Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Закриття судами справ на підставі ст. 38 КпАП

Притягнення особи до відповідальності із накладенням адміністративного стягнення стає неможливим із перебігом строків, установлених ст. 38 КпАП. Отже, якщо пройшло два місяці з дня вчинення правопорушення, то справа підлягає закриттю на підставі ч. 1 ст. 38 та п. 7 ст. 247 КпАП. Крім того, у мотивувальній частині постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення має бути встановлено винність особи у вчиненні діянь, визначених статтями 185 - )852 КпАП, та строк, що пройшов із часу вчинення адміністративного правопорушення.

Строки накладення адміністративних стягнень іноді спливають через порушення судом вимог статті 280 КпАП, зокрема, через нез'ясування всіх обставин справи, що мають значення для її правильного вирішення.

Наприклад, постановою Куйбишевського районного суду м. Донецька від 22 лютого 2005 р. Р. було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 185 КпАП та призначено штраф у розмірі 136 грн. Зі змісту постанови убачається, що 25 грудня 2005 p. Р. перешкоджав проведенню обшуку в одному із боксів, розташованому на території TOB "Завод "Універсал", а саме - не виконував вимогу прибрати від заїзду в бокс автомобіль "Москвич". Проте із пояснень Р. виходить, що зазначений автомобіль належить В., який був присутнім при проведенні слідчих дій, та саме він перегородив своїм автомобілем виїзд зі складу, в якому проводився обшук. У матеріалах справи наявне клопотання P., з яким він 21 лютого 2005 р. звернувся до суду щодо перенесення розгляду справи у зв'язку з необхідністю запросити для участі у справі адвоката, проте суд до уваги його не взяв. Оскільки місцевий суд не перевірив зазначені обставини події. В. у судовому засіданні не допитувався, було порушено право Р. на захист, постановою в. о. голови апеляційного суду Донецької області від 26 травня 2005р. вказана постанова скасована, а враховуючи, що сплинув строк накладення адміністративного стягнення, провадження у цій справі закрито на підставі п. 7 ст. 247 КпАП.

Іноді провадження у справі закривалося через те, що справа тривалий час знаходилася у суді, але була розглянута, коли закінчився строк накладення адміністративного стягнення.

Так, адміністративний матеріал щодо М., який 8 квітня 2005 р. вчинив правопорушення, передбачене ст. 185 КпАП, надійшов до Гагарінського районного суду м. Севастополя ІЗ квітня 2005р. Суд розглянув справу лише 17 червня 2005 p., тобто через 2 місяці 4 дні та за сшивом строку накладення адміністративного стягнення, встановленого ст. 38 КпАП, провадження у справі закрито.

Інколи строки накладення адміністративних стягнень спливали через неявку правопорушника у судове засідання.

Наприклад, у протоколі вказано, що 12 лютого 2005р. С. вчинив правопорушення, передбачене ст. 185 КпАП. Адміністративний матеріал щодо нього надійшов до Гагарінського районного судом. Севастополя 18 лютого 2005р. Суд надсилав за адресою С. повідомлення про призначення до розгляду справи від 22 лютого 2005 р. та 14 березня 2005 р. Однак відмітки про отримання цих повідомлень правопорушником відсутні. Привід стосовно С, усупереч вимогам ч. З ст. 268 КпАП, судом не застосовувався, а замість постанови про привід у справі наявні три листи начальнику райвідділу міліції щодо забезпечення явки порушника у судове засідання.

Будь-яких даних у справі про явку С. до суду немає. У зв'язку з тяганиною, допущеною судом, зокрема невжиттям заходів щодо розгляду справи у присутності правопорушника, строк накладення адміністративного стягнення сплинув і 22 квітня 2005 р. постановою Гагарінського районного суду м. Севастополя провадження у справі щодо С. закрито.

Крім того, провадження у справах за перебігом строків накладення адміністративних стягнень закривалося судами переважно без встановлення та обгрунтування вини правопорушника.

Підстави скасування або зміни постанов у справах про адміністративні правопорушення
Стан виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
Стаття 185/1. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
Стаття 185/2. Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій
Стаття 185/3. Прояв неповаги до суду
Стаття 185/4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання
Стаття 185/5. Перешкоджання явці до суду народного засідателя
Стаття 185/6. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора
Стаття 185/7. Публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції чи посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
Стаття 185/8. Ухилення від виконання законних вимог прокурора
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru