Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості

(Назва глави із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.06.2001 р. № 2550-ІІІ)

Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, -

тягне за собою накладення штрафу на працівників від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян- власників підприємств чи уповноважених ними осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 19.01.95 р. № 8/95-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері безпеки та охорони праці (див. Кодекс законів про працю України, Закон України "Про охорону праці").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні вимог законодавчих та інших нормативних актів (правил, положень, інструкцій) з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам Держгірпромнагляду України (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - працівники, посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадяни - власники підприємств чи уповноважені ними особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, - тягне за собою накладення штрафу на працівників від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб - від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 19.01.95 р. № 8/95-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-НІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері безпеки та охорони праці (див. Кодекс законів про працю України, Закони України "Про охорону праці", "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення", Гірничий закон України).

Безпосередній об'єкт - встановлений порядок зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів.

Предмет посягання - вибухові матеріали (речовини). Згідно ст. 1 Гірничого закону України, це є хімічні сполуки або суміші речовин, здатні до вибуху (швидкого перетворення з виділенням великої кількості тепла та утворенням газів.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні вимог законодавчих та інших нормативних актів (правил, положень, інструкцій) про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам Держгірпромнагляду України (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - працівники, посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадяни - власники підприємств чи уповноважені ними особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки
Стаття 95/1. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва
Стаття 96/1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій
Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд
Стаття 97/1. Виключена
Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів
Стаття 99. Порушення правил охорони електричних мереж
Стаття 100. Виключена
Стаття 101. Порушення, зв'язані з використанням газу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru