Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб

1. Уповноважена особа при виявленні правопорушення виносить постанову про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

Справа про правопорушення порушується з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

Якщо після винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, але до моменту складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів виявлено підстави, передбачені пунктом 2 розділу ІІІ цих Правил, то уповноважена особа виносить постанову про закриття провадження у справі.

У випадку виявлення правопорушення під час проведення перевірки справа про правопорушення порушується не пізніше п'яти робочих днів після підписання акта перевірки.

У випадку складання акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, акт про правопорушення на ринку цінних паперів виносяться в день складання акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірю).

У випадку порушення справи про правопорушення щодо відсутності ліцензіата за місцезнаходженням постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, акт про правопорушення на ринку цінних паперів виносяться одночасно.

2. Уповноваженою особою про вчинення правопорушення складається акт про правопорушення на ринку цінних паперів.

Акт про правопорушення на ринку цінних паперів складається та підписується не пізніше 15 робочих днів з дати винесення постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів.

3. Якщо вчинено декілька правопорушень, то справи про правопорушення порушуються, а акти про правопорушення на ринку цінних паперів складаються уповноваженою особою окремо по кожному учаснику ринку цінних паперів, виду його діяльності на ринку цінних паперів та/або виду санкції, яка передбачена за кожне правопорушення.

4. Акти про правопорушення на ринку цінних паперів у межах наданих повноважень мають право складати:

Голова Комісії, члени Комісії, директори департаментів, начальники управлінь, начальники відділів, інші працівники центрального апарату Комісії; начальники територіальних органів Комісії, їх заступники, начальники відділів, інші працівники територіальних органів Комісії.

5. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів повинен містити: номер, дату, місце його складання; посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала акт про правопорушення на ринку цінних паперів (у разі надання повноважень за дорученням - реквізити доручення); повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку; виклад обставин правопорушення; посилання на нормативно-правовий акт, норму якого порушено; відомості про наявність повторного вчинення правопорушення особою, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів; інші відомості, необхідні для вирішення справи про правопорушення.

Пояснення особи, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів, с складовою частиною акта про правопорушення на ринку цінних паперів і приєднуються до нього у вигляді додатка.

Акт про правопорушення на ринку цінних паперів підписується особою, яка його склала, і керівником або представником юридичної особи, щодо якої його складено.

У разі відмови керівника або представника юридичної особи підписати акт про правопорушення на ринку цінних паперів уповноваженою особою на акті робиться напис про відмову.

6. Уповноважена особа до підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів вирішує такі питання:

чи необхідне витребування додаткових матеріалів;

чи наявні підстави, передбачені в пункті 2 розділу III цих Правил;

чи підлягають задоволенню клопотання особи, щодо якої порушено справу про правопорушення.

7. За мотивованим письмовим клопотанням керівника або представника особи, яка притягується до відповідальності, уповноважена особа до складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів може прийняти рішення про перенесення дати підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів в межах строку, встановленого абзацом другим пункту 2 цього розділу.

Про перенесення дати підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів особа, яка притягується до відповідальності, повідомляється письмово.

8. У разі неявки керівника або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності, на підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів акт складається в той самий день, на який було викликано особу, про що робиться відповідний напис на акті про правопорушення на ринку цінних паперів.

9. Один примірник акта про правопорушення на ринку цінних паперів після підписання надасться керівнику або представнику юридичної особи, щодо якої його складено. У разі неявки керівника або представника юридичної особи на підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів один примірник акта не пізніше наступного робочого дня надсилається юридичній особі.

10. Акт про правопорушення на ринку цінних паперів після його складання протягом трьох робочих днів разом з поясненнями та іншими документами справи направляються уповноваженій особі, яка правомочна розглядати справу про правопорушення, для підготовки справи до розгляду.

11. За умови присутності керівника або представника юридичної особи та за його письмовим клопотанням уповноважена особа, якій надані повноваження розглядати справу про правопорушення, може розглянути справу про правопорушення відразу після складання акта про правопорушення на ринку цінних паперів.

Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
Розділ VI. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ VIII. Строки розгляду спряв про правопорушення щодо юридичних осіб
Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Розділ X. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб
Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
Розділ XII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
Розділ XIV. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru