Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Глава 19. Протокол про адміністративне правопорушення

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності.

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ. від 24.09.2008 р. № 586-VI)

(1) Основним документом, призначеним для фіксації юридичного факту адміністративного правопорушення, с протокол про адміністративне правопорушення. Для кожного виду адмінправопорушення, передбаченого цим Кодексом, в залежності від органу (посадової особи), якому підвідомче це правопорушення, існує своя форма адмінпротоколу, зразки якого вміщуються в Інструкціях/Положеннях/Порядках оформлення матеріалів та провадження у справах про адміністративні правопорушення, затверджених для кожного окремого органу (посадової особи), що згідно статті 2 і 3, розділу Ш цього Кодексу уповноваженого розглядати справи про адмінправопорушення та накладати за результатами такого розгляду відповідні адміністративні стягнення (див. ДОДАТКИ).

(2) Перелік випадків, коли складення протоколу про адмінправопорушення не вимагається, наведено у статті 258 цього Кодексу (див. коментар до статті 258 КУАП).

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

1) уповноважені на те посадові особи:

органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 44і, 46і, 462,51,51 , 53s, 92, частина перша статті 106 , стаття 106 , частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 1222, 1224, 1225, частина третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, частини перша і друга статті 127, стаття 130, частина третя статті 133, стаття 135 , стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148.151, 152, 154, 155, ISS2- 1S62, 159,160, 162 - 162і. 164- 164", 16415, 164", 165і, 1652, 166 - 166", 1722- 1729, 173- 1732, 174, стаття 175' (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178- 181', 181 - 1852, 1854- 185*, 186, 186і, 18б 1865- 187, 188м, 189- 196, частина перша статті 203, статті 204, 205 - 206і, 212*, 2127,212е, 212,в, 21212, 212і3, 212м, 212м);

органів державного пожежного нагляду (статті 164,183);

органів охорони здоров'я (статті 45, 46,462, стаття 183 - щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги); виключено

органів охорони культурної спадщини (статті 92, 18833); органів державного енергонагляду (стаття 103і);

органів Державної інспекції з енергозбереження (статті 98,101 - 103, 188й);

органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту (статті 136,141,142);

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, (статті 144 - 148s, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 1887;

органів у справах захисту прав споживачів (статті 422,156, 164е, 1647); фінансових органів (статті 164,164і);

підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі (статті 99, 103і); підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопроводи (стаття 138); Органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 42 - 423, 18822);

державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України (статті 42і - 42', 188");

органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері прані та соціальної політики (частина перша статті 41, статті 41і - 41 188і);

лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомо н України, організацій споживчої кооперації (статі я 422);

державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття 212і);

органів Антимонопольного комітету України (статті 1643, 164й, 166і - 1664);

органів управління кінематографією (стаття 1646- в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно - і відеомережі; стаття 1647 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно - і відеомережі; стаття 164 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно - і відеомережі; стаття 186 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника аудіо -, візуальної, аудіовізуальної продукції);

органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 92,185 ,191, частина перша статті 203, статті 204 - 206і);

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164" - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 1647- в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України; стаття 212 );

органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої вилає ця Служба), статті 172і - 172', 195 ,2122 (крім пункту 9 частини першої), 2125 і 212);

органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 2122 та стаття 18831);

органів державної податкової служби (статті 51 ,155і, 162', 162 ,163 - 163 , 163 , 164, 164,164", 166", 166", 1722 - 172 , 1772);

органів рибоохорони (частини четверта і п'ята статті 85, статті 85і, 88 , 90, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів);

органів мисливського господарства (частини друга і п'ята статті 85, статті 85і, 88і, 90);

органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів (статті 85,85і, 88,88 ,882,90,91);

центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації (частина друга статті 112, частина третя статті 133);

органів, що здійснюють коні роль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189 );

органів, що здійснюють державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві (стаття 107і): виключено;

Національного банку України (статті 163/2, 164", 1667, стаття 166м (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій); органів державної контрольно-ревізійної служби України (статті 163і , 164 164м); Рахункової палати (статті 164 ,164 , 188 );

органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92і, стаття 1867 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника аудіо -, візуальної, аудіовізуальної продукції);

служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90,91);

Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 18816);

органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44,172 - 172 ,173,174,178,182,184і, 185 і 1857);

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю (статті 18817,2124); виключено

органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 186");

секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 188 );

відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 188і j;

виключено;

підприємств і організацій, у віданні яких є об'єкти електроенергетики (стаття 18512);

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики, державної реєстрації та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (частини перша, друга, дев'ята та десята статті 166, статті 16610-166", 188м);

Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації (стаття 18825);

органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (стаття 188); суб'єктів державного фінансового моніторингу (статті 1669, 188м); адміністрацій історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій (стаття 92);

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 1637, 16312);

органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України (стаття 188");

міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - державні адміністратори (частина друга статті 16610 - в частині порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру);

центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики та його територіальних органів (стаття 18841);

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (стаття 186 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань);

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 166 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган);

органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації (стаття 17І2);

(з 01.07.2012 р. пункт 1 частини першої статті 255 буде доповнено абзацом згідно із Законом України від 02.06.2011 р. № 3454-4 І. враховуючи зміни, внесені Законом України від 13.01.2012 p. .V" 4343-УІ)

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 103і, 103/2, 104, частина перша статті 106і, статті 1062, 149- 154, 155, 155 , 156, 156 , 156 , 159- 160, стаття 175 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185і, 186 ; статті 78 - 84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи);

2-1) посадові особи, уповноважені па те виконавчими комітетами селищних, міських рал або місцевими державними адміністраціями (частина третя статті 96і);

2-2 ) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії і референдуму (статті 212", 21215 - 21220);

2-3 ) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 212 - 212і", 21220);

2-4 ) посадові особи, уповноважені на те обласними. Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (стаття 149і);

3) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (статті 51,179);

4) виключено

5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (стаття 179);

6) державні виконавці (стаття 188і );

7) секретар судового засідання, секретар суду (стаття 185 , частина перша статті 185); судовий розпорядник (стаття 1853);

8) слідчий, особа, яка провалить дізнання, прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина четверта статті 184, стаття 185 , частина друга статті 1856, статті 185 185);

9) представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності: член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 92,148,152,154,160,175, 179, 185. 186,1864);

громадський інспектор Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (стаття 92); виключено;

10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51 , 164 , 164 , стаття 186 -у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкової о безоплатного примірника патентних документів);

11) прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина третя статті 127і, статті 1722 - 1729, 18832, 188м, 212);

12) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 51 ).

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 - 244/1 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:

1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві (стаття 161);

2) член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 65,66.70,73,77,82,89,90і, 153 та 202);

3) позаштатний інспектор Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства (частини перша, третя, четверта і п'ята статті 116, частина друга статті 116, частина третя статті 11 б2, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті 129, частини третя і четверта статті 130);

4) громадський лісовий інспектор (статті 63,64 - 70,73,76,77);

5) виключено;

6) виключено;

7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65 - 66, 70, 76 - 77і, 78,82, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91 153);

7і) громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель (статті 52 -53 ,533,53);

8) виключено;

9) посадові особи органів залізничного транспорту (стаття 123);

10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян (статті 120,175,188);

11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, - частина четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частини перша і друга статті 130, а також про всі порушення правил дорожнього руху, вчинені особами (крім військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів), які керують транспортними засобами Збройних Сил України та інших військових формувань);

12) виключено;

13) виключено;

14) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон, джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження водогосподарських споруд І пристроїв), статті 75, 76, 77і, частина перша статті 85, стаття 89);

15) виключено;

16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (частини перша і третя статті 85, статті 121і, 195);

17) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 104і);

18) посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації населення.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 29.05.85 р. № 316-ХІ,

Складають відповідні адмінпротоколи, якими фіксуються ті чи інші адміністративні правопорушення. Коментована стаття закріплює чіткий зв'язок між органами (посадовими особами), яким підвідомчі відповідні адмінправопорушення, та обов'язком посадових осіб цих органів нижчого рівня складати адміністративні протоколи за фактом скоєння цих адмінправопорушень. Цей перелік не потребує розширеного тлумачення.

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
Стаття 257. Надіслання протоколу
Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
Стаття 259. Доставляння порушника
Глава 20. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне і правопорушення
Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 261. Адміністративне затримання
Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru