Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Аналіз статистичних даних

У 2005 p., згідно з даними Державної судової адміністрації України, в судах із винесенням постанов розглянуто 31,9 тис. справ про адміністративні правопорушення стосовно майже 32 тис. осіб щодо злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП)), що на 16,9% менше, ніж у 2004 р. До адміністративної відповідальності за вказане правопорушення притягнуто 29,6 тис. осіб, що менше майже на 6 тис. осіб, або на 16,7 %.

Більшість осіб, щодо яких суди застосували адміністративні стягнення відповідно до ст. 185 КпАП. було відмічено у м. Києві - 3,2 тис. осіб, а також областях: Вінницькій - 2,1 тис, Київській - 2 тис. Полтавській - 1,9 тис, Одеській - 1,9 тис, Луганській - 1,8 тис. Львівській - 1,6 тис.

Закрито провадження у справах щодо 2,3 тис. осіб, що на 19 % менше, із них звільнено від адміністративної відповідальності у зв'язку з малозначністю правопорушення 1,3 тис. осіб, що на 27,7 % менше, ніж у 2004 р. Водночас кількість осіб, щодо яких закрито провадження в справах у зв'язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнеш", передбачених ст. 38 КпАП, збільшилася з 336 (2004 р.) до 413, або на 22,9 %.

Аналіз статистичних даних свідчить, що в 2005 р. найпоширенішим видом стягнення за вчинення злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця був адміністративний арешт. Питома вага осіб, щодо яких було застосовано адміністративний арешт, у 2005 р. становила 64,3 % (проти 70 % у 2004 р.) від кількості осіб, на яких накладено адміністративні стягнення за вчинення зазначеного правопорушення. Кількість осіб, щодо яких застосовано адміністративний арешт, зменшилася на 23,7 % і становила понад 19 тис Натомість збільшилася кількість осіб, яким призначено арешт, у судах областей: Черкаської- на 18,6 %, Хмельницької- на 14,9 %, Житомирської - на 2,2 %, а також м. Севастополя - на 3,8 %.

Найчастіше цей вид стягнення застосовувався судами областей: Херсонської- 80,1 % [85,1 % у 2004 р.]2, Київської - 79,4 % [84,1 %], Черкаської - 75,2 % [79,5 %], Полтавської-73,6 % [79,5 %], Одеської-73 % [76,1 %].

' Тут і далі у квадратних дужках наведено показники за 2004 р.

Дещо зменшилася кількість осіб, на яких накладено штраф, із 10 462 (2004 р.) до 10 395 осіб, або на 0,6 %. Але їх частка від загальної кількості осіб, на яких накладено адміністративні стягнення за вчинення зазначеного правопорушення, збільшилась і становила 35,1 % [29,4 %].

Найбільший відсоток осіб, яким призначався штраф, у судах областей: Чернігівської- 73,9 % [44,3 %], Донецької - 61 % [46,1 %], Миколаївської - 57,6 % [49,1 %], а також м. Севастополя - 67,7 % [69,5 %].

Сума накладеного судами штрафу становить 1524 тис грн., із них сплачено добровільно 444,2 тис. грн., що складає 29,2 %.

Кількість осіб, до яких застосовувалися виправні роботи, у 2005 р. збільшилася на 9,2 % та становила 201 особу.

У 2005 р. із винесенням постанови судами розглянуто 41 справу стосовно 41 особи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 185 і КпАП- "Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій", що менше на 26,8 %, ніж у 2004 р.

Найбільше справ за цією статтею було розглянуто судами м. Севастополя 5, Дніпропетровської області - 5, Запорізької - 6, Автономної Республіки Крим - 7.

Закрито провадження у справах щодо 26 осіб, у тому числі звільнено від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення 10 осіб; у зв'язку із закінченням строків, передбачених ст. 38 КпАП, - 10 осіб; за відсутністю складу вказаного правопорушення - 6 осіб.

Адміністративні стягнення за порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій застосовано до 15 осіб, що удвічі менше, ніж у попередньому році. У тому числі винесено попередження 9 особам, або 60% [51,6%] від кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності; штраф накладено на 5 осіб, або 33,3 % [25,8 %]; адміністративний арешт застосовано до 1 особи, або 6,7 % [22,6 %).

Аналіз вивчених справ свідчить про те, що суди переважно правильно застосовують норми законодавства і під час розгляду справ за ст. 185і КпАП, у цілому дотримуються вимог законодавства про адміністративні правопорушення.

Під час проведення узагальнення вивчено 23 справи про адміністративні правопорушення згідно зі ст. 185 КпАП та 154 справи - згідно зі ст. 185 КпАП.

Справи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ст. 1852 КпАП - "Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій", у 2005 р. судами не розглядалися.

Загалом статистичні дані (порівняно з 2004 р.) свідчать про тенденцію до зменшення кількості справ про адміністративні правопорушення відповідно до статей 185- 1852 КпАП та. відповідно, й кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за названі правопорушення.

Якість та повнота адміністративних матеріалів, що надходять від органів внутрішніх справ
Своєчасний та правильний розгляд справ про адміністративні правопорушення
Законність притягнення до адміністративної відповідальності у справах вказаної категорії
Вмотивованість винесених судами постанов у справах про адміністративні правопорушення
Обґрунтованість накладення адміністративних стягнень
Закриття справ за малозначністю правопорушень
Закриття судами справ на підставі ст. 38 КпАП
Підстави скасування або зміни постанов у справах про адміністративні правопорушення
Стан виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
Стаття 185/1. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru