Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 186/1. Незаконні дії щодо державних нагород

Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист,- тягне за собою накладення штрафу до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 185" згідно із Законом України від 13.01.2000 р. № 1381-ХІУ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері кримінального судочинства (див. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у розголошенні відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як посадові особи, так і громадяни.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 185/12. Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики

Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики, - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 185 згідно із Законом України від 31.05.2005 p. № 2598-ІV)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері управління об'єктами електроенергетики (див. Закон України "Про електроенергетику").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у створенні перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - посадові особи підприємств, установ та органі-запій усіх форм власності та підпорядкування, громадяни.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого (евентуального) умислу.

Стаття 186. Самоуправство

Самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому законом порядку, здійснення свого дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або державним чи громадським організаціям, - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері державного управління.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у самовільному, всупереч встановленому законом порядку, здійсненні свого дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або державним чи громадським організаціям (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як посадові особи, так і громадяни.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або евентуального (непрямого) умислу.

Стаття 186/1. Незаконні дії щодо державних нагород

Купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 186' згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 03.04.86 р. № 2010-ХІ; із змінами, внесеними згідно із законами України від 17.06.92 p. № 2468-ХІІ, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері державних нагород, а також у сфері державного управління (див. Закон України "Про державні нагороди України").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах: купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку- загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 186/2. Виключена
Стаття 186/3. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень
Стаття 186/4. Виключена
Стаття 186/5. Порушення законодавства про об'єднання громадян
Стаття 186/6. Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації
Стаття 186/7. Недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів
Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду
Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань
Стаття 188/1. Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування
Стаття 188/2. Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru