.

1.3. Працює під загальним керівництвом, проявляє ініціативу і незалежність думки при виконанні доручених йому завдань.

2. Приклади виконуваної роботи.

2.1. Бере участь у загальному плануванні і визначає курс на забезпечення ефективної роботи та рівномірної зайнятості персоналу.

2.2. Доводить інформацію про найважливіші рішення з кадрових питань до всіх рівнів організації через бюлетені, збори і під час особистих контактів.

2.3. Проводить співбесіди з особами, які наймаються на роботу, оцінює працю випускників навчальних закладів, класифікує заяви про приймання на роботу.

2.4. Вербує і підбирає службовців для заповнення вакансій, аналізує заяви кваліфікованих спеціалістів.

2.5. Радиться з керівниками низової ланки з кадрових питань, у тому числі з питань призначення, наймання або звільнення службовців по закінченні їх випробувального строку, з питань переведення, пониження на посаді і звільнення постійних працівників.

2.6. Організовує навчання персоналу, координує заходи щодо навчання кадрів з роботою посадових осіб і керівників низової ланки.

2.7. Запроваджує систему рейтингу службовців і організовує навчання керівників низової ланки з питань оцінки трудової діяльності працівників.

2.8. Веде особові справи працівників.

2.9. Керує безпосередньо або через своїх підлеглих роботою групи службовців.

2.10. За дорученням керівництва виконує окремі завдання і доручення з питань сфери його діяльності.

3. Загальні кваліфікаційні вимоги.

4. Досвід і підготовка.

4.1. Повинен мати значний досвід керівництва кадровою роботою.

5. Освіта.

5.1. Чотирирічний коледж або університет за спеціалізацією у галузі освіти і управління кадрами.

6. Знання, навички, здібності.

6.1. Достатні знання принципів і практики управління кадрами, відбору і призначення службовців, питань оцінки трудової діяльності працівників.

Функції служби управління персоналом зарубіжної фірми
Структура робіт відділу управління персоналом зарубіжної фірми
Посадова інструкція менеджера персоналу
РОЗДІЛ 7. Кадрове планування в організаціях
7.1. Сутність, цілі і завдання кадрового планування в організації
7.2. Джерела залучення персоналу
7.3. Сутність і принципи маркетингу персоналу
7.4. Шляхи покриття потреб у персоналі
7.5. Визначення потреб у персоналі
7.6. Визначення чисельності управлінського персоналу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru