Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 62. Невиконання обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами

Невиконання капітаном або іншими особами командного складу судна чи іншого плавучого засобу передбачених чинним законодавством обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, чи сумішами, які містять такі речовини понад установлені норми, внесення зазначеними особами до суднових документів неправильних записів про ці операції або незаконне відмовлення пред'явити такі документи відповідним посадовим особам - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 06.03.96 р. № 81/96-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини, що виникають під час проведення операцій із шкідливими речовинами і сумішами (див. Водний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Правила реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України, затв. наказом Міністерства транспорту України від 10.04.2001 р. №205, Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. № 269, Міжнародна конвенція щодо запобігання забрудненню із суден 1973 року. Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів, прийнятий резолюцією ЇМО А.716( 17) тощо).

Безпосередній об'єкт - встановлений порядок реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і сумішами .

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у:

1) невиконанні передбачених чинним законодавством обов'язків по реєстрації в суднових документах операцій з речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, чи сумішами, які містять такі речовини понад установлені норми;

2) внесенні до суднових документів неправильних записів про ці операції;

3) незаконному відмовленні пред'явити такі документи відповідним посадовим особам (формальний склад).

Відповідно до вимог Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України, затверджених Наказом Міністерства транспорту України від 10.04.2001 р. № 205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2001 р. за № 452/5643) операції зі шкідливими речовинами на суднах, що плавають під прапором України, на морських стаціонарних і плавучих установках, що знаходяться в морських водах під юрисдикцією України, на берегових спорудах для прийняття і обробки суднових відходів у портах України повинні реєструватися у встановленому цими Правилами порядку.

Контроль за дотриманням вимог цих Правил на суднах, морських стаціонарних і плавучих установках і спорудах згідно з законодавством України здійснює Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті, яка діє згідно з Положенням про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 № 447. Нагляд за дотримання вимог цих Правил здійснюють інспекції державного портового нагляду, які діють згідно з Положенням про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України.

Державний контроль за дотриманням вимог цих Правил здійснюють Державна екологічна інспекція Азовського моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державна екологічна інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, в обсягу і порядку, що встановлені Положеннями про них.

Відповідальність за дотриманням вимог цих Правил на суднах покладається на судновласників і капітанів суден у залежності від вини кожного, а на морських стаціонарних і плавучих установках та берегових спорудах у портах - на власників цих установок і споруд та на осіб, відповідальних за технологічні операції.

Реєстрація операцій в залежності від типу шкідливої речовини і виду об'єкта, на якому ці операції виконують, здійснюється в журналах реєстрації операцій зі шкідливими речовинами, у машинних або суднових журналах, або в диспетчерських журналах.

Журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами є офіційними судновими документами, повинні бути внесені в судновий реєстр обов'язкових документів, прошнуровані і засвідчені печаткою капітана будь-якого порту.

Органи, що здійснюють державний нагляд або контроль та нагляд, можуть перевіряти записи в журналах і робити з них виписки, а також вимагати, щоб капітан судна або адміністрація морських стаціонарних або плавучих установок і приймальних споруд у портах засвідчили, що ця копія відповідає оригіналу.

Записи про операції зі шкідливими речовинами в журналах реєстрації операцій зі шкідливими речовинами здійснюють за встановленою формою з дотриманням рекомендацій щодо заповнення журналів.

Записи про операції зі шкідливими речовинами в судновому, машинному або диспетчерському журналі провадяться у довільній формі з обов'язковим зазначенням:

- виду шкідливої речовини;

- змісту проведеної операції згідно з рекомендаціями щодо внесення записів у журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами;

- часу початку і закінчення операції за місцевим часом;

- місцезнаходження судна на початку і наприкінці операції або назви порту проведення операції;

- кількості перероблених шкідливих речовин у куб. м;

- номерів або позначок суднових вантажних, паливних, мастильних та інших цистерн згідно з наявною на судні звітною технічною документацією.

Кожну операцію зі шкідливими речовинами докладно і без зволікання реєструють у відповідному журналі так, щоб усі записи, які стосуються її, мали завершений вигляд. Записи щодо кожної завершеної операції підписує особа командного складу судна, що є відповідальною за ці операції, а кожну заповнену сторінку підписує капітан судна. Записи про операції зі шкідливими речовинами здійснюють державною мовою України, а записи в журналах реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, що здійснюють міжнародні рейси, також англійською мовою.

Журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами зберігаються на борту судна в такому місці, що є легкодоступним і дозволяє в будь-який прийнятний час здійснити перевірку журналу. Журнали зберігаються на борту судна протягом трьох років після внесення останнього запису, а після цього здаються в архів судновласника.

Записи про операції зі шкідливими речовинами повинні бути розбірливими, стислими. Робити записи олівцем, замазувати або стирати зроблені записи не допускається. Невірний запис охайно закреслюють, поруч відтворюють його у виправленому вигляді, роблять напис "Виправленому вірити" і підписують виправлення.

Під час здавання шкідливих речовин на приймальні споруди таку операцію слід підтверджувати розпискою або довідкою. У портах України застосовують розписку.

Розписки або довідки про здавання шкідливих речовин на приймальні споруди або плавучі збирачі зберігаються на судні або морській установці, які здають шкідливі речовини, разом з іншими документами протягом трьох років.

Реєстрація операцій з нафтою
Реєстрація операцій зі шкідливими рідкими речовинами, що перевозять наливом на суднах
Реєстрація операцій зі шкідливими речовинами, що перевозять морем навалом або в упаковці
Реєстрація операцій зі стічними і господарсько-побутовими водами
Реєстрація операцій зі сміттям
Реєстрація операцій на суднах-збирачах і приймальних спорудах у портах
Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду
Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці
Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка
Стаття 65/1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru