Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб

1. Розглянувши справу про правопорушення, уповноважена особа приймає рішення за справою. Рішення уповноваженої особи за справою оформлюється у вигляді постанови.

2. Постанова складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

У вступній частині постанови зазначаються: номер постанови; дата та місце розгляду справи; посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка винесла постанову; документ, на підставі якого вона діє; відомості про особу, щодо якої розглядається справа (повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв'язку).

Описова частина повинна містити викладення обставин, встановлених при розгляді справи, та посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено.

У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що підтверджують факт правопорушення і вину юридичної особи, або ж факти, що вказують на відсутність правопорушення, посилання на відповідні норми нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане правопорушення.

У резолютивній частині повинно бути зазначено прийняте за справою про правопорушення рішення.

Постанова за справою про правопорушення повинна містити вказівку про порядок та строк її оскарження.

Постанова за справою про правопорушення підписується уповноваженою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою.

3. За справою про правопорушення уповноважена особа приймає одне з таких рішень:

1) про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів;

2) про закриття справи.

4. Постанова за справою про правопорушення оголошується після закінчення розгляду справи про правопорушення.

Примірник постанови надається особі, щодо якої її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику постанови, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати її винесення.

5. Постанова про накладення санкції за правопорушення на рийку цінних паперів у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів набуває чинності відповідно до законодавства.

6. Про накладення штрафів на банки структурний підрозділ Комісії у триденний строк письмово інформує Національний банк України.

7. У разі накладення санкції у вигляді зупинення на строк до одного року розміщення (продажу) та обігу цінних паперів того чи іншого емітента структурний підрозділ Комісії направляє оригінал постанови професійному учаснику ринку цінних паперів, яким забезпечується облік цінних паперів цього емітента.

8. Усі додаткові матеріали, які були надані під час розгляду справи про правопорушення, долучаються до справи.

9. Постанова за справою про правопорушення, винесена в центральному апараті Комісії, разом з усіма матеріалами справи протягом п'яти робочих днів подається уповноваженому підрозділу центрального апарату Комісії для зберігання, обліку та контролю за виконанням рішення про накладення санкції.

Контроль за виконанням рішення про накладення санкцій територіальним органом Комісії здійснює керівник територіального органу.

Розділ VIII. Строки розгляду спряв про правопорушення щодо юридичних осіб

Уповноважена особа приймає рішення про накладення штрафу протягом 10 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються справи.

Уповноважена особа приймає рішення про накладення інших санкцій протягом 15 робочих днів після отримання акта про правопорушення на ринку цінних паперів та документів, що стосуються справи.

Розділ VIII. Строки розгляду спряв про правопорушення щодо юридичних осіб
Розділ IX. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Розділ X. Порушення справи про правопорушення щодо громадян чи посадових осіб
Розділ XI. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
Розділ XII. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
Розділ XIV. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери
Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами
Розділ XVIII. Виконання постанов про накладення санкцій за правопорушення па ринку цінних паперів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru