Соціальна педагогіка - Богданова І.М. - Завдання до теми 1. Особливості соціальної підтримки дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями

Тема 3. Волонтерський рух в Україні

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Завдання до теми 1. Особливості соціальної підтримки дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями

І ступінь складності

1. Провести бесіду за темою "Причини відхилень у здоров'ї дитини".

2. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Характеристика видів відхилень у здоров'ї".

3. Скласти бібліографію до теми "Типологія інвалідності".

II ступінь складності

1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Характеристика сегрегаційного та інтеграційного підходів до вирішення проблем людей з обмеженими функціональними можливостями". Оформити у вигляді рукописної книги.

2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Медична та соціальна моделі соціальної підтримки неповноправних". Оформити у вигляді статті до педагогічної газети.

3. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Правила реабілітації дітей з обмеженою дієздатністю". Оформити у вигляді статті до студентського наукового журналу.

III ступінь складності

1. Провести наукове спостереження за здійсненням соціальної підтримки дітей у реабілітаційному центрі м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

2. Провести наукове спостереження щодо реалізації правил реабілітації дітей з обмеженою дієздатністю у реабілітаційному центрі м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

3. Провести наукове спостереження щодо здійснення соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженою дієздатністю у реабілітаційному центрі м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

Завдання до теми 2. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах

І ступінь складності

1. Підготуватися до мікровикладення навчального матеріалу методом розповіді за темою "Організація соціально-педагогічної роботи в школі".

2. Скласти бібліографію до теми "Функціональні обов'язки соціального педагога у загальноосвітніх закладах".

3. Написати реферат, розкривши історіографічний аналіз професійного статусу соціального педагога в школі.

ІІ ступінь складності

1. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми "Зміст соціально-педагогічної діяльності в школі", оформити у вигляді рукописної книги.

2. Підібрати необхідні матеріали для розкриття теми стосовно причин соціального паспорта класу, оформити у вигляді статті до педагогічного журналу "Збірник студентських наукових праць".

3. Скласти програму студентської науково-теоретичної конференції на тему "Інноваційні форми роботи соціального педагога в загальноосвітніх закладах України".

Об'єкти соціально-педагогічної діяльності

ІІІ ступінь складності

1. Провести вивчення структури соціально-педагогічної роботи в одній із загальноосвітніх шкіл І ступеня м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

2. Провести вивчення структури соціально-педагогічної роботи в одній із загальноосвітніх шкіл П ступеня м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

3. Провести вивчення структури соціально-педагогічної роботи в одній із загальноосвітніх шкіл III ступеня м. Одеси, оформити у вигляді стислої характеристики.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Завдання до теми 3. Волонтерський рух в Україні

1. Ознайомитися з діяльністю волонтерського руху в Україні з метою виявлення причин та розвитку на сучасному етапі становлення незалежної держави, написати стислу характеристику.

2. Ознайомитися з діяльністю міського волонтерського руху в м. Одесі з метою написання стислої характеристики роботи їх основних груп.

3. Ознайомитися з діяльністю волонтерського руху за кордоном, написати реферат.

Завдання до теми 2. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах
ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Завдання до теми 3. Волонтерський рух в Україні
Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ І МОЛОДІ
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ
Тема 4. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ І МОЛОДІ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ
Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ФОРМ ДЕВІАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ
Стадії формування наркотичної залежності.
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 6. Становлення та розвиток соціальної педагогіки за кордоном
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru