Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 166/13. Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла

Затвердження з порушенням вимог закону правил фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи внесення до них змін, що призвело до звуження зобов'язань перед довірителем або власником сертифіката фонду операцій з нерухомістю, - тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від виконання управителем фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю перед довірителями зобов'язань, встановлених правилами фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи договорами про участь у фонді фінансування будівництва або проспектом емісії сертифікатів фонду операцій, з нерухомістю, - тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ненадання управителем фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю інформації про їх діяльність на поданий в установленому порядку запит - тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії. передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 166 згідно із Законом України від 18.12.2008 р. № 692-УІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері залучення коштів фізичних та юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла (див. Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:

1) затвердження з порушенням вимог закону правил фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи внесення до них змін, що призвело до звуження зобов'язань перед довірителем або власником сертифіката фонду операцій з нерухомістю (формальний склад);

2) ухилення від виконання управителем фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю перед довірителями зобов'язань, встановлених правилами фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи договорами про участь у фонді фінансування будівництва або проспектом емісії сертифікатів фонду операцій, з нерухомістю (формальний склад);

3) ненадання управителем фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю чи емітентом сертифікатів фонду операцій з нерухомістю інформації про їх діяльність на поданий в установленому порядку запит (формальний склад).

Згідно ст. 2 ЗУ "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" Правила фонду (Правила ФФБ, Правила ФОН) - це система норм, затверджена та оприлюднена управителем цього фонду, якої мають дотримуватися усі суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам закону. Визначення кожного учасника системи, їх права та обов'язки встановлено Законом "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи відповідної юридичної особи, уповноважені на здійснення від імені цієї юридичної особи юридичних дій, спрямованих на встановлення, зміну або припинення правовідносин у сфері фінансово-кредитних механізмів будівництва житла і управління майном).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 166/14. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання
Стаття 166/15. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів
Стаття 166/16. Незаконні дії у разі банкрутства
Стаття 166/17. Фіктивне банкрутство
Стаття 166/18. Примушування до анти конкурентних узгоджених дій
Глава 13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
Стаття 167. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів
Стаття 168. Виключена
Стаття 168/1. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил
Стаття 168/2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru