Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства

Іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами України. Питання про відповідальність за адміністративні правопорушення, вчинені на території України іноземцями, які згідно з чинними законами та міжнародними договорами України користуються імунітетом від адміністративної юрисдикції України, вирішуються дипломатичним шляхом.

(У редакції Закону України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1) Іноземці та особи без громадянства є особливими суб'єктами адміністративних правопорушень.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 22 вересня 2011 року іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав; іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, - іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку в'їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її території, або тимчасово перебувають в Україні; іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, - іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на постійне проживання, якщо інше не встановлено законом; іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, - іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території Україні протягом дії візи або на період, установлений законодавством чи міжнародним договором України, або якщо строк їх перебування на території України продовжено в установленому порядку; іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають в Україні, - іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на тимчасове проживання, якщо інше не встановлено законом; особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

(2) Розділ Ш Закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" встановлює відповідно до положень цього Кодексу особливості відповідальності іноземців та осіб без громадянства за правопорушення.

Згідно загальної норми статті 23 Закону, а також норми статті 16 цього Кодексу, іноземці та особи без громадянства, які вчинили адміністративні правопорушення, несуть відповідальність відповідно до закону в загальному порядку, тобто на рівні з громадянами України.

(3) Про особливості застосування видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України див. коментар до статті 24 цього Кодексу.

Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність

Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка була в стані неосудності, не підлягає адміністративній відповідальності

(1) Стаття 17 КУАП наводить вичерпний перелік обставин, які виключають можливість притягнення особи до адміністративної відповідальності у разі вчинення нею адміністративного правопорушення:

1) крайня необхідність (див. статтю 18 КУАП);

2) необхідна оборона (див. статтю 19 КУАП);

3) неосудність (див. статтю 20 КУАП).

Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
Стаття 18. Крайня необхідність
Стаття 19. Необхідна оборона
Стаття 20. Неосудність
Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд, громадської організації або трудового колективу
Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення
Глава 3. Адміністративне стягнення
Стаття 23. Мета адміністративного стягнення
Стаття 24. Види адміністративних стягнень
Стаття 24/1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru