Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - 3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

3.1. Метою провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне й об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її у точній відповідності до вимог Закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють учиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання особи в дусі дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку, зміцнення законності.

3.2. Завданнями Національного банку під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з:

створенням перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового адміністратора або ліквідатора до банку, його активів, книг, записів, документів,

здійсненням банківської діяльності без банківської ліцензії - статті 1667, 1668 Кодексу;

порушенням вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію;

ненаданням, несвоєчасним наданням або наданням недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Уповноваженому органу;

ненаданням, несвоєчасним наданням додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит Уповноваженого органу;

порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації і вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених ними фінансових операцій;

неповідомленням Уповноваженого органу про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

розголошенням у будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об'єктом обміну між банком та Уповноваженим органом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;

невиконанням законних вимог посадових осіб Національного банку України стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або створенням перешкод для виконання покладених на них обов'язків - статті 166 , 18834 Кодексу - є складання протоколів про адміністративні правопорушення та їх надсилання місцевим судам.

3.3. Завданнями в справах про адміністративні правопорушення, що пов'язані з порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, а також порядку подання фінансової звітності, ліквідаційного балансу та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації банку (статті 166-5,166-6 Кодексу), є складання протоколів про адміністративні правопорушення та розгляд справ і накладення адміністративних стягнень.

3.4. Провадження в справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, порядку подання фінансової звітності, ліквідаційного балансу та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації банку, не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю в разі:

а) відсутності події і складу адміністративного правопорушення;

б) неосудності особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

в) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

г) скасування акта, що встановлює адміністративну відповідальність;

ґ) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених пунктом 2.10 цього Положення;

д) наявності за тим самим фактом щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови посадової особи, яка має право накладати адміністративне стягнення, про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення за цим фактом кримінальної справи;

е) смерті особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

4. Протокол про адміністративне правопорушення
5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
8. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу
9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
Стаття 166/6. Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
Стаття 166/7. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку
Стаття 166/8. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг
Стаття 166/9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru