Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб

1. Справа про правопорушення може бути порушена тільки в тому разі, якщо є достатні дані, які вказують на наявність правопорушення.

2. Справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю:

за відсутності факту вчинення правопорушення, та відсутності складу правопорушення, якщо справа не підлягає розгляду Комісією:

у разі закінчення на дату розгляду справи про правопорушення строків, передбачених законом;

наявність по тому самому факту не скасованої постанови уповноваженої особи, рішення суду;

у разі скасування державної страті або визнання банкрутом юридичної особи, щодо якої порушено справу про правопорушення;

у разі скасування законодавчого акта, який відповідальність за правопорушення.

При наявності за даним фактом порушеної справи про правопорушення щодо особи, яка притягується до відповідальності.

3. Уповноважена особа Комісії розглядає справу про правопорушення топким, рішення за справою у точній відповідності із законодавством та оцінки докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи.

4. Провадження у справі про правопорушення зупиняється у випадках:

перебування на розгляді в Комісії, в органах судової влади або в інших державних органах іншої справи, рішення за якою матиме значення при вирішенні справи;

необхідності проведення експертизи, додаткової перевірки або отримання відповідних висновків;

у разі відсутності інформації про місцезнаходженні особи, щодо якої порушено справу. Про зупинення провадження у справі уповноваженою особою постанова про зупинення провадження у справі про правопорушенні на ринку цінних паперів.

5. Провадження у справі про правопорушення після з'ясування обставин, які спричинили його зупиненні, про що уповноважена особа постанову про підновленні провадження у справі про правопорушення на ринку пінних паперів.

6. Постанова про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку пінних паперів, постанова про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів протягом трьох робочих днів з дати їх винесенні надсилання юридичній особі, щодо якої порушено справу.

У разі зупинення провадження у справі про правопорушення у зв'язку і відсутністю інформації про місцезнаходження особи, щодо якої порушено справу про правопорушення, постанова про зупинення проваджений у справі про правопорушенні на ринку пінних паперів не надається юридичній особі, щодо якої порушено справу, а постановою про відновленні провадженні у справі про правопорушення на риніту цінних паперів.

7. У разі зупинення провадження у справі про правопорушення на підставі пункту 4 цього розділу уповноваженою особою матеріали справи направляються уповноваженій особі, ява склала акт про правопорушення на ринку пінних паперів і яка повинна забезпечити здійснення заходів, передбачених в постанові про зупинення провадженні у справі про правопорушення на ринку цінних паперів.

8. Порушенні вимог законодавства щодо провадженні у справі про правопорушення є підставою для прийняття рішення Комісії про направленні справи на новий розгляд.

Уповноважена особа Комісії, яка отримала рішення Комісії про направлення справи на новий розгляд, виносить постанову про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів, якою призначає дату розгляду справи про правопорушенні.

9. У вішалку виявлення описок (які не впливають на суть правопорушення) в постанові про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, в акті про правопорушення на ринку цінних паперів, постанові, винесеній за результатами розгляду справи, уповноважена особа, яка склала акт або винесла постанову з власної ініціативи або за клопотанням особи, щодо якої складено цей акт (винесено цю постанову), може прийняти рішення про їх виправлення.

Уповноважена особа виносить постанову про виправлення описок, яка не пізніше трьох робочих днів з дати її винесення направляється особі, у відношенні якої її було винесено.

Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
Розділ VI. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ VIII. Строки розгляду спряв про правопорушення щодо юридичних осіб
Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Розділ X. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб
Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
Розділ XII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru